Home Tin Vắn Hiệp Nguyện Liên Hệ Phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam Tháng 12/2021 và Tháng 01/2022

Hiệp Nguyện Liên Hệ Phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam Tháng 12/2021 và Tháng 01/2022

by Hồ Galilê
30 đọc

I/ THÁNG 12/2021 và THÔNG CÔNG MỪNG CHÚA GIÁNG SINH.

Hôm ngày 10/12, lúc 08h30 tại Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Thăng Bình có cuộc Hiệp nguyện định kỳ tháng 12 và kết hợp Hội Thánh tổ chức thông công Mừng Chúa Giáng Sinh 2021.
Tình hình dịch bệnh Covid 19 trong tháng 12 có nhiều diễn biến khá phức tạp tại Quảng Nam, đặc biệt tại Huyện Thăng Bình nơi Hội Thánh tọa lạc, cho nên Ban Hiệp nguyện cầu nguyện và cân nhắc rất kỹ lưỡng. Theo chỉ thị Nhà nước và Chính quyền đại phương nơi nhóm lại không quá 30 người, nên Ban Hiệp nguyện chỉ mời đại diện lãnh đạo Hội Thánh mà thôi. Ban Chấp sự Hội Thánh đã chuẩn bị chu đáo, hướng dẫn các Mục sư/Truyền đạo đến dự tuân thủ nghiêm ngặt 5 K để bảo đảm an toàn cho ngày Hiệp nguyện.
– Mở đầu chương trình Mục sư Nguyễn Huỳnh Tùng – Quản nhiệm Hội Thánh có lời chào mừng thân ái đến tất các đầy tớ Chúa về tham dự, sau đó Mục sư giao cho Mục sư Nguyễn Đình Vâng phụ trách Hướng dẫn.
– Ban hát dẫn rất tốt với những bài hát ca ngợi Chúa trong Biệt Thánh ca.
– Mục sư Hồng Văn Tiên cầu nguyện Khai lễ.
Giảng lời Chúa:
Mục sư Hồng Quang Phong thuộc Hội Thánh Báp-tít Bình Lãnh với Chủ đề:
SỐNG CHO CHÚA VÀ TẬN HIẾN CHO CHÚA trong Phi-líp 1:12-30 có ba phần chính:
1/ Trông cậy nơi Chúa.
2/ Hy sinh cho Chúa.
3/ Tận tâm cho Chúa.
Bài giảng đem lại sức sống mới cho những người lãnh đạo, họ biết sự yếu đuối của mình mà nhờ ơn Chúa trau giồi đạo đức, thêm lòng yêu kính và chăn bầy hết trách nhiệm, chủ yếu xây dựng và phát tiển Hội Thánh, chú trọng công tác truyền giáo.
Mục sư Trương Văn Thái cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.
Tiệc Thánh:
Mục sư Nguyễn Văn Đệ thuộc Hội Thánh Giám Lý Tự do Điện Dương.
Buổi Lễ Tiệc Thánh diễn ra trang nghiêm và cảm động, có hai Mục sư phụ lễ là Mục sư Võ Nguyện và mục sư Nguyễn Huỳnh Tùng.
– Mục sư Lê Đình Trung và Thầy Hồ Galilê đại diện cầu thay cảm tạ cho tất cả các nhu cầu của từng Hội Thánh chung.
– Mục sư Trương Văn Thái cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

CẢM TẠ VÀ CẦU THAY:
Tất cả các Hội Thánh trong Liên Hệ phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam đều được nhóm thờ phượng tại nhà thờ, tất cả tín hữu đều thực hiện phòng chống dịch 5K. Trong suốt tháng 12 dịch bệnh xảy ra từng khu vực đây đó, nhưng Chúa có gìn giữ dân sự Ngài bình an. Các Hội Thánh đến bây giờ đã trang trí nhà thờ và mọi công tác chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh 2021 tương đối ổn định.
– Hội Thánh Bê-tên Giám Lý Hội An trong tháng qua có truyền giảng Cộng đồng do Ban Thanh Niên đảm trách có 19 linh hồn trở lại tiếp nhận Chúa.
– Hội Thánh Ba-na-ba thuộc Liên Hiệp Truyền giáo có 7 người tin Chúa.
– Hội Thánh Mennonite Duy Xuyên có 3 người tin Chúa, trong tháng 02/2022 Hội Thánh sẽ xây dựng nhà thờ và cần có thêm tài chính.
– Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Thăng Bình đã cũng cố xong Điểm nhóm Tú Nghĩa và truyền giảng giáng sinh có 9 linh hồn tiếp nhận Chúa.
– Hội Thánh Báp-tít Núi Thành có 2 linh hồn tiếp nhận Chúa.

