Thi Thiên 18: Sống trọn vẹn

“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi, tôi yêu mến Ngài.” (Thi-thiên 18:1) Bạn hãy tưởng tượng một người...

Cách sống Hạnh Phúc: Biết Chúa Nhiều Hơn

“Cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của...

Người Chiếm Lấy Lòng Tôi Bởi Cái Nhìn Của Người

Chúa Giê-xu lên Giê-ru-sa-lem, Ngài lên đó để nhận sự phản bội, sự sỉ nhục, tra tấn và đóng đinh nhưng Ngài vẫn đi...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 161: Ít Người Được Chọn

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 22:8-14 8 Đoạn, vua phán cùng đầy tớ mình rằng: Tiệc cưới đã dọn xong rồi; song...

5 Lời Cầu Nguyện Năng Quyền Cầu Xin Chúa Bảo Vệ Bản Thân và...

Thế giới của chúng ta đầy dẫy các sự kiện và những tình huống có thể đem đến cho chúng nỗi lo sợ và...

Dâng Lời Tạ Ơn Chúa Với Một Tấm Lòng Biết Ơn

Thật chẳng dễ dàng để tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nhưng khi chúng ta lựa chọn cảm tạ Đức Chúa Trời ngay...

Nhận Biết Chúa – Phần 7: Sự Sống Dư Dật Là Gì?

Giăng 10:10 - “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn Ta đã đến, hầu cho chiên được sự...

Thi Thiên 16: Hãy Cảm Tạ Chúa Khi Mọi Việc Không Theo Ý Muốn

“Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi” – Thi-thiên...

Sự Chấp Nhận Không Đòi Hỏi Sự Chấp Thuận

“Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh...

Đã Đến Lúc Bạn Cần Được Tăng Trưởng

Trong sách Ê-phê-sô 4: 11-15 (BHĐ), sứ đồ Phao-lô nói về việc tăng trưởng thuộc linh của Cơ đốc nhân: “Chính Ngài...