Home Dưỡng Linh Cầu Nguyện Kiêng Ăn Đầu Năm 2010

Cầu Nguyện Kiêng Ăn Đầu Năm 2010

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gọi đến sự ăn năn

12 Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. 13 Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ. 14 Ai biết được Ngài sẽ chẳng xây lòng đổi ý, chẳng để lại phước lành sau mình, tức là của lễ chay, lễ quán cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hay sao?
15 Hãy thổi kèn trong Si-ôn; hãy định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể! 16 Hãy nhóm dân sự, biệt riêng hội chúng nên thánh; hãy mời các trưởng lão đến đó! Hãy họp lại các con trẻ, và những đứa đương bú vú! Người chồng mới khá ra khỏi buồng mình, và người vợ mới khá ra khỏi chốn động phòng! 17 Các thầy tế lễ, là những kẻ hầu việc Đức Giê-hô-va, khá khóc lóc giữa hiên cửa và bàn thờ, và nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy tiếc dân Ngài, và chớ để cơ nghiệp Ngài bị sỉ nhục, và bị các nước cai trị! Làm sao để người ta nói giữa các dân tộc rằng: Nào Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu?

(Giô-ên 2:12-15)

Hình thức / thời  gian/ địa điểm kiêng ăn cầu nguyện lần này:

  • Kiêng Ăn trọn vẹn hoặc kiêng ăn thông thường – chỉ có uống nước  nhưng không ăn bất cứ thứ gì. (Tùy theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh) Để chúng ta cầu nguyện cho 7 trụ cột đang chi phối đất nước.
  • Địa điểm: Hội thánh Truyền Giáo Phục Hưng  205/2 đường số 1 phường 3 quận Gò vấp HCM
  • Thời gian: bắt đầu từ 9h00 ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào 9h tối ngày 07 tháng 1 năm 2010.
  • Hình thức Kiêng ăn cầu nguyện tập trung  –   07 ngày liên tục , linh động tùy theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

Ghi chú:

  • Kêu gọi tất cả anh chị em nào đang thật sự được Chúa cảm động gọi đến kỳ kiêng ăn cầu nguyện này một cách sốt sắng, quặn thắt trong lòng… nếu ai đó chưa chắc chắn về sự kêu gọi cho kỳ kiêng ăn cầu nguyện này thì xin hãy chờ đợi cho đến khi Đức Thánh Linh cảm động. Xin hãy vui lòng cầu nguyện tiếp sức cho chúng tôi, chúng tôi RẤT CẦN lời cầu nguyện của tất cả quí mục sư và các anh chị em cho chúng tôi.
  • Tùy theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trên mỗi cá nhân, anh chị em có thể áp dụng hình thức kiêng ăn phù hợp. Chúa đoái xem tấm lòng của chúng ta. Nhưng chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta Kiêng Ăn và Cầu Nguyện theo đúng Lẽ Thật của Đức Chúa Trời. Không ai trong chúng ta có thể làm được gì nếu không có sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Vả lại, Chúa cũng muốn chúng ta tập tành sự tin kính…một trong những sự tập tành này chính là sự Kiêng Ăn và Cầu nguyện theo các gương mẫu trong Kinh Thánh.

Kinh thánh nền tảng:

Giô ên 2: 12-15; Êsai 58; 2 Sử ký 7:14; Công vụ các sứ đồ 1:8; 13:2-3; 14:23

Bảy cột trụ/ngọn núi chi phối dân tộc/đất nước

Tổng quan và cụ thể hóa sự cầu nguyện cho 7 trụ cột chi phối đất nước

Cách đây hơn 30 năm trước, Đức Chúa Trời đã ban cùng một khải tượng cho 3 tôi tớ được xức dầu của Ngài đó là: mục sư tiến sĩ Loren Cunningham – sáng lập và là chủ tịch của YWAM (Hội Thanh niên với Sứ mạng), mục sư tiến sĩ Bill Bright, sáng lập hội CCC, (Hội Quốc Tế Truyền Giảng Đấng Christ). Người thứ ba là mục sư Fransis Schaeffer, thần học gia và là người sáng lập L’A bri. Khải tượng đó mô tả làm thế nào để mở rộng vương quốc Đức Chúa Trời trong thế hệ này: Đức Chúa Trời đã mở mắt để họ nhìn thấy được BẢY LÃNH VỰC hay BẢY NGỌN NÚI đang chi phối bất kỳ một dân tộc hay đất nước nào, chinh phục bảy “ngọn núi” hay bảy lĩnh vực này sẽ đem một quốc gia hay dân tộc trở về cùng Đức Chúa Trời của chúng ta

