Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 21 – Chữa Lành Người Mù Và Câm

Ngày 21 – Chữa Lành Người Mù Và Câm

by Ban Biên Tập
30 đọc

NGÀY 21       CHỮA LÀNH NGƯỜI MÙ VÀ CÂM

Nội dung chính của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 9:27-38

Chữa Lành Hai Người Mù
27 Khi Đức Giê-su rời khỏi chỗ đó, có hai người mù theo sau kêu lớn: “Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!”28 Khi vào nhà, hai người mù đến gần Ngài. Ngài hỏi: “Các con có tin rằng Ta làm được việc này không?” Họ trả lời: “Thưa Chúa, tin.”29 Ngài sờ mắt họ và phán: “Hãy sáng mắt như các con đã tin.” 30 Mắt họ được sáng. Đức Giê-su nghiêm nghị dặn: “Nầy, đừng cho ai biết việc nầy.” 31 Nhưng họ đi ra, đồn về Ngài khắp vùng đó.

Chữa Lành Người Câm

32 Khi họ vừa đi khỏi, người ta đem cho Ngài một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị đuổi ra, người câm nói được. Dân chúng ngạc nhiên kêu lên: “Chưa bao giờ có việc như thế này xảy ra trong Y-sơ-ra-ên.”34 Nhưng người Pha-ri-si lại bảo: “Ông ta nhờ chúa quỷ để trừ quỷ.”35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị và làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, truyền bá Phúc Âm Nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ bệnh tật, đau yếu. 36 Nhìn thấy đoàn dân đông đảo, Ngài động lòng thương xót, vì họ bị hà hiếp và khốn đốn như đàn chiên không người chăn. 37 Ngài bảo các môn đệ: “Mùa gặt thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. 38 Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thêm thợ gặt vào đồng lúa của Ngài.”

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 27 Chúa Giê-su, là Đấng Mê-si, giúp đỡ chúng ta và giải quyết những vấn đề gốc rễ cho chúng ta. Người mù đến với Chúa Giê-su và kêu to, “Con vua Đa-vít”, vì anh có niềm hy vọng này. Bạn hy vọng điều gì khi đến với Chúa Giê-su?

Câu 28-30 Chúa Giê-su mở mắt cho chúng ta. Với Lời của Đức Chúa Trời, Ngài chạm đến người mù bởi quyền năng của Đức Chúa Trời và mở mắt anh hầu cho thấy được. Ngày hôm nay Chúa Giê-su mở con mắt thuộc linh của tôi và để tôi thấy nước Đức Chúa Trời.

Câu 35, 36 Chúa Giê-su đến thế gian để chăm sóc cho dân Ngài, là dân đã liên tục bị tấn công và không người giúp đỡ, như đàn chiên không có người chăn. Đức Chúa Trời hứa tìm và hồi phục Y-sơ-ra-ên, là dân đã bị tổn hại và tàn phá vì không ai chăm sóc (Ê-xê-chi-ên 34). Khi tôi vấp ngã, với rất nhiều tổn thương, Chúa Giê-su đã đến với cuộc đời tôi, chữa lành tôi, và rao giảng cho tôi về vương quốc của Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Trời về ân sủng Ngài.

Câu 37,38 Chúa Giê-su là Chúa của mùa gặt. “Mùa gặt” tượng trưng cho sự phán xét trong Cựu ước, nhưng ở đây có nghĩa là chức vụ rao giảng Tin lành. Có rất nhiều người trên thế giới đang mệt mỏi và lang thang không có người dẫn dắt thuộc linh. Vậy mà, có quá ít nhân công có thể dẫn họ vào vương quốc Đức Chúa Trời. Hãy cầu xin Chúa sai thêm nhân công vào mùa gặt.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con đáp ứng vui mừng với những điều Ngài đang làm và cho con rao giảng Tin lành của vương quốc Ngài.

(Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bài học của bạn trong phần “viết nhận xét” ở bên dưới).

Bình Luận:

You may also like