Khi Chân Con Vấp Ngã Thì Lòng Nhân Từ Ngài Nâng Đỡ Con

Link bài đọc: https://youtu.be/RZgTSel0Dho “Lạy Đức Giê-hô-va, khi con nói: ‘Chân con vấp ngã’, thì lòng nhân từ Ngài nâng đỡ con.” (Thi Thiên 94:18,...

Đức Tin – Phần 6: Định Nghĩa Đức Tin

Link bài đọc: https://youtu.be/A_hHfMii_hY Hê-bơ-rơ 11:1, 6 – “Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang...

Chúa Không Chậm Trễ Nhưng Ngài Luôn Đúng Giờ – Hãy Kiên Nhẫn Chờ...

Link bài đọc: https://youtu.be/b9C4r8MZaSs “Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo,...

Cách Thức Của Thầy Tế Lễ — Hê-bơ-rơ 10:19-23

Link bài đọc: https://youtu.be/xQab_9SW99g “Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn ... nên chúng ta hãy...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 121: Việc Chúa hay Việc Người?

Link bài đọc: https://youtu.be/urFanTvymdw Kinh thánh: Ma-thi-ơ 16: 21-2321 Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ...

Nguyện Con Luôn Ưa Sự Công Chính, Nhân Từ Và Khiêm Nhường

Link bài đọc: https://youtu.be/OzFxO45iUnE “Đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, tùy theo lượng đức tin mà Đức Chúa...

Đức Tin – Phần 5: Đức Tin Bất Chấp Sự Nghi Ngờ

Link bài đọc: https://youtu.be/b2JHW29-j0M Liệu chúng ta có thể vừa nghi ngờ mà vẫn có thể vừa tiếp tục...

Lịch Cầu Nguyện Tháng 09/2021: Cầu nguyện về nạn buôn người

Mọi người được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Không ai có quyền sở hữu, sống thay hay bán...

Những Nơi Thanh Vắng: Lu-ca 5:15-16

Link bài đọc: https://youtu.be/aoZebpf13NM “Ngài lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện..”  (Lu-ca 5:16)

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 120: Chìa Khóa Nước Thiên Đàng

Link bài đọc: https://youtu.be/i7IXAN41cxE Kinh thánh: Ma-thi-ơ 16:17-2017 Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con...