Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Sự Lừa Dối Của Các Con Trai

Ngày 25 – Sự Lừa Dối Của Các Con Trai

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 34:8-17

8 Nhưng Hê-mô nói với họ: “Tâm hồn Si-chem, con trai tôi, đã say đắm con gái các ông. Xin gả cô ấy cho con trai tôi. 9 Hãy kết nghĩa thông gia với chúng tôi. Các ông gả con gái cho chúng tôi và cưới các con gái chúng tôi cho các ông. 10 Các ông sẽ ở với chúng tôi, xứ nầy sẵn sàng đón tiếp các ông. Xin cứ sinh sống, buôn bán và tạo dựng sự nghiệp tại đây.” 11 Si-chem thưa với cha và các anh của cô gái: “Xin quý vị làm ơn cho tôi, bất cứ yêu cầu nào của quý vị, tôi cũng xin đáp ứng. 12 Xin cứ đòi sính lễ và quà cưới thật cao, tôi xin nộp đúng như quý vị đòi hỏi; chỉ xin quý vị gả cô gái đó cho tôi.” 13 Các con trai Gia-cốp dùng mưu mà trả lời Si-chem và Hê-mô, cha chàng, vì Si-chem đã xâm phạm tiết hạnh của Đi-na, em gái họ. 14 Họ nói: “Gả em gái chúng tôi cho người chưa chịu cắt bì là một việc chúng tôi không thể làm được, vì đó sẽ là một điều sỉ nhục đối với chúng tôi. 15 Chúng tôi chỉ nhận lời các ông với điều kiện là các ông phải trở nên giống như chúng tôi, nghĩa là mọi người nam phải chịu cắt bì. 16 Được vậy, chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông, và sẽ cưới con gái các ông cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sống chung với các ông và chúng ta sẽ trở nên một dân tộc. 17 Còn nếu các ông không nghe lời chúng tôi, và không chịu cắt bì, thì chúng tôi sẽ bắt con gái lại và dọn đi nơi khác.”

Suy ngẫm và hiểu

Si-chem và cha anh ta, Hê-mô đề xuất sẽ làm bất cứ điều gì cho các con trai của Gia-cốp, nếu họ cho phép cuộc hôn nhân với Đi-na (c.8-12). Các con trai của Gia-cốp nói rằng họ sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân với một điều kiện. Điều kiện đó là họ sẽ sống như một dân và kết hôn với nhau, nếu tất cả những người nam sẽ chịu cắt bì. Tuy nhiên, điều kiện này không phải để cho hôn nhân, mà nó chính là kế hoạch trả thù của họ (c.13-17).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-12 Si-chem quyết làm bất cứ điều gì nếu điều đó có nghĩa là anh ta có thể có được Đi-na làm vợ. Nếu Gia-cốp không có tính cách là dân của vương quốc Đức Chúa Trời, thì lời đề nghị này có thể khó từ chối. Thậm chí ngày nay, nếu chúng ta không tạo dựng một cách chắc chắn tính cách là dân sự của vương quốc Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ thấy khó có thể từ chối được những sự mời mọc thế gian cho chúng ta sự hứa hẹn về sự giàu có và sự an ninh.

C.13-17 Các con trai của Gia-cốp đối xử với những gì đã xảy ra với Đi-na một cách đáng xấu hổ; họ lên kế hoạch trả thù Si-chem bằng cách lừa anh ta. Họ đề nghị việc cắt bì cho tất cả những người nam của Si-chem để đổi lấy cuộc hôn nhân, và họ đã hoạch định để giết chúng trong khi chúng đau đớn vì bị cắt bì. Điều tương tự cũng đúng ngày nay đối với cuộc đời không ủy thác cho Đức Chúa Trời; sẽ chỉ có sự tính toán và lừa dối của con người mà thôi.

Tham khảo

34:11–12 Nỗ lực chiếm được cảm tình của gia đình Đi-na, Si-chem dâng một giá và quà hào phóng cho cô dâu. Việc này là bình thường của thủ tục cưới xin ở vùng Cận Đông thời cổ. Anh ta sẵn lòng tặng họ thứ gì họ yêu cầu.

34:13 một cách lừa đảo. Từ tiếng Hê-bơ-rơ sử dụng ở đây (mirmah) ngụ ý sự phản bội. Mặc dù các con trai của Gia-cốp giống cha mình, người có tên là “hắn lừa dối” (xem 25:26), những hành động của họ chuẩn bị vượt xa những gì ông đã làm.

Cầu nguyện: Xin cho sự đau khổ của chúng con (như nỗi đau của Đi-na) trở thành một cơ hội được ân điển của Ngài, Đức Chúa Trời của chúng con – nơi chúng con nhận biết sự kêu gọi của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Mác 13-16

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like