Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Hãy Kính Sợ Và Chỉ Trông Cậy Nơi Đức Chúa Trời

Ngày 13 – Hãy Kính Sợ Và Chỉ Trông Cậy Nơi Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Mặc dù những người bạn của Đức Chúa Jêsus là những người trải nghiệm sự chối bỏ và sự chịu khổ như Ngài, Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ ban cho họ sự trợ giúp thông qua Đức Thánh Linh. Vì vậy, họ có thể vui hưởng sự bình an trong lời hứa đó.

Lu-ca 12:1-12 

1 Khi ấy, dân chúng tụ họp cả hàng vạn người, đến nỗi giày đạp lên nhau. Trước hết, Đức Chúa Jêsus bắt đầu phán với các môn đồ Ngài rằng: “Hãy đề phòng men của người Pha-ri-si, là thói đạo đức giả. 2 Không có điều gì che giấu mà chẳng bị phơi bày và không có điều gì bí mật mà chẳng bị tiết lộ. 3 Cho nên, những điều các con đã nói trong nơi tối sẽ được nghe trong nơi sáng; những điều các con đã nói trong phòng kín sẽ được công bố trên mái nhà. 4 Ta nói với các con là bạn hữu Ta: Đừng sợ những kẻ giết thân thể rồi sau đó không làm gì được nữa. 5 Nhưng Ta chỉ cho các con biết phải sợ ai: Phải sợ Đấng mà khi đã giết rồi, còn có quyền ném xuống hỏa ngục. Đúng vậy, Ta bảo các con, phải sợ Đấng ấy! 6 Chẳng phải năm con chim sẻ được bán với giá hai đồng tiền sao? Dù vậy, Đức Chúa Trời không bỏ quên một con nào hết. 7 Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Đừng sợ, vì các con có giá trị hơn nhiều con chim sẻ. 8 Ta bảo các con, ai xưng nhận Ta trước mặt thiên hạ thì Con Người cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời. 9 Nhưng ai chối bỏ Ta trước mặt thiên hạ thì người ấy cũng sẽ bị chối bỏ trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời. 10 Ai nói nghịch với Con Người thì sẽ được tha; nhưng ai xúc phạm đến Đức Thánh Linh thì sẽ không được tha đâu. 11 Khi người ta đem các con đến trước nhà hội, trước những người cai trị và các nhà cầm quyền thì đừng lo phải nói như thế nào hay nói những gì để bênh vực mình, 12 vì chính giờ đó, Đức Thánh Linh sẽ dạy các con những điều cần phải nói.” 

Suy ngẫm và hiểu

Trong khi Đức Chúa Jêsus khước từ những người Pha-ri-si giả hình (c.1-3), Ngài chia sẻ mọi thứ với môn đồ của Ngài, là những người đã trở thành những người bạn của Ngài. Ngài sẽ chia sẻ với họ sự khốn khổ của Ngài. Sự chịu khổ là một thứ đáng sợ đối với các môn đồ của Đức Chúa Jêsus, ngày nay cũng vậy, nhưng nó không đáng sợ bằng Đức Chúa Trời, Đấng có quyền bỏ họ vào địa ngục. Vì thế, là các môn đồ của Đức Chúa Jêsus, chúng ta không được phản bội Ngài, nhưng phải biết ơn Ngài, thậm chí cho dù bị cái chết đe dọa (c.4-7). Những người thừa nhận Đức Chúa Jêsus, sẽ nhận được sự chăm sóc vô tận và phần thưởng của Đức Chúa Trời (c.7) và sẽ nhận phước hạnh được Đức Chúa Jêsus thừa nhận vào ngày cuối cùng, khi họ đứng trước Đức Chúa Trời (c.8-12).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.4-7 Đức Chúa Jêsus đã đối xử với các môn đồ như bạn của Ngài, giữa họ không có những bí mật, Ngài đã dạy họ tất cả những bí mật của Đức Chúa Trời (Giăng 15:15), và chuẩn bị cho họ vượt qua sự chịu khổ. Tình yêu thương và tình bạn của Chúa là sự an ủi và sức mạnh của chúng ta ngày nay.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-3 Chúng ta không được sống đời sống hai mặt, nơi sự bên trong của chúng ta khác với vẻ bên ngoài của chúng ta, giống như người Pha-ri-si. Sự tham lam được giấu kín bên trong, hoặc những lời phản bội được nói thầm một cách riêng tư, cuối cùng sẽ bị phơi bày. Hãy luôn luôn nói và hành động sau khi đã kiểm tra tấm lòng của bạn với ý thức về sự dõi theo của Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

12:2-3 Mọi thứ sẽ được Đức Chúa Trời phơi bày và được biết đến (so sánh với 8:17) – một sự đề cập đến sự phán xét trong tương lai (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:31). Bởi vì Lu-ca 12:2 là sự thật, c.3 sẽ diễn ra. Nóc nhà thường bằng phẳng và được sử dụng làm nơi ở (xem Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-10).

12:4 Đừng sợ những kẻ giết thân thể, như các nhà tiên tri đã trải qua (11:47) và những người theo Đấng Christ cũng sẽ trải nghiệm (11:49), vì sự chết thuộc thể không thể ảnh hưởng được đến số phận cuối cùng cùng của người tin (so sánh với Rô-ma 8:35-39).

Cầu nguyện: Hỡi Chúa của sự sáng, Ngài là Đấng biết mọi thứ, xin hãy giúp chúng con kính sợ và trông cậy nơi Ngài nhiều nhất.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 24-27

Bình Luận:

You may also like