Và chúng ta chỉ có thể bắt đầu bằng tấm lòng hạ mình, kiêng ăn và cầu nguyện đúng theo Kinh Thánh cho những lĩnh vực này, xin Chúa cho hết thảy chúng ta không phân biệt người hầu việc Chúa trọn thời gian hay bán thời gian, không phân biệt mục sư hay tín đồ, Đức Chúa Trời đang kêu gọi tất cả anh chị em là những người đang có tấm lòng quặn thắt đau thương vì sự cứu rỗi của Chúa Jêsus đến trên quê hương Việt Nam như hoàng hậu Ê-xơ-tê từng hành động khi dân tộc bà đang đứng trước bờ bị diệt vong…


Cầu nguyện cho bảy lãnh vực
này sẽ giúp chúng ta uốn nắn dân tộc theo khuôn mẫu của Chúa. Ngài đã ban cho chúng ta phương tiện để thi hành Sứ Mạng trong Ma-thi-ơ 28:18-20, khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Chúa muốn tất cả các Cơ Đốc nhân ý thức được vai trò của bảy lĩnh vực ảnh hưởng xã hội và sử dụng nó để gia tăng sự cai trị của Chúa trên khắp thế gian.

Trước hết chúng ta chiếm lại lãnh thổ thuộc linh qua lời cầu nguyện. Với uy quyền của Chúa Thánh Linh và năng lực của vũ khí thuộc linh được mô tả trong Ê-phê-sô 6:10-20; II Cô-rinh-tô 10:1-6 và Gia-cơ 4:7-10, chúng ta có thể phá đổ thành trì của Sa-tan, và cầu nguyện chống lại ảnh hưởng của ma quỉ trong từng lãnh vực.

Lời cầu nguyện của chúng ta phải cụ thể.

Nhờ tập trung tâm trí lắng nghe lời phán của Chúa Thánh Linh, chúng ta biết được phương cách và mục tiêu để cầu nguyện (Châm-ngôn 3:5-6; Ê-sai 55:8; I Ti-mô-thê 2:1-6; Ê-sai 62:6-7). Sau đó chúng ta cầu xin Chúa Thánh Linh  đặt ảnh hưởng của Ngài trên những người nắm quyền hành trong mỗi một lãnh vực cụ thể…

…Chúng ta cầu nguyện cho dân tộc bằng cách xây dựng cho họ:

–          một nền tảng kinh tế công bình,

–          một chính quyền dựa trên nền tảng Kinh Thánh;

–          một hệ thống giáo dục bắt nguồn trong Lời Chúa;

–          một khuôn mẫu gia đình Cơ Đốc mà Chúa Jesus là trụ cột;

–          một nền nghệ thuật có khả năng mô tả sự vinh hiển và oai nghi của Thiên đàng;

–          một hệ thống truyền thông – thông tin với sứ điệp của chân lý và tình thương; và cuối cùng

–          một Hội thánh gởi người đi làm giáo sĩ trong tất cả các lĩnh vực của xã hội. Như vậy chúng ta sẽ chứng kiến sự hoàn tất Sứ Mạng Trọng Đại và hàng triệu lớp người sẽ đi vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta vâng lời, Ngài hứa sẽ ở cùng chúng ta cho đến tận thế (Ma-thi-ơ 28:20).

Chúa Jesus hứa ban thế gian cho những kẻ khiêm nhường – người đi chân không đến trước mặt Chúa, những tôi tớ hạ mình, đầu phục quyền cá nhân cho Ngài. Và Ngài muốn chúng ta xác nhận các dân tộc trên thế gian là cơ nghiệp của Ngài. Hãy bắt đầu từ ngày hôm nay. Bạn sẽ chinh phục thế giới về cho Chúa Jesus và sẽ cùng trị vì với Ngài...

