Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Chiến Thắng Điều Ác Bằng Điều Thiện

Ngày 27 – Chiến Thắng Điều Ác Bằng Điều Thiện

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 12:9-21

9 Tình yêu thương phải thành thật. Hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành. 10 Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em; hãy hết lòng kính nhường nhau. 11 Hãy nhiệt thành, chớ lười biếng; phải có tinh thần sốt sắng; phải phục vụ Chúa. 12 Hãy vui mừng trong hi vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. 13 Hãy cung ứng nhu cầu cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách. 14 Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, đừng nguyền rủa. 15 Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. 16 Hãy sống hòa hợp với nhau; đừng có ý tưởng kiêu ngạo, nhưng hòa mình với những người thấp kém. Đừng tự cho mình là khôn ngoan. 17 Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chú tâm làm điều thiện trước mặt mọi người. 18 Nếu có thể được, hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người. 19 Thưa anh em yêu dấu, đừng tự tay mình báo thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có lời Chúa phán: “Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng.” 20 Nhưng, “nếu kẻ thù anh em đang đói, hãy cho họ ăn; nếu đang khát, hãy cho họ uống; vì làm như vậy khác nào anh em đặt than lửa hồng trên đầu họ.” 21 Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

Suy ngẫm và hiểu   

Một cách cụ thể các Cơ Đốc nhân có thể dâng thân thể họ làm của lễ sống và thánh là phải tôn trọng và yêu mến những thành viên khác (những người lân cận) như gia đình. Điều này có nghĩa là chúng ta đừng mong đợi những người khác phục vụ chúng ta, mà trước tiên hãy yêu mến và tôn trọng những người khác. Nếu người khác có thể bắt bớ chúng ta, thì chúng ta phải chúc phước cho họ và làm hòa với họ. Vì điều này phải xảy ra, các Cơ Đốc nhân cần khiêm nhường và cầu nguyện với hy vọng về nước Đức Chúa Trời (c.9-21).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9, 17, 21 Các Cơ Đốc nhân phải thắng điều ác bằng điều thiện. Tình yêu thương của các Cơ Đốc nhân có nghĩa là tích cực theo đuổi điều lành. Việc lấy những gì thuộc về người khác, làm tổn thương người khác hoặc đàn áp người khác với danh nghĩa tình yêu thương thì thật sự là một tình yêu thương giả hình. Cho nên, chúng ta hãy nghĩ cẩn thận trước khi áp đặt điều gì đó lên người khác với danh nghĩa yêu thương. Tình yêu thương thật có nghĩa là trung thực với người khác và dành cho họ điều tốt, chứ không phải cho chúng ta. Chúng ta hãy chắc chắn phân biệt được ý muốn của Đức Chúa Trời (với ý muốn theo xác thịt riêng của chúng ta) để chúng ta không cố biện minh cho những hành động gian ác của chúng ta với danh nghĩa yêu thương.

C.17-21 Tình yêu thương của các Cơ Đốc nhân là phải cố gắng làm điều lành cho mọi người và hòa thuận với người khác. Liệu chúng ta có kiểu tình yêu mà có thể thỏa mãn cơn đói khát của kẻ thù của chúng ta, chứ không phải là trả đũa lại họ, hay không?

Tham khảo

12:9 Phần còn lại của chương này là sự mô tả về đời sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Không có gì ngạc nhiên, tình yêu thương đứng đầu danh sách, vì tất cả những điều mà Phao-lô nói đều theo tiếng gọi yêu thương. thành thật. Tình yêu thương không thể bị giảm  đi thành tính đa cảm. ghê tởm. Các Cơ Đốc nhân phải ghét điều ác.

2:14 Hãy chúc phước…đừng nguyền rủa. Những từ này phản ánh sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 5:44. 12:17 Chớ lấy ác trả ác cho ai. Lại một lần nữa, một sự ám chỉ đến sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 5:39). 12:18 Nếu có thể được. Phao-lô nhận ra  không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được việc hòa thuận với mọi người, ngay cả khi người ta cố gắng.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con yêu mến những thành viên của chúng con và cả những người ở bên ngoài Hội Thánh bằng quyền năng của tình yêu thương mà Ngài đã ban cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 4-6 

 

Bình Luận:

You may also like