Home Cho Người Việt Đạo Tin Lành Là Đạo Tin Theo Để Làm Lành??!

Đạo Tin Lành Là Đạo Tin Theo Để Làm Lành??!

by Ban Biên Tập
30 đọc

Từ đó người Việt Nam quan niệm cho rằng Đạo nào cũng tốt, Đạo nào cũng dạy cho người ta ăn ngay ở lành, vậy Đạo Tin Lành cũng là Đạo tin theo để làm lành thì không cần theo, vì mình đã có đạo rồi, thậm chí đạo của mình có đông người theo.

Thật ra chữ Tin Lành có nghĩa là “Tin Tức Tốt Lành” chứ không có nghĩa là tin theo để làm lành. Nếu truyền thêm cho người Việt Nam một đạo dạy làm lành nữa thì cũng bằng thừa vì từ nhỏ đến lớn, ai cũng biết cần phải làm lành. Vấn đề ở đây là loài người dù đủ ý thức cần làm lành nhưng không đủ khả năng làm lành cho trọn. Thánh Phao-lô đã diễn tả sự thật nầy như sau: “Tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn, vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Vậy tôi thấy có một luật nầy trong tôi khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi”(Rôma 7:18-21). Một thánh nhân mà còn tự thú như vậy huống chi chúng ta là phàm nhân.

Sở dĩ chúng ta không làm lành trọn được là vì luật tội lỗi đang hiện diện trong mỗi con người chúng ta, chế ngự tâm hồn chúng ta, khiến chúng ta không có khả năng làm lành cho trọn. Dù suốt đời ta cố gắng làm lành nhưng chỉ một ngày ta lỡ làm ác thì cũng luống công.

Kinh Thánh chép rằng: “Người nào giữ toàn bộ luật pháp, nhưng chỉ phạm một điều là coi như đã phạm tất cả”(Giacơ 2:10). Dù ta chưa làm gì nên tội đối với trước luật pháp của loài người thì trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta vẫn bị kể là tội nhân. Dù ta có làm được bao nhiêu việc làm tốt đối với đời, thì trước mặt Chúa vẫn còn thiếu hụt, không có gì đáng kể. Những việc công bình của loài người Ngài xem như “áo nhớp”.

Tiêu chuẩn của Chúa là trọn vẹn, mà loài người thì bất toàn. “Mọi người đều phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”. Thánh Phao-lô làm chứng tiếp: “Thật bất hạnh cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát ách nô lệ của xác thịt tội lỗi hư hoại nầy?” Rồi ông vui mừng phát biểu: “Tạ ơn Đức Chúa Trời, tôi được giải cứu nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta” (Rôma 7:24-25).

Cảm tạ Chúa, vì Chúa biết rõ loài người không có khả năng tự mình giải thoát ra khỏi quyền lực ghê gớm của tội lỗi nên “đang khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội”. Nhờ sự chết đền tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu và quyền năng của Đức Thánh Linh, khi một tội nhân ý thức tội, ăn năn tội, quyết tâm từ bỏ tội quay về cùng Chúa, thì Chúa ban quyền năng tái tạo người đó trở nên mới, đồng thời ban cho người đó có khả năng vừa muốn, vừa làm những việc lành mà trước đó họ không làm được bằng sức riêng. Những việc lành người tin Chúa làm được là kết quả của một đời sống mới yêu Chúa và yêu người. Tình thương làm được tất cả…

Nếu hiện nay quí đồng hương đang theo một tôn giáo dạy người ta làm lành, đó cũng là điều tốt. Thế nhưng chính trong quá trình cố gắng làm như thế, quí vị cũng đã nhận ra sự thật là mình làm lành không trọn, lòng không bình an, không biết chắc nỗ lực đến mức nào mới đủ để được lên thiên đàng. Tất cả mọi người đang tự tu, tự cứu và dựa vào việc lành để được cứu rỗi đều có một tâm trạng bất an như thế. Người Tin Lành thì luôn luôn tin chắc mình đã được cứu rỗi, với tâm trạng bình an hy vọng. Người Tin Lành chắc khi qua đời là về ngay với Chúa trên thiên đàng.

Tại sao dám chắc như vậy? Tại vì sự cứu rỗi là quà tặng do Chúa Cứu Thế Giê-xu làm trọn xong xuôi và ban tặng cho chúng ta. Quà tặng nầy không phải do chúng ta làm gì xứng đáng để nhận lãnh, nhưng do lòng thương xót vô hạn Chúa ban cho: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là đời sống vĩnh cữu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.” Đức Chúa Trời đã tuyên hứa như thế và Ngài là Đấng thành tín, không bao giờ thất hứa. Rất mong quí đồng hương lấy lòng tin tiếp nhận Tin Lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu để hưởng được ơn cứu rỗi tuyệt vời, vô giá do Chúa ban cho.

Nguồn Chiaseniemtin.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like