Home Cho Người Việt Món Quà Giáng Sinh

Món Quà Giáng Sinh

by Ban Biên Tập
30 đọc
Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban người con duy nhất của Ngài để người nào tin nhận sẽ không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh hằng (Phúc Âm Giăng 3:16)

“Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban người con duy nhất của Ngài để người nào tin nhận sẽ không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh hằng.” Lời Kinh Thánh này mô tả đầy đủ và rõ ràng về món quà Giáng Sinh Thiên Chúa ban cho nhân loại.

Trước hết, chúng ta thấy người tặng quà chính là Thiên Chúa: “Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban người con duy nhất của Ngài.” Thiên Chúa là Đấng tạo dựng chúng ta, Ngài ban cho chúng ta mọi điều, từ sự sống đến hơi thở, từ trí thông minh đến khả năng làm việc cũng như mọi nhu cầu trong đời sống.

Thiên Chúa tạo dựng con người để yêu thương con người và giữa Ngài với con người là mối tình cha con thân thiết. Tuy nhiên, với ý chí tự do thiên phú, con người chúng ta đã chọn con đường riêng cho mình, tẻ tách đường lối của Thiên Chúa. Mối tương giao giữa Thiên Chúa và con người vì vậy đã bị cắt đứt. Và đó là nguyên nhân của mọi khổ đau trong đời sống. Con người có tất cả nhưng không có Đức Chúa Trời, vì vậy đời sống trở nên bất hạnh. Chính trong nỗi bất hạnh đó của con người mà Thiên Chúa cần phải ban cho con người món quà cứu rỗi qua việc giáng trần của Chúa Giê-xu.

Đức Chúa Trời công chính, không thể dung dưỡng tội lỗi, không thể không đoán phạt tội lỗi nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời yêu thương, không muốn cho một ai phải hư vong. Và chính vì lòng yêu thương nhân loại mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta món quà cứu rỗi là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Món quà cứu rỗi là thể hiện tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại như Lời Kinh Thánh chúng ta đã nghe: “Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban người con duy nhất của Ngài.” Thiên Chúa yêu thương và Thiên Chúa đã ban cho. Món quà cứu rỗi là thể hiện của tình yêu Thiên Chúa. Kinh Thánh dạy:

Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ Con được sống (Thư I Giăng 4:9)

Giáng Sinh là món quà của Thiên Chúa và Giáng Sinh cũng là thể hiện của tình yêu Thiên Chúa. Và món quà giáng sinh chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu được gọi là Con Một của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là Con Một của Đức Chúa Trời nghĩa là Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng thần linh, không có thân xác, vì vậy Chúa Giê-xu phải mang thân xác con người, giáng sinh làm người trên thế hạ để thông cảm với con người và mới có thể chịu chết thay cho con người.

Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu cũng là con người. Chúa phải là người mới có thể chịu chết thay cho con người và Chúa phải là Đức Chúa Trời mới có quyền năng để cứu con người khỏi tội lỗi. Sự ra đời của Chúa Giê-xu được gọi là sự ra đời do một trinh nữ. Chúa Giê-xu vào đời với thân xác của con người nhưng không phải do sự kết hợp giữa nam và nữ như mọi người.

Chúa chính là Đức Chúa Trời được đặt vào lòng trinh nữ Ma-ri và vì vậy Chúa Giê-xu đã sinh ra là một người vô tội. Người vô tội chết thay cho người tội lỗi, cái chết đó mới có giá trị. Chúa Giê-xu sinh ra là con người vô tội đó để có thể chịu chết thay cho chúng ta là con người tội lỗi. Mục đích chính của việc Chúa Giê-xu giáng sinh là để chịu chết thay cho nhân loại.

Do đó, giáng sinh chỉ là bước đầu tiên, bước nhập thể của Đức Chúa Trời để rồi sau đó Chúa mang tội của loài người và chịu án thay cho con người. Sau khi chịu chết thay cho con người, Chúa Giê-xu đã phục sinh, chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời và có quyền năng để cứu rỗi con người. Sự việc chúng ta đáng ca mừng và kỷ niệm chính là sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Giáng sinh mới chỉ là bước đầu tiên trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu được gọi là món quà của Đức Chúa Trời vì đức tin nơi Chúa đem lại hai lợi ích sau đây:

1. Chúng ta sẽ không bị hư vong. Hư vong nói đến tình trạng tuyệt vọng, chết mất, bị phân cách với Đức Chúa Trời trong hiện tại và đời đời hư vong nơi hỏa ngục. Chúa Giê-xu đã giáng sinh để đem con người ra khỏi tình trạng hư vong đó.

2. Chúng ta được sự sống vĩnh hằng. Sự sống vĩnh hằng nhấn mạnh đến chất lượng hơn số lượng. Sự sống vĩnh hằng không phải là không bao giờ chết nhưng vĩnh hằng là tồn tại mãi mãi. Nghĩa là chúng ta sống một đời sống có ý nghĩa, có mục đích trên trần gian nầy và sẽ được sống mãi mãi với Chúa ở thiên đàng. Mỗi chúng ta đều phải một lần chết, nhưng sau cái chết là gì, đó mới là điều quan trọng. Hư vong đời đời hay phước hạnh đời đời, tất cả đều tùy nơi quyết định của chúng ta hôm nay.

Món quà nào cũng vậy, có người cho quà và cũng có người nhận quà. Người cho quà giáng sinh là Thiên Chúa và người nhận quà là chúng ta, là toàn thể nhân loại vì Kinh Thánh dạy: “Thiên Chúa yêu thương nhân loại.” Nhân loại là quý vị và tôi, là toàn thể dòng dõi loài người sống trong tội lỗi. Chúng ta làm gì để nhận món quà nầy? Kinh Thánh dùng một chữ cho thấy chúng ta phải làm gì để tiếp nhận món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chữ đó là chữ “tin.” “Người nào tin nhận sẽ không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh hằng.” “Tin” hay “tin nhận” bao gồm những điều sau: chấp nhận, ký thác, cam kết và tôn thờ.

Tin trước hết nghĩa là chúng ta nhận mình là người có tội, không thể tự cứu và nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã giáng sinh làm người để chịu chết thay cho chúng ta. Tin cũng có nghĩa là chúng ta ký thác đời sống chúng ta nơi Chúa, để cho Chúa hướng dẫn trọn đời sống của mình. Tin cũng mang ý nghĩa cam kết như cam kết trong hôn nhân, trong những mối quan hệ muôn đời. Và tin cũng có nghĩa là tôn thờ, chấp nhận tất cả mọi điều trên và sống tôn thờ Thiên Chúa suốt đời.

Tôi không có quà Giáng Sinh để gởi đến quý vị nhưng tôi biết Đức Chúa Trời có món quà Giáng Sinh dành cho quý vị như tôi vừa trình bày. Quý vị có muốn nhận món quà Thiên Chúa đang dành cho quý vị không? Giáng Sinh sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng ta không tiếp nhận món quà Giáng Sinh từ Thiên Chúa.

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like