Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Đường Đến Sự Cứu Rỗi

Ngày 26 – Đường Đến Sự Cứu Rỗi

by Ban Biên Tập
30 đọc
Ngày 26 ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ CỨU RỖI

Thi thiên 85:1-13

Thơ Của Con Cháu Kô-rê Cho Nhạc Trưởng .
1 Lạy CHÚA, Ngài đã ban ơn cho đất nước Ngài;
Ngài đã đem lại cơ đồ cho Gia-cốp.
2 Ngài đã tha thứ gian ác con dân Ngài;
Đã che lấp tất cả tội lỗi của họ. Sê-la
3 Ngài đã bỏ đi tất cả các cơn thịnh nộ Ngài;
Ngài đã thâu hồi cơn nóng giận mình.
4 Lạy Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Rỗi chúng tôi, xin phục hồi chúng tôi;
Xin ngừng cơn phẫn nộ đối với chúng tôi.
5 Ngài sẽ giận chúng tôi mãi mãi ư?
Ngài sẽ kéo dài cơn thịnh nộ đời đời sao?
6 Ngài không phục hồi sinh lực cho chúng tôi
Để dân Ngài vui mừng trong Ngài sao?
7 Lạy CHÚA, xin cho chúng tôi thấy tình yêu thương của Chúa
Và ban cho chúng tôi sự cứu rỗi Ngài.
8 Xin cho tôi nghe lời Đức Chúa Trời, là lời CHÚA phán;
Vì Ngài sẽ phán bình an cho dân Ngài, cho những người kính sợ Ngài;
Nguyện chúng tôi không quay trở lại những điều ngu dại nữa.
9 Thật vậy, sự cứu rỗi của Chúa ở gần những kẻ kính sợ Ngài,
Để vinh quang vẫn ở với đất nước chúng ta;
10 Để tình yêu thương và trung tín gặp nhau,
Để công chính và bình an hôn nhau.
11 Sự trung tín từ đất mọc vươn lên;
Sự công chính từ trời nhìn xuống.
12 Thật vậy, CHÚA sẽ ban phúc lành
Và đất sẽ sinh sản hoa lợi.
13 Sự công chính sẽ đi trước mặt Chúa
Và chuẩn bị con đường cho bước chân Ngài.

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 1-3: Đức Chúa Trời không chỉ cứu chuộc các tội nhân mà Ngài còn che đậy mọi tội lỗi cho họ. Nếu Đức Chúa Trời tìm ra mọi sự không công bình của chúng ta, thì liệu chúng ta có thể tiếp tục sống không? Nó là một sự giảm nhẹ rất nhiều mà Đức Chúa Trời tha thứ cho tội lỗi của tôi và nguôi cơn giận kinh khủng của Ngài đối với tôi (Câu 3). Tôi có nhớ bất cứ tội lỗi nào gần đây của tôi không? Hãy ăn năn và nhận lấy sự tha thứ.
2) Ngài ban cho tôi bài học gì?
Câu 8: Nếu như chúng ta không muốn trở lại với đời sống dại dột, thì chúng ta phải vâng lời và lắng nghe lời Chúa. Đức Chúa Trời hứa ban sự bình an cho những người như vậy. Bạn có suy ngẫm về ân điển vào mỗi buổi sáng không?
Câu 9: Ai ở gần với sự cứu rỗi? Sự kính sợ ấy là yêu và kính trọng Chúa và lắng nghe lời của Đức Chúa Trời (câu 8) và tôn cao ý muốn của Ngài theo sự công bình và sự chân thật (Câu 10-13). Tôi có xa cách khỏi con đường cứu rỗi không? (Hê-bơ-rơ 6:9)
Câu 10-13: Tác giả thi thiên tin cậy sự tốt lành của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự cứu rỗi và ông cũng hát khen về vương quốc đẹp đẽ của Đức Chúa Trời. Đây là vinh hiển mà những người được Chúa Giê-xu cứu được nếm biết. Có lý do gì mà bạn không ngợi khen Chúa cùng với niềm hy vọng này vào buổi sáng hôm nay?
♣ Cầu nguyện: Xin Chúa giúp con không theo con đường dại dột nhưng xin giúp con biết làm theo lời Chúa dạy.
(Hãy chia sẻ bài học suy gẫm của bạn với mọi người ở phần Viết Nhận Xét bên dưới)
prayer
Gần Chúa mỗi ngày là một trong những lẽ thật quan trọng trong sự cứu rỗi

Bình Luận:

You may also like