Chiến Thắng Sợ Hãi Để Trở Nên Phước Hạnh Cho Nhiều Người

Môi Se sợ! Ông sợ quay lại nơi ông đã từng thất bại, từng là một kẻ phạm tội. Ông sợ không ai tin ông và...

Nguyện Con Luôn Ưa Sự Công Chính, Nhân Từ Và Khiêm Nhường

“Đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, tùy theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban...

Hội Thánh Đầu Tiên Đã Phát Triển Cấp Luỹ Thừa Bởi Được Đầy Dẫy...

 Chỉ Thần Linh Làm Cho Sống!Điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra là linh…...

Tha Thứ Chưa Bao Giờ Là Dễ Cả

Tôi giận lắm, tôi xin Chúa cất mạng sống tôi đi, với tôi lúc này thà chết còn hơn sống.Tôi không hiểu nổi tại...

Dù Thế Nào Cũng Quyết Hoàn Tất Cuộc Chạy Nếu Muốn Nhận Phần Thưởng

 “Vì Ngài , tôi đành chịu lỗ tất cả… để được Đấng Christ, và được ở trong Ngài. … để tôi được biết Ngài,...

Kinh Thánh Là Quyển Sách Tốt Nhất Đã Từng Và Sẽ Được Biết Đến...

“Ðâu không có khải tượng, dân buông tuồng thác loạn; Nhưng phước thay cho ai vâng giữ luật pháp.” (Châm Ngôn 4:22)Kinh Thánh là...

Tôi Không Đơn Độc Trong Nơi Khó Khăn Nhưng Chúa Ở Cùng Tôi

“Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng Con Ngài…” (Rô-ma 8:29)Chúa...

Khi Chân Con Vấp Ngã Thì Lòng Nhân Từ Ngài Nâng Đỡ Con

“Lạy Đức Giê-hô-va, khi con nói: ‘Chân con vấp ngã’, thì lòng nhân từ Ngài nâng đỡ con.” (Thi Thiên 94:18, TTHĐ)Chuyện kể về...

Dâng Lên Chúa Điều Tốt Nhất

“Anh em không được dâng lên Giê-hô-va Đức Chúa Trời một con bò đực hoặc một con chiên có tì vết hay có khuyết...

Không Thể Ảnh Hưởng Phúc Âm Đến Thế Giới Nếu Cơ Đốc Nhân Không...

“Những người Ta yêu thì Ta quở trách, sửa phạt; vậy, hãy sốt sắng và ăn năn đi!” (Khải Huyền 3:19, TTHĐ).Cách đây vài...