Sơ đồ đường đi dẫn đến Chương Trình Kỷ Niệm 500 năm Cải Chánh...

Để đảm bảo thuận tiện cho con dân Chúa đi chuyển đến với chương trình chúng tôi xin cung cấp cho quý vị một...

Các kênh truyền thông chính thức cho chương trình Kỷ Niệm 500 năm Cải...

THÔNG BÁO VỀ CÁC KÊNH TRUYỀN  THÔNG. Có 4 kênh truyền thông chính thức cho chương trình Kỷ Niêm 500 năm Cải Chánh Giáo Hội...

Một số lưu ý khi tham gia dự lễ Kỷ Niệm 500 năm Cải...

Dưới đây là một số CHÚ Ý của ban tổ chức chương trình SỐNG BỞI ĐỨC TIN  dành cho các tín hữu và khách...

Chương Trình Truyền Giảng buổi tối 2 & 3 tháng 11 (thứ 5 &...

Chương Trình Truyền Giảng sẽ bắt đầu lúc 6:30 tối ngày 2 & 3 tháng 11 (thứ 5 & thứ 6) năm 2017. Tại...

Nội Dung Tổng Quát Chương Trình 500 Năm Cải Chánh Giáo Hội Cơ Đốc...

Đồng hành cùng Festival Yêu Hà Nội, các Hội Thánh trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức đại lễ kỷ...

CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO.

CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO. Việc Hiến Máu của chúng ta nhằm đóng góp vào quỹ máu dự trữ phục vụ cho công tác...

Bà Cụ Cố Truyền Đạo Trần Đình Lan Đã Về Nước Chúa

Bà cụ cố Truyền đạo Trần Đình Lan, Nhũ danh Trương Thị Khanh, sinh năm 1923 tại Quế Sơn, Quảng Nam. Về nước Chúa lúc...

Sự hiệp một yêu thương được lan toả.

Thật cảm động vô cùng, Ban tổ chức Festival Yêu Hà Nội đã vừa gửi dâng hiến cho chương trình Truyền giảng Sống Bởi...