…Sau khi đã cầu nguyện cho một lĩnh vực ảnh hưởng cụ thể rồi. Chúa có thể sử dụng chúng ta trong lĩnh vực ấy, dù trong chính quyền, trường học, hay truyền thông, thông tin…Ngài có thể kêu gọi chúng ta đi sâu vào một trong những lãnh vực ảnh hưởng, như Ngài đã đặt Đa-ni-ên và Giô-sép lên làm thủ tướng quốc gia. Trong bất cứ địa vị nào, dù đứng đầu gia đình hay chính phủ, chúng ta phải thi hành ý muốn Ngài cho cuộc sống của mình, chúng ta không sử dụng chức vụ để làm chủ người khác nhưng là để phục vụ như Chúa Jesus đã đến và làm đầy tớ cho nhân loại. Ngài muốn cai trị thế giới qua chúng ta và ban uy quyền của Ngài cho chúng ta khi chúng ta đầu phục quyền cá nhân của mình vì Phúc-âm. (Mác 10:42-45). (Loren Cunningham)

pray2010

Hãy bắt đầu một năm mới 2010 bằng những lời cầu nguyện cùng sự tìm kiếm mặt Chúa cho cá nhân và dân tộc chúng ta

NGÀY1 – Thứ Sáu ngày 01 tháng 01 năm 2010

Chủ đề: VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI

Để sự biến đổi của vương quốc Đấng Christ đến với: Bóng tối thuộc linh, Hội Thánh chia rẽ, áp lực kinh tế.

“…phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói….’” — Công-vụ 1:3-4

• Để lòng của dân sự Chúa sẽ chiếu sáng tình yêu và sự chung thủy vâng lời Chúa Jêsus là Vua là Chúa muôn loài.

• Vì sự tốt lành và vinh hiển của Đấng Christ sẽ cho nhiều người có kinh nghiệm trong tình yêu Ngài trên khắp các thành phố .

• Để Đấng Christ sẽ đem ngừơi tin Ngài trong thành phố đến nơi sự đột phá của phước hạnh chưa xãy ra. Cầu nguyện để họ kiên nhẫn mà theo đuổi lời hứa phước hạnh của Đấng Christ về vương quốc Ngài trong những nơi khó khăn.

• Để quyền năng tình yêu của Đấng Christ sẽ đem sự biến đổi mãi mãi xuyên suốt cộng đồng.

NGÀY 2 – Thứ Bảy ngày 02 tháng 01 năm 2010

Chủ đề : Sự ĂN NĂN

Cầu nguyện ăn năn cho chính đời sống của cá nhân cho gia đình , cho cộng đồng và ăn năn cho dân tộc VN đang xa cách Chúa.

II Sử ký 7 : 14

Vì nhiều người sẽ xây bỏ tội lỗi quay lại với đời sống mới trong Đấng Christ

Sự quan tâm: sách báo internet khiêu dâm – tà dâm, nghiện ngập, nổi loạn, vô đạo đức, tham tiền bạc

Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi.” –  Công-vụ 3:19

• Để Đấng Christ gặp gỡ mọi người với sự tha thứ trong yêu thương, để hàng triệu người xây bỏ tội lỗi và có sự vui mừng khi theo Ngài.

• Để Ngôi Lời của Thập Giá Đấng Christ phá vỡ sự cầm buộc bởi quyền lực của tội lỗi để nhiều người tìm thấy hy vọng “tội lỗi mình được xóa đi” (Công-vụ 3:19).

• Để Chúa chúc phước cho dân Ngài bằng cách giúp họ “xây lại khỏi tội ác mình” (Công-vụ 3:26) Để làn sóng ăn năn khổng lồ này sẽ lan ra khắp cả cộng đồng.

• Để thời điểm  “ăn năn và trở lại” (Công-vụ 3:19) cho người nam, nữ và trẻ em có kinh nghiệm ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

NGÀY 3 – Chúa Nhật ngày 03 tháng 01 năm 2010

Chủ đề : GIA ĐÌNH & HỘI THÁNH

Cầu nguyện cho tình trạng ly hôn và phá thai tại Việt nam .

