Leaderboard Ad

Ban Tôn Giáo Phúc Đáp Về Văn Thư Đại Hội Đồng Thống Nhất Giáo Hội Hai Miền

0

HoiThanh.Com – Phúc đáp văn thư gởi ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Hội Thánh Tin Lành VN (Miền Nam) và Hội Thánh Tin Lành VN (Miền Bắc), trong đó có bước tổ chức Đại hội đồng nhiệm kỳ để đại biểu tín đồ, chức sắc mỗi Hội thánh thảo luận dự thảo Hiến chương chung và bầu Ban Trù bị thống nhất… 

>>>Thông Báo: ‘Thống Nhất Hội Thánh Tin Lành Việt Nam’ – TLH MN

 

Theo đó, Ban tôn giáo chính phủ cho biết “Theo văn bản số 53/TGCP-TL của Ban Tôn giáo Chính phủ thì việc thống nhất tổ chức của hai Hội thánh đã được Nhà nước chấp thuận về nguyên tắc”

Dưới đây là phần văn bản trả lời chính thức của ban tôn giáo chính phủ được đăng tại website chính thức của Ban tôn giáo Chính phủ: 


Trước đó, ngày 19/12/2012, Thường Trực Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) đã đưa ra thông báo về việc dự kiến Đại hội thống nhất Hội Thánh hai miền Nam – Bắc sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 13/5-17/5/2013.

Bản tin thông công HT Hà Nội cũng đã có thông báo chính thức trên website “Căn cứ vào công văn số 53/TGCP-TL của Ban Tôn giáo Chính phủ, Đại hội đồng thống nhất 2 Giáo hội Miền Bắc và Miền Nam hiện tại chưa thể thực hiện được”. Dự kiến, Đại hội đồng của HTTL Việt Nam (MB) và Hội đồng Hội Thánh Hà Nội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/4/2013. 

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) hiện vẫn chưa có thông báo mới nào liên quan kể từ khi công văn 53/TGCP-TL của Ban Tôn giáo Chính phủ được đưa ra. 


HoiThanh.Com 

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

About Author