Leaderboard Ad

Dự Tiệc Thánh Trên Mặt Trăng

0
HoiThanh.com – Apollo 11 đổ bộ mặt trăng ngày Chúa nhựt 20 tháng Bảy 1969. Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với phát biểu lịch sử của Armstrong khi ông bước lên mặt trăng: “Đây là một bước nhỏ đối với một người; một bước nhảy khổng lồ đối với nhân loại.” Nhưng ít có ai biết về bữa ăn đầu tiên trên đó.

Buzz Aldrin có đem lên tàu không gian một dụng cụ truyền thông bé xíu do hội thánh anh cung cấp. Aldrin truyền thanh về trái đất yêu cầu thính giả suy nghĩ về những sự kiện ngày hôm ấy và dâng lời cảm tạ.
Sau đó, trong khoảng thời gian tắt sóng cho việc riêng, Aldrin rót rượu vào ly lớn bằng bạc. Anh đọc, “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai ở trong Ta, và Ta trong họ, thì sinh ra lắm trái” (Giăng 15:5). Anh lặng lẽ cảm tạ rồi dự phần bánh và chén.
Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, và sự thờ phượng của chúng ta phải phản ánh thực tại này. Trong Thi Thiên 139 chúng ta được biết hễ chúng ta đi đâu, Đức Chúa Trời cũng hiện diện thân thiết với chúng ta ở đó. Buzz Aldrin kỷ niệm kinh nghiệm này trên mặt trăng. Cách mặt đất hàng ngàn dặm, anh đã dành thì giờ tương giao với Đấng sáng tạo, cứu chuộc, và thông công với Ngài.
Bạn có xa nhà không? Bạn có cảm thấy như thể mình đang ở trên đỉnh núi hoặc dưới thung lũng tăm tối không? Dù trong hoàn cảnh nào, sự thông công với Đức Chúa Trời cũng chỉ cách xa có một lời cầu nguyện.

Dennis Fisher (LHS )

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Dự Tiệc Thánh Trên Mặt Trăng
Bình Luận:

About Author