Home Dưỡng Linh Một Câu Chuyện Về Con Cá

Một Câu Chuyện Về Con Cá

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lần nọ, bà ngồi cạnh một người đàn ông. Thoạt khi mới thấy bà đọc Kinh-thánh thì ông ta chặc lưỡi khe khẽ và quay trở về với việc mình đang làm. Nhưng sau một lúc, ông không thể giữ mình lâu hơn việc muốn nói điều gì. Vậy ông quay sang bà và hỏi, “Hẳn bà chằng thật sự tin vào những điều nói ở trong đó phải không?” Bà đáp lời, “Dĩ nhiên tôi tin chứ. Đây là sách Kinh-thánh mà.” Ông ta hỏi, “Này, thế về chuyện cái gã bi nuốt chửng bởi con cá voi thì sao?” Bà đáp, “Ổ, chuyện tiên tri Gíô-na. Vâng, tôi tin điều đó. Chuyện này có trong Kinh-thánh.” Ông ta hỏi tiếp,  “Này, làm sao bà nghĩ mình có thể sống sót được suốt thời gian dài trong bụng cá voi không?” Bà đáp, “À, Tôi thật sự không biết; tôi nghĩ để khi nào lên thiên đường sẽ hỏi Giô-na,” “Nhưng, nếu ông ta không có ở thiên-đường thì sao?” Người đàn ông hỏi cách chế nhạo. “Thì lúc ấy, ông sẽ đi để hỏi ông ta!” Người đàn bà trả lời.

Bây giờ câu chuyện trở thành khôi hài, nhưng nó cũng mang tính bi thảm bởi vì điều người đàn ông nhạo báng cũng là thái độ của phần đông thế gian. Nhiều người đã không có sự nhận biết về chứng tích chắc chắn của kinh nghiệm đầy rẫy trong Kinh-thánh; họ đã không biết về Đức Chúa Trời chúng ta nên không có được sự tha thứ của Ngài và không có sự sống đời đời.

Lấy một ví dụ, chính con của Đức chúa Trời, là Chúa Cứu-thế Giê-su, đã tin cậy và dạy dỗ về nguồn thần cảm và tính xác thực của Kinh-thánh. Đây là Đấng được cả những người không phải là tín nhân coi là người khôn ngoan và thánh khiết nhất. Ngài đã từng ở thế gian, dậy dỗ về sự toàn vẹn của Kinh-thánh và nói về những điều như:  “Đã được viết…, Hãy tìm kiếm trong Kinh-thánh…, Các người đã đọc…, Kinh-thánh không thể đổi dời…,” Ngài nói về sự chính xác trọn vẹn kể cả “dấu chấm” và “nét” là các dấu nhỏ nhất trong mẫu tự của ngôn ngữ Do-thái cổ (Hebrew). Ngài giảng đầy tự tin về các biến cố và con người trong thời quá khứ, như là chuyện Nô-ê và chiếc tàu, chuyện Giô-na và con cá voi, chuyện Áp-ra-ham và Môi-se. Đức Con thánh khiết của Đức Chúa Trời, là Đấng có mọi kiến thức, không thể nào phỉnh gạt hay là kẻ ngu dốt được.

Khi bạn tin vào Kinh-thánh, bạn đang ở trong một đoàn thể tốt, không chỉ vì nó có nhiều học giả lỗi lạc, nhưng quan trọng hơn là: bạn được ở trong tập đoàn với Con độc sanh yêu dấu của Thiên Chúa Toàn Năng.

Sáng nay bạn đã đọc Kinh thánh trước khi bắt đầu mọi công việc chưa?

Bill Bright (LDT dich)

otrongngai

Mỗi ngày ở trong Chúa luôn là một điều tốt


A Fish Story

All Scripture is inspired by God (2 Timothy 3:16a, NLT).

There was this Christian lady that had to do a lot of traveling for her business, so she did a lot of flying. Flying made her nervous, so she always took her Bible along with her to read because it helped relax her. (Taking along the Bible and reading it is a good idea in any case!)

One time she was sitting next to a man. When he first saw her reading her Bible, he gave a little chuckle and went back to what he was doing. Then after awhile he could not resist saying something, so he turned to her and asked, “You don’t really believe all that stuff in there do you?” The lady replied, “Of course I do. It’s the Bible.” He said, “Well, what about that guy who was swallowed by a whale? She replied, “Oh, Jonah. Yes, I believe that. It’s in the Bible. He asked, “Well, how do you suppose he survived all that time inside the whale?” The lady said, “Well, I don’t really know. I guess when I get to heaven I will ask him.” “What if he isn’t in heaven?” the man asked sarcastically. “Then you can ask him,” replied the lady.

Now that is a funny story, but it is also tragic because that sarcastic man represents the attitude of much of the world. Many people are without the knowledge of the overwhelming empirical evidence of the reliability of the Scriptures, do not know about our Lord, and are without His forgiveness and eternal life.

For just one example, the Son of God Himself, our Lord Jesus Christ, believed and taught the Bible’s complete inspiration and reliability. The One who is considered by even non-Christians as the wisest and most saintly person who ever lived taught the infallibility of the Bible, saying such things as, “It is written… Search the Scriptures… Have you read… Scripture cannot be broken.” He spoke of the total accuracy of even the “jot” and “tittle,” the smallest characters of the Hebrew alphabet. He spoke confidently about past events and people, such as Noah and the ark, Jonah and the whale, Abraham and Moses. The holy Son of God could not deceive, nor was He ignorant, having all knowledge.

When you believe the Bible, you are in good company, not only with many of the great scholars of the centuries, but more important, in company with God’s only begotten Son!

Bill Bright

 

{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}

Bình Luận:

You may also like