TIN BUỒN: Thân mẫu Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ Về Nước Chúa

282

Thân Mẫu Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ Về Nước Chúa

Được tin Cụ Bà  Lý Thị Mười – sinh năm 1931, thân mẫu Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ – Trưởng Ban Đại diện thành phố Cần Thơ (Quản nhiệm Hội Thánh Phong Điền) –  về Nước Ngài vào lúc 23 giờ 45’ngày Thứ Bảy 08/1/2022 tại tư gia Việt Nam, hưởng thọ 91 tuổi.

Nguyện Chúa Thánh Linh là Thần Yên Ủi luôn ở cùng trên tang quyến.

Chương trình Lễ Tang:

Bình Luận: