Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 19 – Chúa Giê-su tha thứ tội lỗi

Ngày 19 – Chúa Giê-su tha thứ tội lỗi

by Ban Biên Tập
30 đọc

NGÀY 19       CHÚA GIÊ-SU THA THỨ TỘI LỖI

Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 9:1-13

Chữa Lành Người Bệnh Bại Liệt
1 Đức Giê-su xuống thuyền trở về bờ bên kia, về thành phố của Ngài. 2 Người ta đem đến cho Ngài một người bại liệt nằm trên giường. Thấy đức tin những người ấy, Đức Giê-su bảo người bệnh: “Con ơi, hãy yên tâm, tội lỗi con đã được tha.”3 Mấy chuyên gia kinh luật nói với nhau: “Người này phạm thượng!”4 Đức Giê-su biết ý tưởng họ, Ngài phán: “Tại sao các ông có ác ý trong lòng như thế? 5 Bảo: ‘Tội lỗi con đã được tha,’ hay bảo: ‘Đứng dậy bước đi,’ điều nào dễ hơn? 6 Để các ông biết rằng Con Người khi ở trần thế vẫn có quyền tha tội.” Ngài phán bảo người bại liệt: “Hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà.” 7 Người ấy đứng dậy đi về nhà. 8 Dân chúng chứng kiến việc này đều kính sợ và tôn vinh Đức Chúa Trời, vì đã ban cho loài người quyền uy như thế.
Chúa Gọi Ma-thi-ơ
9 Ra khỏi đó Đức Giê-su thấy một người tên Ma-thi-ơ đang ngồi tại trạm thu thuế. Ngài bảo: “Hãy theo Ta.” Người đứng dậy đi theo Ngài.10 Sau đó, khi Đức Giê-su đang ăn tại nhà, có nhiều người thu thuế và kẻ tội lỗi đến cùng ăn với Ngài và các môn đệ. 11 Thấy thế, những người Pha-ri-si nói với môn đệ Ngài: “Tại sao Thầy các anh ăn uống chung với phường thu thuế và đám người tội lỗi?”12 Nghe thế, Ngài đáp: “Người lành mạnh không cần bác sĩ, chỉ có người bệnh mới cần. 13 Hãy đi và học cho biết ý nghĩa câu này: ‘Ta chuộng lòng thương xót hơn vật tế lễ!’ Vì Ta đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng gọi người tội lỗi.”

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 2,6 Chúa Giê-su bày tỏ quyền phép của Đức Chúa Trời qua thẩm quyền của Ngài có thể tha thứ tội lỗi. Chỉ Đức ChúaTrời mới có thể tha tội. Qua việc tha thứ tội lỗi của người bại, Chúa Giê-su chứng thực rằng chức vụ của Ngài là công việc của Đức Chúa Trời. Chúa chúng ta đã đến thế giới này để chữa lành bệnh tật thể xác, nhưng Ngài cũng chữa lành bệnh tật thuộc linh thâm căn cố đế là tội lỗi.

Câu 3-5 Chúa Giê-su biết mọi tư tưởng trong tâm trí con người. Một số thầy dạy luật cố gắng chống lại Ngài qua việc “bới lông tìm vết” trong lời Ngài hơn là vui hưởng sự cứu rỗi của người bại. Song, Chúa Giê-su vạch trần ác tưởng của họ và chứng minh rằng Ngài là đại diện cho thẩm quyền từ Đức Chúa Trời. Chúng ta có tư tưởng gì khi nghe Lời Đức Chúa Trời? Hãy nhớ rằng nghi ngờ lời Chúa Giê-su cũng giống như coi thường Đức Chúa Trời.

2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 8 Một số người không tin vào phép lạ của Chúa Giê-su, dù họ đã mắt thấy tai nghe mọi chuyện. Cũng có một số người đáp ứng qua việc ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi đáp ứng thế nào với Lời Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài?

Cầu nguyện: Xin Chúa giúp cộng đồng con dẫn đưa nhiều linh hồn tới sự thứ tha của Đấng Chirst.

(Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bài học của bạn trong phần “viết nhận xét” ở bên dưới).
Bình Luận:

You may also like