Browsing: mặt trăng

Quốc Tế
0

HoiThanh.com – Apollo 11 đổ bộ mặt trăng ngày Chúa nhựt 20 tháng Bảy 1969. Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với phát biểu lịch sử của Armstrong khi ông bước lên mặt trăng: “Đây là một bước nhỏ đối với một người; một bước nhảy khổng lồ đối với nhân loại.” Nhưng ít có ai biết về bữa ăn đầu tiên trên đó.