Chương Trình Truyền Giảng buổi tối 2 & 3 tháng 11 (thứ 5 &...

Chương Trình Truyền Giảng sẽ bắt đầu lúc 6:30 tối ngày 2 & 3 tháng 11 (thứ 5 & thứ 6) năm 2017. Tại...

Nội Dung Tổng Quát Chương Trình 500 Năm Cải Chánh Giáo Hội Cơ Đốc...

Đồng hành cùng Festival Yêu Hà Nội, các Hội Thánh trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức đại lễ kỷ...

CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO.

CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO. Việc Hiến Máu của chúng ta nhằm đóng góp vào quỹ máu dự trữ phục vụ cho công tác...

Bà Cụ Cố Truyền Đạo Trần Đình Lan Đã Về Nước Chúa

Bà cụ cố Truyền đạo Trần Đình Lan, Nhũ danh Trương Thị Khanh, sinh năm 1923 tại Quế Sơn, Quảng Nam. Về nước Chúa lúc...

Sự hiệp một yêu thương được lan toả.

Thật cảm động vô cùng, Ban tổ chức Festival Yêu Hà Nội đã vừa gửi dâng hiến cho chương trình Truyền giảng Sống Bởi...

500 Cải Chánh Giáo Hội Cơ Đốc – Sống Bởi Đức Tin.

Đồng hành cùng Festival Yêu Hà Nội, các Hội Thánh trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức đại lễ kỷ...

Thông Báo Họp Mặt Cựu Thanh Niên Tin Lành An Nghiệp – An Phú...

Ban Chấp hành Cựu Thanh niên Tin Lành - HT An Phú cậy ơn Chúa tổ chức buổi họp mặt Cựu Thanh niên lần...

Bà Nguyễn Kim Cúc Về Nước Chúa

Được tin phu nhân MS Cao Văn Hoàng (Quản nhiệm HTTL Biên Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), nhủ danh Nguyễn Kim Cúc, sinh năm 1956: về nước...