Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Phân Rẽ Khỏi Thế Gian

Ngày 25 – Phân Rẽ Khỏi Thế Gian

by Ban Biên Tập
30 đọc

NGÀY 25       PHÂN RẼ KHỎI THẾ GIAN

Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 10:34-42

34 Đừng nghĩ rằng Ta đến để đem hòa bình trên đất. Ta đến không phải để đem hòa bình nhưng đem gươm giáo. 35 Vì Ta đến để phân rẽ, khiến con trai nghịch với cha, con gái với mẹ và nàng dâu cùng bà gia. 36 Kẻ thù của người ta chính là người nhà mình.37 Ai yêu cha mẹ hơn Ta thì không xứng đáng cho Ta. Ai yêu con trai, con gái hơn Ta cũng không xứng đáng cho Ta. 38 Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta cũng không xứng đáng cho Ta. 39 Ai cố giữ mạng mình thì sẽ mất, nhưng ai vì Ta hy sinh tính mạng mình thì sẽ tìm lại được.”
Phần Thưởng
40 “Ai đón tiếp các con, tức là đón tiếp Ta. Ai đón tiếp Ta tức là đón tiếp Đấng sai Ta. 41 Ai đón tiếp một tiên tri của Chúa vì người ấy là tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng của tiên tri. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là công chính, thì sẽ nhận được phần thưởng của người công chính. 42 Ai cho một trong những người bé mọn này chỉ một ly nước lạnh vì người đó là môn đệ Ta, thật, Ta bảo các con, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.”
Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 34-36 Sứ mạng Mê-si của Chúa Giê-su sẽ đôi lúc gây ra sự chia rẽ với thế gian. Chúa Giê-su đã không mang tới thế gian sự bình an, như mong ước của các tiên tri giả (Giê-rê-mi 6:14; 8:11; Ê-xê-chi-ên 13:10,16). Chúa Giê-su phán rằng sẽ có sự xung đột giữa những người tin và người không tin, thậm chí giữa vòng các thành viên một gia đình. Điều này nói rằng Chúa Giê-su đòi hỏi chúng ta phải quyết định.

Câu 40-42 Chúa Giê-su hứa ban phần thưởng cho ai tiếp nhận các tiên tri và cả các môn đồn Ngài. Trong xã hội Trung Đông cổ, ban cho một cốc nước không có gì đáng thưởng vì đó là nguyên tắc xã giao thông thường. Nhưng Đức Chúa Trời hứa ban thưởng cho thậm chí những hành đồng xã giao thông thường nhất với môn đồ của Chúa Giê-su vì họ là đại diện của Đức Chúa Trời trên đất này. Đức Chúa Trời để chúng ta được người khác phục vụ vì cớ chức vụ của chúng ta hoặc Ngài ban thưởng những điều tốt lành cho dân sự Ngài khi họ phục vụ người làm chức việc của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa về ân sủng này.

Cầu nguyện: Cầu xin Chúa giúp con đặt mối quan hệ với Ngài trước tiên trong bất cứ việc gì con làm.

(Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bài học của bạn trong phần “viết nhận xét” ở bên dưới).
Bình Luận:

You may also like