Browsing: đáp ứng

Bài Viết
0

HoiThanh.Com – Một goá phụ nghèo sống bằng câu châm ngôn này: “Chúa sẽ cung ứng.” Bà ấy tên là Hokanson. Cuộc đời của bà Hokanson không phẳng lặng đâu nhưng nét mặt của bà luôn tươi vui như người đắc thắng. Bà thực hành câu: “Hãy trao mọi lo lắng cho Chúa vì Ngài hay săn sóc anh em.” Và chứng thực rằng Chúa luôn luôn lấy đi những gánh nặng và cung cấp nhu cầu kịp thời cho bà.