II/ THÁNG 01 NĂM 2022.

Lúc 08h30 ngày 28/01/2022 tại Hội Thánh Mennonite Quế Thọ Huyện Hiệp Đức có buổi Hiệp nguyện Liên hệ phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam.
Về dự buổi Hiệp nguyện có trên 40 Mục sư/Truyền Đạo/Nhân sự, và 2 Thanh niên trong phong trào truyền giáo thanh niên trong nước và hải ngoại tham dự. Buổi hiệp nguyện rất phước hạnh, dưới sự hướng dẫn chương trình Mục sư Hồ Văn Sanh – Quản nhiệm Hội Thánh Mennonite Quế Thọ Hiệp Đức rất linh hoạt, những bài hát ca ngợi Chúa trong Biệt Thánh ca có sức sống và cảm động như bài: Chạm lòng con Chúa ơi!…
– Mục sư Hà Tấn Thành – Hội Thánh Trưởng Lão Hà Lam Thăng Bình cầu nguyện khai lễ trang nghiêm.
– Giảng lời Chúa: Mục sư Võ Trương Gia Linh – Hội Thánh Liên hiệp Trưởng Lão Quế Sơn trong Kinh Thánh Ê-sai 40:31 với chủ đề:
HY VỌNG VÀO CHÚA có ba phần chính:
a/ Trông cậy Chúa.
b/ Sưc sống mới.
c/ Tầm nhìn mới.

Bài chia sẻ rất sống động mạnh mẽ, khích lệ giục giã lòng nóng cháy hầu việc Chúa và đặt biệt mục tiêu cho năm 2022 là truyền giáo mở mang vương quốc Đức Chúa Trời trên vùng đất Quảng Nam nơi chiếc nôi của Tin Lành cần nhiều người trở lại đầu phục Chúa trước ngày Chúa Giê-su quang lâm.
– Thầy Hồ Galilê: Cầu nguyện đáp ứng lời lời Chúa mạnh mẽ.
– Tiệc Thánh: Mục sư Nguyễn Minh Sang thuộc Hội Thánh Mennonite Hội An trang nghiêm cảm động.
– Cảm tạ & Cầu thay:

4 Mục sư là Lê Đình Trung – Võ Trương Gia Linh – Hồng Quang Phát và Hồng Quang Phong đại diện cầu thay công việc của toàn Ban Hiệp nguyện Tin Lành Tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng tập trung vào các Hội Thánh sau đây:

1/Hội Thánh Lutheran Di-rê Bình Lãnh.
– Hội Thánh và Gia đình bình ansuốt năm 2021.
– Cảm tạ Chúa công việc Chúa luôn phát triển tốt.
– Công việc kinh doanh của Cô Mục sư Tabitha Tố Nga với thương hiệu Đặc Sản Quê Hương được thuận lợi để góp phần hầu việc chúa cho Hội Thánh.
– Cảm tạ Chúa các em Thiếu nhi nhóm lại mỗi tuần càng thêm đông.
– Cầu nguyện công tác truyền giáo được phát triển.
2/Điểm nhóm Mò O – Sông Trà Hiệp Đức.
– Xin Chúa gia ân trên chức vụ thầy cô Thảo – Linh.
– Chúa an ủi gia đình Thầy cô đều có người về nước Chúa trong thời điểm Lễ Giáng sinh 2021.
– Cầu xin Chúa cho có kinh phí xây dựng Nhà nguyện tại Mò O – Hiệp Đưc.
3/Hội Thánh Báp-tít Duy Xuyên.
– Năm qua Chúa cho Gia đình và Hội Thánh bình an trong suốt mùa dịch bệnh Covid 19.
– Giáng sinh 2021 có 3 em thiếu nhi tiếp nhận chúa.
4/Hội Thánh Mennonite Quế Thọ – Hiệp Đức.
– Hội Thánh năm qua bình an phước hạnh.
– Nhà thờ xây dựng khang trang đẹp đẽ.
– Cầu nguyện Chúa lây thêm người vào Hội Thánh trong năm 2022.
5/Hội Thánh Báp-tít Núi Thành.
– Cầu xin Chúa cho Hội Thánh nhóm lại đông đủ.
– Ban Thanh Niên thường xuyên nhóm lại vào tối thứ sáu hằng tuần.
– Chúa chữa lành cho bà Mục sư Nguyễn Thị Ngọc Hạnh bị tai nạn giao thông khá nặng, đã giải phẫu và bắt đinh vít vào trong cơ thể tay chân.
– Cầu nguyện tín hữu mới cháu Nguyễn Văn Lực có đức tin mạnh mẽ.
– Cầu nguyện Lễ Thành hôn cho đôi bạn Nguyễn Văn lự và Nguyễn Thị Thanh Vững.
6/Hội Thánh Ba-na-ba Liên hiệp Truyền giáo Đại Lộc.
– Có 7 linh hồn tiếp nhận chúa trong Giáng sinh 2021.
– Cầu nguyện cho công tác truyền giáo, huấn luyện Nhân sự.
– Phát triển các Điếm nhóm tế bào.
7/Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão Hà Lam.
– Cầu xin Chúa cho Hội Thánh vui xuân lành mạnh, tránh xa cám dỗ của thế gian trong dịp tết Nguyên đán.
– Chúa chữa lành bệnh cho bà Mục sư Quản nhiệm Hà Tấn Thành.
8/Hội Thánh Báp-tít Đấng Christ Bình Lãnh.
– Trong tháng qua có một gia đình nhiễm Covid 19 nhưng Chúa chữa lành trong đó cũng có các con, cháu Mục sư Quản nhiệm Hồng Quang Tiên.
– Chúa cho Hội Thánh phát triền trong năm 2022.
9/Hội Thánh Menonite Hội An.
– Năm qua có 20 người chịu Lễ Báp-têm.
– Cả năm 2021 có 40 người tiếp nhận Chúa.
– Mở Điểm nhóm Nam Hội An.
– Lễ Báp-têm 10 người mới.
– Phát triển công việc Chúa ở Bắc Hội An (Điện Nam – Điện Ngọc)
10/Hội Thánh Bê-tên Hội An.
– Chúa cho Hội Thánh ổn định trong giáo dục.
– Chúa cho công tác truyền giáo mạnh mẽ.
– Chúa cho công tác huấn luyện, dạy đạo cho Nhân sự và tân tín hữu.
– Chúa cho Hội Thánh có tiền mua đất xây dựng nhà thờ.
11/Hội Thánh Giám Lý Đà Nẵng.
– Chúa cho Hội Thánh phục hưng.
– Cầu nguyện anh Trương Văn Tuấn mới tiếp nhận Chúa được mạnh mẽ để cứu nhiều người trong gia đình.
12/Hội Thánh Menonite Duy Phước.
– Chúa cho Hội Thánh có quà tết cho tất cả con cái Chúa.
– Chúa cho có tiền để xây dựng nhà thờ.
– Chúa chữa lành bệnh mờ mắt cho cháu Nguyễn Huỳnh Như Ý.
13/Hội Thánh Giám Lý Tự Do Bình Phục.
– Chúa cho Hội Thánh có người tin Chúa trong năm 2022.
14/Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Thăng Bình.
– Giáng sinh 2021 có 9 linh hồn trở lại tin nhận Chúa.
– Ổn định Điếm nhóm mới Thăng Phước.
– Gây dựng Điểm nhóm Bình Triều.
– Lễ Báp-têm cho một số tân tín hữu.
15/Hội Thánh Tin Lành Liên hiệp Trưởng Lão Quế Sơn.
– Xây dựng xong nhà thờ và Lễ Khánh thành ngày 12/02/2022.
– Chuyến đi truyền giáo cho người sắc tộc Ka Dong Sơn Tây Quảng Nam.
– Lễ thành hôn Thầy Mai Phước Tín sẽ tổ chức đầu tiên trong nhà thờ mới trong tháng 02/2022.

TẠ ƠN CHÚA ĐẶC BIỆT:
Năm nay Hiệp nguyện được dời lui vài tuần so với định kỳ, để buổi Hiệp nguyện mang không khí đón Xuân Nguyên Đán vui tươi, tất cả các Mục Sư/Truyền Đạo/Nhân Sự đều có quà tết từ quỹ của Ban Hiệp nguyện và ân nhân Mục sư Lê Tự Cam – Hoa Kỳ tài trợ bữa ăn thông công vui vẻ. Quà năm nay đặc biệt mỗi người Đại diện hầu việc Chúa của các Hội Thánh hoặc Điểm nhóm là 2 kg thịt Đà Điểu thật ngon và thêm 3 đòn bánh tét từ Mục sư Hồng Quang Phong và Hồ Văn Sanh kính biếu.

Quảng Nam – Đà Nẵng ngày 28/01/2022
Người đưa tin: Hồ Galilê

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like