Cầu nguyện cho sự thánh khiết trong Hôn Nhân ngày nay. Nền tảng đạo đức gia đình được dựng trả lại . Nhiều người đi hầu việc Chúa mà gia đình tan vở, không làm  gương tốt cho cộng đồng . Con cái hư hỏng, bất mản.

Cầu nguyện để Hội Thánh tại VN sống đúng theo biểu mẫu Kinh Thánh , không cục bộ theo giáo phái, nhưng được dựng trả lại mẫu mực của Hội Thánh đầu tiên.

Cầu nguyện cho vấn đề tà giáo đang xâm nhập vào đất nước và dung tiền bạc bẻ cong chân lý .

Chúng ta cầu nguyện để uốn nắn thế hệ tương lai qua đời sống gia đình. Dù muốn dù không các bậc phụ huynh đã và đang tác động con cái mình theo hướng tích cực hay tiêu cực. Chúng ta cần cầu nguyện/kiêng ăn cầu nguyện  để các gia đình Việt Nam được thiết lập theo gia đình khuôn mẫu của Kinh Thánh, hầu cho mỗi gia đình Cơ Đốc trở nên ngọn đuốc chiếu sáng trong bầu không khí thuộc linh tối tăm.

“Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài,
Là cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa.
6 Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở,
Đem kẻ bị tù ra hưởng được may mắn;
Song những kẻ phản nghịch phải ở đất khô khan.
– Thi Thiên 68:5-6

Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,… Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh

Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. 2 Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo), 3 hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. [†]

XuXh 20:12; PhuDnl 5:16

4 Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.”- Êphêsô 5:22,25 và 6:1-4

“Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. 2 Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, 3 vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, 4 lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời,…”2 Ti-mô-thê 3:1-4

 

“Nầy, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. 6 Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.Malachi 4:5-6

Qua Hội thánh, chúng ta uốn nắn cả xã hội và dân tộc. Làm sao có thể thực hiện điều ấy nếu chúng ta vẫn cứ đóng đô trong khuôn khổ bốn bức tường nhà thờ/ hàng rào hệ phái của mình và nghĩ đây là thiên đường trên mặt đất? Chúng ta có thể đem Nước Chúa vào trong thế gian bằng sự cầu nguyện.

Đức Chúa Trời chưa bao giờ ban cho con người một tôn giáo, nhưng Ngài ban cho con người có một cơ hội để khởi đầu mối quan hệ với Đấng Tạo Hóa. Chúng ta hãy cầu nguyện để Cơ Đốc Nhân sống một đời sống kinh nghiệm Đức Chúa Trời cách riêng tư – chúng ta cầu nguyện để tất cả Cơ Đốc Nhân không sống đời sống tôn giáo nhưng chiếu sáng tình yêu của Đấng Christ trong thế gian này…

Qua Hội thánh, chúng ta uốn nắn cả xã hội và dân tộc. Làm sao có thể thực hiện điều ấy nếu chúng ta vẫn cứ đóng đô trong khuôn khổ bốn bức tường nhà thờ/ hàng rào hệ phái của mình và nghĩ đây là thiên đường trên mặt đất? Chúng ta có thể đem Nước Chúa vào trong thế gian bằng sự cầu nguyện.

Đức Chúa Trời chưa bao giờ ban cho con người một tôn giáo, nhưng Ngài ban cho con người có một cơ hội để khởi đầu mối quan hệ với Đấng Tạo Hóa. Chúng ta hãy cầu nguyện để Cơ Đốc Nhân sống một đời sống kinh nghiệm Đức Chúa Trời cách riêng tư – chúng ta cầu nguyện để tất cả Cơ Đốc Nhân không sống đời sống tôn giáo nhưng chiếu sáng tình yêu của Đấng Christ trong thế gian này…

“Vì  Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.”Giăng 3;16-17

“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. –  Mathiơ 16:24

“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình; 24 Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy.Giê-rê-mi 9:23,24

“Môi-se thưa rằng: Nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình; 24 Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy.Giê-rê-mi 9:23,24

