Home Cho Người Việt Sau Cái Chết

Sau Cái Chết

by Ban Biên Tập
30 đọc

Một số quý vị có tham dự những đêm nầy nhưng đa số quý vị có lẽ đã không đến dự được cho nên trong Câu Chuyện Phúc Âm hôm nay, tôi xin tóm lược những điểm chính của những đề tài vừa kể, đặc biệt là câu hỏi đầu tiên:

Điều gì xảy ra sau khi tôi chết?”

Mỗi người trong chúng ta sẽ có những câu trả lời khác nhau tùy theo niềm tin của mình. Có người cho rằng chết rồi là hết, không còn gì nữa. Điều khó nói trong vấn đề nầy là huyền nhiệm sau cái chết. Không có ai đi qua cõi chết rồi sống lại để cho chúng ta biết bên kia cõi chết có gì. Để có thể tìm được câu trả lời thỏa đáng, chúng ta phải tìm đến với Đấng đã ban cho chúng ta sự sống. Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng ta sự sống, cũng chính Ngài lấy lại, vì vậy lời dạy của Chúa cho chúng ta biết bên kia cõi chết có gì.

Lời Chúa dạy:

Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu đoán xét (Thư Hê-bơ-rơ 9:27)

“Chết một lần rồi sau đó chịu phán xét,” đó là quy luật Đức Chúa Trời đã định cho loài người. Chết một lần rồi chịu phán xét nghĩa là chết rồi không phải là hết mà còn có đời sau. Chết một lần hàm ý còn có cái chết thứ hai. Con người là cát bụi sẽ trở về cới cát bụi, nhưng đó chỉ là phần thân xác. Con người chúng ta không những chỉ có thân xác mà còn có linh hồn. Thánh Kinh cho biết:

Bụi tro trở vào đất và thần linh về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó (Truyền Đạo 12:7)

Thần linh về nơi Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết, là vị quan án công bình, nên chúng ta phải chịu xét xử trước mặt Ngài. Con người tội lỗi mà còn có tòa án để phân xử và thưởng phạt thì Đức Chúa Trời thánh khiết chắc chắn phải có sự thưởng phạt của Ngài. Vì vậy nếu nói rằng chết rồi là hết hoặc không có xét xử thưởng phạt sau khi chết thì không một ai trong chúng ta cần phải sống thánh thiện đạo đức hay cần phải có niềm tin trên cõi đời nầy làm gì.

Thánh Kinh cho biết sẽ có tòa án trong ngày cuối cùng để xét xử tội nhân. Thánh Kinh mô tả phiên tòa đó như sau:

Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa (Khải Huyền 20:11-15)

Trước hết chúng ta thấy rằng những người bị xử ở đây không phải là người sống nhưng là người chết. Đúng như lời Chúa đã dạy: “Con người phải chết một lần rồi chịu phán xét.” Chết rồi không phải là hết nhưng chúng ta sẽ sống lại để chịu xét xử. Thánh Kinh dạy rõ ràng là: “Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có.” Con người dù chết dưới hình thức nào, ở đâu cũng đều sẽ sống lại để chịu xét xử.

Điều thứ hai thấy trong phiên tòa nầy là có hai quyển sách:

(1) Sách sự sống
(2) Những quyển sách khác

Sách sự sống là sách ghi tên những người được tha thứ tội lỗi và được cứu rỗi, không bị xét xử còn những quyển sách khác là những quyển sách mà dựa vào đó con người chịu xét xử. Thánh Kinh dạy: “Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Mỗi người bị xử đoán tùy công việc mình làm.” Những quyển sách được mở ra là những quyển sách ghi chép lại mọi việc chúng ta làm trên cõi trần nầy và Thiên Chúa sẽ xét xử dựa vào những bằng chứng được ghi trong những quyển sách đó. Đức Chúa Giê-xu phán: “Đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. “Những gì chúng ta nói và làm trong ngày hôm nay đều được ghi lại và đó sẽ là bằng chứng để xét xử chúng ta.

Thiên Chúa là Đấng chí công, phải xét xử nhân loại, nhưng Ngài cũng là Đấng đầy tình thương, Ngài không muốn cho một ai phải chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Vì vậy Thiên Chúa đã cung cấp cho con người một giải pháp để thoát khỏi án phạt trong ngày cuối cùng. Thiên Chúa không thể tự nhiên tha bổng cho con người vì làm như vậy, Chúa không còn là Đấng thánh khiết công bình. Công lý của Thiên Chúa phải được thi hành, nghĩa là phải có hình phạt cho tội lỗi. Thánh Kinh dạy:

Đức Chúa Trời đã vì cớ tội lỗi sai chính con Ngài lấy thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong thân xác (Thư Rô-ma 8:3)

Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng trần, mang lấy hình hài thể xác của con người chúng ta và trong thân xác Chúa đã gánh tội lỗi của chúng ta. Chúa đã chịu hình phạt để chúng ta không phải chịu hình phạt, nhưng chúng ta phải tin nơi Chúa, công nhận cái chết của Chúa là cái chết thay thế cho mình. Chỉ trong niềm tin đó, chúng ta mới nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Thiên Chúa phải làm tất cả những điều nầy để cả hai bản tính thánh khiết và yêu thương của Ngài không bị vi phạm. Thánh khiết phải hình phạt tội lỗi, yêu thương phải cứu rỗi con người. Con người muốn được cứu rỗi phải đặt đức tin nơi Chúa, công nhận cái chết thay thế của Ngài. Chỉ như vậy, chúng ta mới thỏa mãn cả hai bản tính thánh khiết và yêu thương của Thiên Chúa.

Chúa Cứu thế Giê-xu khi sống trên trần gian nầy đã tuyên bố:

Quả thật, quả thật Ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống (Phúc Âm Giăng 5:24)

Điều gì sẽ xảy ra chúng ta sau khi chết? Kinh Thánh cho biết con người phải chết một lần rồi sống lại để chịu xét xử. Tuy nhiên chúng ta có thể thoát khỏi cuộc xét xử đó nếu chúng ta có tên trong sách sự sống. Và để có tên trong sách sự sống, chúng ta chỉ cần làm một điều: nghe Lời Chúa và tin Ngài . Chúa phán: “Ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.” Chúng ta sẽ không bị xét xử nhưng sẽ từ cõi chết bước vào cõi sống.

Đối với người tin Chúa, chết không còn là một mối đe dọa hay điều gì đáng sợ vì mỗi người đã tin Chúa đều có thể nói như sứ đồ Phao-lô rằng: “Lìa bỏ thân xác nầy là ở với Chúa”. Người tin Chúa sẽ không bị xét xử trong ngày cuối cùng và bất cứ lúc nào người đó từ giã cõi đời nầy cũng sẽ được đối diện với Chúa ngay. Đó là tin mừng cứu rỗi, đó là Phúc Âm mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Nếu phải từ giã cõi đời nầy hôm nay, Bạn sẽ đi về đâu? Cái chết không chừa một ai, không buông tha ai cả, nhưng cuộc sống bên kia cái chết tùy nơi chúng ta, mỗi người chúng ta đều có thể lựa chọn và quyết định. Bạn quyết định như thế nào? Hãy nghe Lời Chúa phán:

Quả thật, quả thật Ta nói cùng các ngươi ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống (Phúc Âm Giăng 5:24)

Bạn đã nghe Lời Chúa nhưng đã đặt lòng tin nơi Ngài chưa? Mời Bạn liên lạc với chúng tôi để hiểu rõ hơn về đức tin nơi Chúa.

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Nguồn Tinlanhbayarea.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like