Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Ta Sẽ Giao Phó Thành Này Vào Tay Con

Ngày 25 – Ta Sẽ Giao Phó Thành Này Vào Tay Con

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 8:18-29

18 Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: “Hãy giơ ngọn giáo mà con cầm trong tay hướng về thành A-hi, vì Ta sẽ trao thành ấy vào tay con.” Giô-suê giơ ngọn giáo đang cầm trong tay hướng về thành ấy. 19 Khi ông vừa giơ tay lên thì quân mai phục lập tức đứng dậy khỏi chỗ mình núp mà chạy vào thành, chiếm lấy và nhanh chóng phóng hỏa đốt thành. 20 Khi người A-hi ngoái lại nhìn thấy khói trong thành bay lên trời thì chúng không còn cách nào để chạy trốn đường nầy hay đường kia nữa, vì quân Y-sơ-ra-ên đang chạy trốn về phía hoang mạc đã quay lại đánh những kẻ rượt đuổi theo mình. 21 Khi Giô-suê và cả Y-sơ-ra-ên thấy quân mai phục đã chiếm thành và khói đốt thành bay lên thì họ quay lại đánh giết người A-hi. 22 Những người khác cũng ra khỏi thành đón đánh dân A-hi, và như vậy chúng bị dân Y-sơ-ra-ên bao vây tứ phía. Dân Y-sơ-ra-ên đánh giết chúng đến nỗi không còn kẻ nào sống sót hay trốn thoát được. 23 Họ bắt sống vua A-hi và dẫn đến cho Giô-suê.

24 Khi người Y-sơ-ra-ên đã giết hết cư dân thành A-hi, hoặc ngoài đồng ruộng hay trong hoang mạc, là nơi chúng bị rượt đuổi, và khi tất cả chúng đã ngã chết dưới lưỡi gươm cho đến người cuối cùng, thì toàn dân Y-sơ-ra-ên trở về A-hi và dùng gươm giết những kẻ còn lại. 25 Tất cả người A-hi, cả nam lẫn nữ, bị ngã chết trong ngày ấy, tổng cộng là mười hai nghìn người. 26 Giô-suê cứ cầm ngọn giáo giơ ra, không rút tay lại cho đến khi ông diệt tất cả cư dân thành A-hi. 27 Dân Y-sơ-ra-ên chỉ lấy cho mình những súc vật và chiến lợi phẩm của thành nầy, đúng như Đức Giê-hô-va đã truyền phán với Giô-suê. 28 Vậy, Giô-suê đốt thành A-hi và làm cho nó thành đống tro tàn vĩnh viễn cho đến ngày nay. 29 Ông cho treo vua A-hi trên cây và để đó cho đến chiều. Nhưng khi mặt trời lặn, Giô-suê bảo người ta hạ thây xuống khỏi cây và ném nó ở lối vào cổng thành, rồi chất một đống đá lớn lên trên, vẫn còn đến ngày nay.

Suy ngẫm

Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên đã chiếm thành A-hi bằng cách sử dụng chiến lược phục kích. Số người A-hi chết tổng số là mười hai ngàn. Giô-suê đã giơ ngọn giáo lên cho đến khi tất cả những người sống tại thành A-hi bị tiêu diệt (c.18-26).

Lần này, dân Y-sơ-ra-ên đã có thể giữ chiến lợi phẩm và gia súc vì Đức Chúa Trời đã cho phép điều đó. Tất cả điều này là kết quả của việc vâng theo Lời Đức Chúa Trời, và Giô-suê đã tưởng nhớ chiến thắng này bằng cách dựng một đống đá lớn trên xác chết của vua A-hi (c.27-29).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18-25  Dân Y-sơ-ra-ên có thể đánh chiếm thành A-hi bằng cách làm theo các lệnh phục kích do Đức Chúa Trời ban, và họ đã xông lên thành A-hi khi Giô-suê cầm ngọn giáo giơ ra. Do đó, họ có thể ăn mừng một chiến thắng lớn. Chúng ta có suy ngẫm Lời Chúa hàng ngày và nghe theo các chỉ dẫn của Ngài không? Chúng ta có biết khi nào thì cứ trú ẩn và khi nào thì di chuyển không?

C.18, 26  Giô-suê đã cầm ngọn giáo giơ ra cho đến khi thành A-hi bị chiếm hoàn toàn. Điều này thì khá là khác lạ với Giô-suê như chúng ta thấy trong chương 7. Ông đã học được từ sai lầm của mình và bây giờ là một lãnh đạo, người phải làm hết mình. Điều này thì quả là tương tự như Môi-se, khi ông đã không hạ tay xuống cho đến khi trận chiến với dân A-ma-léc kết thúc (Xuất Ai-cập ký 17:8-13). Chúng ta có học được gì từ đức tin của những người cấp trên của chúng ta, những người phục vụ Đức Chúa Trời tốt, hay không? Ngoài ra, có phải chúng ta là những gương mẫu cho thế hệ tiếp sau, hay không?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con nhớ rằng việc vâng lời Ngài là cách duy nhất để chiến thắng và  xin giúp toàn thể cộng đồng của con vâng lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Cô-rinh-tô 10-12

Bình Luận:

You may also like