Home Tin Vắn TIN BUỒN: Quả Phụ Mục sư Ngô Minh Hòa Về Nước Chúa

TIN BUỒN: Quả Phụ Mục sư Ngô Minh Hòa Về Nước Chúa

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Quả Phụ Mục sư Ngô Minh Hòa Về Nước Chúa

Được tin Quả phụ Mục sư Ngô Minh Hòa, sinh năm 1935, thân mẫu Mục sư Ngô Minh Quang – Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Úc châu (Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Springvale, Melbourne, Australia) – nhũ danh: Hồ Thị Lạc, về Nước Ngài vào 19 giờ 15’ngày Thứ Tư 23/6/2021 tại Sóc Trăng Việt Nam, hưởng thọ 86 tuổi.

Nguyện Chúa Thánh Linh là Thần Yên Ủi luôn ở cùng trên tang quyến.

CÁO PHÓ

k/g: Thầy Huỳnh Văn Thạch
Quý Mục Sư & Truyền Đạo
Quý đầy tớ yêu dấu của Chúa

Tôi xin gởi cho quý vị thông tin về, thân mẫu của tôi Bà Mục Sư Quả Phụ Ngô Minh Hòa, sinh năm 1935, nhũ danh Hồ Thị Lạc, được Chúa đẹp lòng rước về Nước Ngài vào lúc 19;15′ ngày Thứ Tư 23/6/2021 tại Sóc Trăng Việt Nam, thọ được 86 tuổi.

Má tôi trước đây đã cùng ba tôi hầu việc Chúa trong các Hội Thánh tại Đức Quốc. Sau khi ba tôi về với Chúa, bà tiếp tục hổ trợ các đầy tớ Chúa tại đó! Nhất là cầu thay và khích lệ cho chức vụ của chúng tôi.

Nay xin báo tin cho quý đầy tớ Chúa. Nguyện Chúa Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng tôi. (Rô-ma 8:26b)

Thân kính trong Christ,
Mục sư Ngô Minh Quang


Bình Luận:

You may also like