Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Tương Lai Của Các Con Trai Gia-Cốp (2)

Ngày 24 – Tương Lai Của Các Con Trai Gia-Cốp (2)

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 49:13-28

13 Sa-bu-lôn sẽ sống cạnh bờ biển, nơi ẩn náu cho tàu bè; bờ cõi nó chạy về hướng Si-đôn.14 Y-sa-ca là một con lừa mạnh mẽ, nằm nghỉ giữa chuồng;15 Thấy rằng nơi nghỉ ngơi thật là thoải mái, và đất đai thật đáng yêu. Nên đã nghiêng vai gánh vác, và lao động khổ sai như nô lệ. 16 Đan sẽ xét xử dân mình, như một trong các bộ tộc Y-sơ-ra-ên. 17 Đan sẽ là một con rắn bên đường, một con rắn độc trên lối đi, cắn gót chân ngựa, khiến người cưỡi ngựa phải té nhào. 18 Lạy Đức Giê-hô-va! Con trông chờ ơn cứu rỗi của Ngài!  19 Gát sẽ bị một toán quân tấn công, nhưng nó sẽ phản công và rượt đuổi chúng.  20 A-se có thức ăn bổ béo, nó sẽ cung cấp cao lương mỹ vị cho vua. 21 Nép-ta-li là nai cái thả chuồng  sinh ra những chú nai con xinh đẹp 22 Giô-sép là cành cây trĩu quả, cành cây trĩu quả bên bờ suối nhánh nó phủ trên tường. 23 Những kẻ cầm cung đã tấn công nó mãnh liệt bắn tên và áp đảo nó. 24 Nhưng nhờ tay Đấng Quyền Năng của Gia-cốp, mà cung nó vẫn vững bền; nhờ Đấng Chăn Chiên, là Vầng Đá của Y-sơ-ra-ên, mà đôi tay nó vẫn lẹ làng. 25 Đức Chúa Trời của cha sẽ giúp đỡ con; Đấng Toàn Năng sẽ ban phước cho con, tức là phước lành từ trời cao sa xuống, cùng phước lành từ vực thẳm dâng lên, phước lành của vú mẹ và dạ con. 26 Phước lành cha chúc cho con trổi hơn các phước lành của tổ phụ chúc cho cha, vượt trên các đỉnh núi từ nghìn xưa. Nguyện các phước lành nầy ngự trên đầu Giô-sép, trên trán của ông hoàng giữa các anh em mình. 27 Bên-gia-min là một con sói ưa cấu xé; buổi sáng nó vồ lấy con mồi, buổi chiều nó chia phần mồi đã săn được.” 28 Đó là mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên và những gì người cha đã nói với họ khi ông chúc phước cho họ, mỗi người một lời chúc phước riêng biệt.

Suy ngẫm và hiểu

Gia-cốp đã biết trước rằng Sa-bu-lôn sẽ sống cạnh bờ biển. Y-sa-ca sẽ định cư trong một xứ màu mỡ, nhưng sẽ lao động trong sự áp bức. Sau đó Gia-cốp đã chúc phước cho Đan, người đã làm những việc lớn lao và Gát dũng cảm, người sẽ tấn công kẻ thù mình. A-se sẽ tiếp quản một xứ tốt đẹp, nơi chàng sẽ tạo ra cao lương mỹ vị cho vua, còn Nép-ta-li, người đẹp như con nai cái, sẽ được tự do. Giô-sép, người thừa hưởng quyền trưởng nam đứng đầu trong tất cả các anh em mình, sẽ nhận được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời toàn năng, không ai có thể tấn công chàng được. Bên-gia-min sẽ giống như con sói đói khát. Gia-cốp đã chúc phước cho tất cả các con trai mình theo điều mà họ xứng đáng (c.13-28).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22-26 Giô-sép và Giu-đa đã nhận được những lời chúc phước lớn, và hai bộ tộc này sẽ ở giữa phía Nam Giu-đê và phía Bắc Y-sơ-ra-ên. Bộ tộc của Giô-sép sẽ thịnh vượng giống như những nhánh cây phủ trên tường, và sẽ trở thành một quốc gia hùng cường, vì Đức Chúa Trời Toàn Năng, vầng đá và người chăn chiên của Y-sơ-ra-ên, sẽ ở cùng với họ. Họ đã nhận được lời chúc phước của con trưởng nam, và vì thế sẽ được đầy dẫy với các nguồn nước, con người và súc vật sẽ sinh sôi nảy nở bội phần. Phước hạnh mà họ sẽ nhận được sẽ vượt trên các đỉnh núi từ nghìn xưa (c.26). Nhưng vì sự tàn phá của Bắc Y-sơ-ra-ên sau này sẽ chỉ ra, khi họ rời bỏ Đức Chúa Trời, họ sẽ bị mất tất cả. Lời chúc phước này chỉ có thể được vui mừng nếu đáp lại một cách đúng đắn.

Tham khảo   

49:19 Con cháu của Gát ở vùng Ga-la-át, phía đông sông Giô-đanh sẽ bị các toán quân tấn công. Khi cần thiết, dòng dõi Gát sẽ là những chiến binh tinh nhuệ, thường phản công khéo léo và đánh lui kẻ thù xâm lược. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, “Gát” có âm giống với từ giặc cướp (Tiếng Hê-bơ-rơ là gedud) và cuộc đột kích (gud). 

49:20 Gia-cốp nói ngắn gọn về con cháu của A-se sẽ hưởng tương lai thịnh vượng. Lãnh thổ của họ trải dọc đồng bằng ven biển A-cô, nơi có đất đai màu mỡ và các thương cảng. 49:21 Bộ tộc Nép-ta-li được ví với nai cái duyên dáng, sẽ được nuôi dưỡng bởi nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có của vùng Thượng Ga-li-lê. 

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con biết cảm tạ vì những phước hạnh mà Ngài ban, và đáp lại chúng theo cách mà Ngài muốn chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Cô-rinh-tô 7-9

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like