“Môi-se thưa rằng: Nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi

NGÀY 4 – Thứ Hai ngày 04 tháng 01 năm 2010

Chủ đề:  GIÁO DỤC

Từ nhà trẻ, lớp mẫu giáo đến các trường đại học có tên tuổi, thế hệ tương lai của xã hội đang được tác động ngày và đêm. Tội lỗi đã xâm nhậm rất công khai vào trong lĩnh vực này. Việc Thầy bán điểm, dạy thêm, học thêm làm oằn vai biết bao đời sống tuỗi thơ, trẻ em không còn vui với tuổi học trò nhưng nặng nhọc với tuổi học trò. Những người làm giáo dục sọn những chương trình hủ bại để bán sách kiếm tiền . Để thủ lợi hơn là tìm một hướng tốt lành cho trẻ thơ Việt Nam . Đây là một cơ hội đặc biệt, một môi trường độc đáo để uốn nắn thế gian cho Chúa.

Chúng ta cầu nguyện để Cơ Đốc Nhân tham gia một cách tích cực trong tất cả các lĩnh vực ảnh hưởng của công tác giáo dục. Trong khi một số người đóng vai trò tích cực hơn như giảng dạy, viết chương trình, điều hành trường sở hoặc tổ chức trường Cơ Đốc…, tất cả mọi Cơ Đốc Nhân phải biến mình thành “muối của đất và ánh sáng của trần gian” trong vòng sinh viên và giáo viên. Bản thân cha mẹ cũng phải tham gia công tác và chia sẻ trách nhiệm với nhà trường trong việc giáo dục con cái mình theo nguyên tắc của Lời Chúa.

Nền giáo dục phải phản chiếu vinh quang và Lẽ Thật của Đức Chúa Trời, chúng ta cầu nguyện để người ta tìm thấy ý nghĩa thật của đời sống thông qua hệ thống giáo dục, “Kính sợ Đức Giê-Hô-Va là khởi đầu của sự khôn ngoan, Sự nhìn biết Đấng Thánh – ấy là sự thông sáng”

“Hãy nói với sự khôn ngoan rằng: Ngươi là chị em ta!
Và xưng sự thông sáng là bằng hữu con;
Châm ngôn 7:4

“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó
Châm ngôn 22:6

“Ta đã làm cho người đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng, và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ, 4 đặng bày ra và chế tạo đồ vàng, bạc và đồng, 5 đặng khắc và khảm ngọc, đẽo gỗ và làm được mọi thứ nghề thợ. 6 Đây, ta lại cho một người phụ việc, tên là Ô-hô-li-áp con trai của A-hi-sa mạc, trong chi phái Đan. Ta cũng đã ban sự thông minh cho mọi người tài năng, hầu cho họ làm các việc ta đã phán dặn ngươi,..”Xuất Ê-díp-tô 31:3-5

“Xin hãy dạy tôi lẽ phải và sự hiểu biết,
Vì tôi tin các điều răn Chúa.” Thi Thiên 119:66

Đặc biệt , cầu nguyện cho các trường Thần Học ( chính thức , bán chính thức tại Việt Nam )

Khuynh hướng hôm nay người ta có thể quyên góp cho một đêm truyền giảng tại VN có thể lên đến 50,000 USD, nhưng ít ai giúp cho sự nghiệp Giáo dục Thần Học, vì đây là một công tác lâu dài, không  nhìn thấy kết quả ngay lập tức, nhưng nó vô cùng quan trọng cho tương lai của Hội Thánh và tương lai của cả dân tộc .

Cần những người làm Thân Học chân chính trên đất nước Việt Nam ngày nay.

Cần những thế hệ kế tục đầy tâm huyết cho Chúa . Một thế hệ Trẻ kế tục ! Nếu không có TRƯỜNG THẦN HỌC để huấn luyện đào tạo thì sẽ không có người kế tục.

NGÀY 5 – Thứ Ba ngày 05 tháng 01 năm 2010

Chủ đề : BẬC CẦM  QUYỀN

Đa-ni-ên và Giô-sép là những người phục vụ trong chính phủ của các quốc gia ngoại bang. Hai người trẻ này đã sống bằng những nguyên tắc tin kính, nhờ vậy họ được nâng lên làm chức thủ tướng chính phủ. Đa-ni-ên là người bị bắt làm phu tù và lại từ chối không làm theo lệnh vua. Còn Giô-sép là một tên nô lệ…Cuộc đời của hai người nầy chắc hẳn không phải là cuộc đời của những “con ông cháu cha” vừa có tiền, vừa có tiếng…

Làm thế nào những người nầy có thể chinh phục được vũ đài chính trị? Nếu trước đây họ không có một đời sống tin kính! Đa-ni-ên và Giô-sép đã thành công ở Ba-by-lôn và Ai-cập thể nào thì ngày nay chúng ta có thể thành công ở bất cứ một quốc gia nào. Tuy nhiên, khi quyết định hầu việc Chúa trong bất cứ môi trường nào, một Cơ Đốc nhân cần phải đầu phục Chúa. Họ phải thi hành trong sự chính trực và thành thật đặt quyền lợi cá nhân xuống dưới bệ chân Chúa để được Ngài nâng lên và Đức Chúa Trời chỉ nâng họ lên khi biết chắc rằng họ đã được thử thách và sẽ không bị vấp phạm như vua Sau-lơ – là người yêu mến quyền lực hơn sự khiêm nhường.

“Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!
Chúa đã giáng một lời trong Gia-cốp, và lời ấy đổ xuống trên Y-sơ-ra-ên.
Ê-sai 9:5-7

Người nào có mắt từ thiện sẽ được phước;
Vì người ban bánh mình cho kẻ nghèo khó.
Châm ngôn 22:9

“Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. 2 Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. 3 Vả, các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng; 4 vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ; người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. 5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm”. Rôma 13:1-5

“Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy;
Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.
Châm ngôn 21:1

Cầu nguyện cho sự công bình của các nhà lãnh đạo.

NGÀY 6 – Thứ Tư ngày 06 tháng 01 năm 2010

Chủ đề NGHỆ THUẬT, THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ

Kinh Thánh Sô-phô-ni 3:17 nói rằng “Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi. Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi. Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi. Vì lòng yêu thương Ngài sẽ nín lặng, vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ”. Chúa tưng bừng hoan hỉ bởi hành động của những người yêu mến Ngài – là Đấng sáng tạo chúng ta trong hình ảnh Ngài, Ngài biết rõ mọi biểu lộ tình cảm của con người dù vui hay buồn. Ngài là trung tâm của mọi hứng thú, là chủ bút của mọi vở kịch, là tác giả của mọi cuộc biểu dương hùng vĩ, sắc đẹp và uy quyền.

Bất cứ lãnh vực nào chúng ta rời bỏ thì ma quỷ sẽ đến và chế ngự. Cũng vậy, trong lãnh vực nghệ thuật – giải trí và thể thao, chúng ta cần phải chiếm lại và sử dụng để minh họa Chúa một cách sáng tạo cho thế gian.

“Chẳng gì tốt cho người hơn là ăn, uống, khiến linh hồn mình hưởng phước của lao khổ mình. Ta xem thấy điều đó cũng bởi tay Đức Chúa Trời mà đến. Truyền đạo 2:24

“Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, và ăn thịt cúng thần tượng. Khải Huyền 2:20

“Đa-vít và các quan tướng đạo binh cũng để riêng ra mấy con cháu của A-sáp, Hê-man và Giê-đu-thun hầu phục dịch, lấy đàn cầm, đàn sắt, và chập chỏa đặng nói tiên tri…”1 Sử-ký 25:1

“Khi những thầy tế lễ ra khỏi nơi thánh (vì phàm thầy tế lễ ở đó đều đã dọn mình ra thánh sạch, mà chưa giữ theo ban thứ nào), 12 và các người ca hát trong dân Lê-vi, tức A-sáp, Hê-man, Giê-đu-thun, cùng con trai và anh em họ, đương mặc quần áo bằng vải gai mịn, cầm chập chỏa, đàn sắt, và đàn cầm, đều đứng ở phía đông nơi Thánh bàn thờ, với một trăm hai mươi thầy tế lễ thổi kèn. 13 Xảy khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng thinh hòa nhau như một người, mà khen ngợi cảm tạ Đức Giê-hô-va, và khi họ trổi tiếng kèn, chập chỏa, nhạc khí lên khen ngợi Đức Giê-hô-va, rằng: Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời, thì đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy; 14 đến đỗi những thầy tế lễ vì mây không thể đứng đó hầu việc được, vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời. 2 Sử-ký 5:11-14

