Home Lời Chứng Nữ Diễn Viên Hollywood Truyền Tải Sứ Điệp Mạnh Mẽ Mang Chủ Đề Phúc Âm ‘Được Cứu Khỏi Sự Chết’

Nữ Diễn Viên Hollywood Truyền Tải Sứ Điệp Mạnh Mẽ Mang Chủ Đề Phúc Âm ‘Được Cứu Khỏi Sự Chết’

by Cbn.com
30 đọc

Nữ diễn viên Hollywood Jen Lilley gần đây đã cho phát hành một loạt video có chủ đề Phúc Âm giải thích ý nghĩa thực sự của Lễ Phục Sinh và lý do tại sao cô nhìn thấy quyền năng biến đổi trong câu chuyện Kinh Thánh.

Lễ Phục sinh có ý nghĩa rất lớn đối với tôi,” Lilley nói trong video đầu tiên do mạng truyền hình Great American Family phát hành. “Những việc làm và khoảng thời gian dài mà Đức Chúa Cha đã trải qua để có thể khiến tôi trở nên con cái của Ngài khiến tôi kinh ngạc.

Trong đoạn clip đầu tiên của mình, được phát sóng nhằm ngày Chúa Nhật Lễ Lá, nữ diễn viên đã đưa ra những điểm tương đồng giữa việc cử hành Lễ Vượt Qua của người Do Thái và sự hy sinh của Chúa Giê-xu.

Lilley nói, “Lễ Phục Sinh thực sự là một dịp để kỷ niệm Lễ Vượt Qua, là sự tưởng nhớ về việc được cứu khỏi sự chết và được giải thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Mỗi năm vào dịp Lễ Vượt Qua, mỗi gia đình sẽ mang một con chiên đi giết.

Lilley lưu ý cách những con chiên này được đưa vào Giê-ru-sa-lem để kiểm tra. Cô cho biết dân chúng sẽ vẫy những nhành cọ chào đón khi những con chiên được đưa vào thành.

Sau đó, cô so sánh câu chuyện của Chúa Giê-xu bao gồm một chi tiết phản chiếu về việc Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem trước khi Ngài chịu chết. Sự kiện Chúa Vào Thành Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn, Kinh Thánh tuyên bố trong Ma-thi-ơ 21:1-17, Mác 11:1-11, Lu-ca 19:29-40 và Giăng 12:12-19 rằng mọi người đã trải những cành cọ xuống đường khi Đấng Christ cỡi lừa vào thành.

Vào cùng ngày nghi lễ này diễn ra,” Lilley nói về lễ hiến tế chiên con, “Chúa Giê-xu, Đấng giáng sinh tại Bết-lê-hem, đã trở về Giê-ru-sa-lem qua Núi Ô-li-ve, đi vào qua cổng phía đông.

Một điểm tương đồng khác giữa những con chiên Lễ Vượt Qua và câu chuyện của Chúa Giê-xu là Thầy Tế lễ Thượng phẩm sẽ nói, “Mọi việc đã được trọn” sau khi chiên con được dâng lên làm tế lễ hy sinh. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giê-xu đã nói điều tương tự sau khi Ngài bị treo trên thập tự giá và trước khi Ngài chết.

Giăng 19:30 chép: “Khi Đức Chúa Giê-xu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: ‘Mọi việc đã được trọn’; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.

Lilley kết luận bằng cách tóm tắt tầm quan trọng của tất cả những điều này.

Cô nói, “Lễ Phục Sinh nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giê-xu vừa là Chiên Con của Lễ Vượt Qua, một của lễ hy sinh hoàn hảo; vừa là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta. Ngài đã cứu chúng ta khỏi sự chết và ban cho chúng ta sự sống mới; huyết Ngài mở ra con đường dẫn vào Nơi Chí Thánh đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like