Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Sự Trả Thù Sai Trái

Ngày 26 – Sự Trả Thù Sai Trái

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 34:18-31

18 Lời lẽ của họ làm vừa lòng Hê-mô và Si-chem, con trai ông. 19 Chàng trai trẻ đó không chậm trễ thực hiện các yêu cầu vì cậu đã say mê con gái của Gia-cốp. Hơn nữa, Si-chem là người được tôn trọng nhất trong gia đình. 20 Vậy, Hê-mô và Si-chem, con trai ông, đến cổng thành và nói với dân trong thành rằng: 21 “Những người nầy rất thuận thảo với chúng ta. Hãy để họ ở trong xứ và buôn bán, vì đất nầy còn đủ chỗ cho họ. Chúng ta sẽ cưới con gái của họ và gả con gái chúng ta cho họ. 22 Nhưng họ chỉ đồng ý sống với chúng ta để trở thành một dân tộc, với điều kiện mọi người nam trong chúng ta cũng chịu cắt bì như mọi người nam của họ. 23 Các bầy súc vật, tài sản và tất cả gia súc của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Chỉ cần chúng ta đồng ý với họ thì họ sẽ sống chung với chúng ta.” 24 Tất cả những người ra họp ở cổng thành đều nghe theo lời Hê-mô và Si-chem, con trai ông, và mọi người nam trong thành đều chịu cắt bì. 25 Đến ngày thứ ba, khi mọi người còn đang đau, hai con trai Gia-cốp là Si-mê-ôn và Lê-vi, tức là các anh của Đi-na, cầm gươm, bất thần xông vào thành giết tất cả các người nam. 26 Họ dùng gươm giết Hê-mô và Si-chem, con trai ông, đem Đi-na ra khỏi nhà Si-chem, rồi đi. 27 Các con trai Gia-cốp đạp lên những xác chết mà cướp phá thành, vì em gái họ đã bị xâm phạm tiết hạnh. 28 Họ bắt các bầy chiên, bò, lừa, và lấy hết những gì ở trong thành cũng như ngoài đồng. 29 Họ cướp đoạt và đem đi tất cả tài sản, đàn bà, con trẻ và bất cứ vật gì có trong nhà. 30 Gia-cốp nói với Si-mê-ôn và Lê-vi: “Các con gây rắc rối cho cha, làm cho cư dân xứ nầy, là người Ca-na-an và người Phê-rê-sít, ghê tởm cha. Cha chỉ có một ít người, nếu họ liên kết lại chống đối và tấn công cha thì cha và cả nhà mình sẽ bị tiêu diệt.” 31 Nhưng họ phân trần: “Chẳng lẽ để cho chúng đối xử với em gái chúng con như một gái điếm sao?”.

Suy ngẫm và hiểu

 Si-chem và Hê-mô đã chấp nhận lời đề nghị của các con trai của Gia-cốp và cắt bì cho tất cả những người nam của Si-chem. Khi đó Si-mê-ôn và Lê-vi đợi đến ngày thứ ba, khi cơn đau tới đỉnh điểm (cao nhất), thì đã đi vào thành và giết tất cả những người nam đó. Những người con trai khác của Gia-cốp cướp bóc mọi thứ trong thành đó. Những hành động này đã đi quá xa và quá tội lỗi nên không thể gọi đó là sự trả thù cho nỗi đau của em gái họ (c.18-31).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.20-23 Những người Si-chem mơ về những lợi ích họ có thể nhận được nếu họ cưới gả với nhà Gia-cốp; vì thế họ vui mừng thực hiện sự cắt bì. Họ đã bị mờ mắt bởi lợi ích có thể nhận được, và không thấy kế hoạch bạo lực ẩn giấu bên dưới. Như thông thường, lòng tham dẫn đến sự hủy hoại. Những sự ám ảnh và lòng tham lam của chúng ta ngày nay là gì? Hãy nhớ rằng sự hủy hoại theo sau lòng tham lam.

C.25-29 Vào ngày thứ ba sau khi những người nam của Si-chem chịu cắt bì, các con trai của Gia-cốp đã thực hiện một cuộc tàn sát trong thành. Sự báo thù huyết chính nó là nan đề, nhưng thực tế việc họ còn cướp bóc thành chỉ ra rằng tội lỗi của họ đã vượt quá sự trả thù. Họ tìm kiếm cách tham lam cho mình được lợi. Tương tự, nếu những người của Đức Chúa Trời thất bại không để Lời Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Ngài kiểm soát, họ có thể phạm những tội lỗi đáng sợ do cảm xúc chi phối. 

Tham khảo

34:25 hai con trai của Gia-cốp, Si-mê-ôn và Lê-vi. Trong khi tất cả các anh em tham gia vào việc cướp bóc thành, sau này Gia-cốp gán tội đặc biệt cho Si-mê-ôn và Lê-vi vì việc tàn sát những người nam thành Si-chem (c. 30). Việc này về sau được phản ánh lại trong 49:5–7 và giải thích tại sao hai anh em đã bị bỏ qua cho người em nhỏ hơn là Giu-đa.

 34:30 Việc Gia-cốp lên án Si-mê-ôn và Lê-vi không tập trung vào mặt đạo đức của hành động của họ, mà vào những hậu quả có thể xảy ra cho gia đình ông. Do tức giận với những điều đã xảy ra, người Ca-na-an và người Phê-rê-sít có thể tấn công nhà Gia-cốp.

Cầu nguyện: Trước khi xưng công chính những hành động của chúng con, xin hãy giúp chúng con lắng nghe những sự cảnh báo của Ngài, hỡi Đức Chúa Trời. Xin hãy ban cho chúng con những sự cảnh báo thông qua Lời của Ngài và thông qua những người xung quanh chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca 1-4

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like