Home Văn Nghệ Vì Yêu

Vì Yêu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Vì thấy loài người mãi khổ đau

Đức nhân bại hoại ngày càng sâu

Chúa ban Ân Điển làm phương cứu

Trời mở Thiên Cung bắt nhịp cầu

Yêu kẻ lầm than về hối cải

Thương người hư mất biết quay đầu

Thế thay nhân loại lên đồi Sọ

Gian ác huyết hồng Chúa rửa lau.

Nguyên Ngã Huỳnh Tê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

 

Bình Luận:

You may also like