Đây là cánh cửa bị bỏ trống tại Việt Nam , do tư tưởng chống Kịch nghệ trong nhà thờ , chống những loại hình nghệ thuật mang tính mới mẻ vào Hội Thánh vì những người đi trước sợ làm ô uế nơi Thánh . Cần cầu nguyện công phá vào lĩnh vực này để có nhiều Phim Cơ Đốc chiếu trên thị trường , Kịch Cơ Đốc hàng tuần sáng đèn trên sân khấu thành phố ; Những chương trình ca nhac cơ đốc …Báo chí Cơ đốc.

Quan trọng là cầu nguyện để chiếm Đài Truyền Thanh, Truyền hình để có những kênh giảng Tin Lành 24/24

NGÀY 7 – Thứ năm ngày 07 tháng 01 năm 2010

Chủ đề:  KINH TẾ/ THƯƠNG MẠI, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Biết bao người đã có quan niệm sai trật cho rằng “công việc là thế tục, hầu việc Chúa mới là thiêng liêng”.

Phải chăng Chúa Jesus cho chúng ta biết một khuôn mẫu (Luca 18: 18-30). Nếu tiền bạc chiếm vai trò quan trọng nhất trong cuộc sống, nó sẽ trở nên thần tượng. Chúa sẽ thử thách xem chúng ta có coi trọng tiền bạc hơn Chúa không. Ngài có thể yêu cầu bạn cho đi tất cả những gì bạn có, không chỉ một nhưng nhiều lần. Có thể Chúa muốn bạn làm giáo sĩ trong thế giới thương mại, ban cho bạn tiền bạc một cách rộng rãi để có thể chia sẻ cho nhiều người khác. Trong bài giảng “Cách sử dụng tiền bạc” của John Wesley, nhà truyền đạo nổi tiếng sống cách đây 200 năm đã để lại một lời khuyên chí lý như sau “Làm lợi với tất cả mọi khả năng, kiếm tiền với tất cả mọi khả năng, và cho đi với tất cả mọi khả năng”.

Khoa học và kỹ nghệ là những phương tiện phục vụ hữu hiệu nhưng đồng thời cũng là những môi trường mà một số Cơ Đốc nhân đã tránh xa trong quá khứ. Khoa học chân chính và đạo Cơ Đốc hoàn toàn tương đồng với nhau. Không những vậy, khoa học và kỹ nghệ càng cần sự lãnh đạo thuộc linh của Cơ Đốc nhân. Chúng ta cần nguyện để có nhiều Cơ Đốc nhân tiên phong trong lĩnh vực nầy như một môi trường truyền giáo:

“Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay.Phục truyền 8:18

“Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ nầy mà khinh dể chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa.Luca 16:13

‘Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, 24 vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. 25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình: không tây vị ai hết. Cô-lô-se 3:23-25

“Nguyện ơn Chúa, là Đức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi;
Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi;
Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi.
Thi Thiên 90:17

“Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.1Ti-mô-thê 6:10

“Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Còn một lần, khỏi ít lâu nữa, ta sẽ làm rúng động các từng trời và đất, biển và đất khô. 7 Ta cũng làm rúng động hết thảy các nước, và những sự ao ước của các nước hầu đến; rồi ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy nhà nầy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 8 Bạc là của ta, vàng là của ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 9 Vinh quang sau rốt của nhà nầy sẽ lớn hơn vinh quang trước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy; và ta sẽ ban sự bình an trong chốn nầy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.A-ghê 2:6-9

Trên nền tảng Lời Chúa, chúng ta cùng Cầu nguyện cho đất nước .

Kính mong các tín hữu gần xa hiệp lòng với chúng tôi  dâng lời Cầu Nguyện

Bằng tất cả tấm lòng .


Chương trình được tổ chức và giới thiệu bởi:

Mục sư Võ Xuân Loan

Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng Việt nam

Revival Ekklesia Mission Vietnam

Bình Luận:

You may also like