Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Các Cơ Đốc Nhân Ở Trong Thế Gian

Ngày 28 – Các Cơ Đốc Nhân Ở Trong Thế Gian

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 13:1-14

1 Mọi người phải phục tùng nhà cầm quyền; vì chẳng có thẩm quyền nào mà không đến từ Đức Chúa Trời; các nhà cầm quyền hiện có đều do Đức Chúa Trời chỉ định. 2 Cho nên ai chống đối nhà cầm quyền là chống lại mệnh lệnh Đức Chúa Trời đã lập; và những người làm vậy sẽ chuốc lấy sự phán xét cho mình. 3 Vì nhà chức trách không phải để cho người lương thiện sợ, mà để cho người gian ác sợ. Bạn muốn khỏi phải sợ nhà cầm quyền chăng? Hãy làm điều tốt đẹp, và bạn sẽ được khen thưởng; 4 vì họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời để làm ích lợi cho bạn. Nhưng nếu bạn làm điều gian ác thì hãy lo sợ, vì họ mang gươm không phải là vô cớ đâu; họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời để thi hành sự trừng phạt đối với kẻ làm điều gian ác. 5 Cho nên phải phục tùng nhà cầm quyền, không những vì sợ bị trừng phạt nhưng cũng vì lương tâm nữa. 6 Cũng vì lý do đó mà anh em nộp thuế, vì nhà cầm quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời để lo công việc nầy. 7 Hãy trả cho mọi người điều mình mắc nợ: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp; đóng lợi tức cho người mình phải đóng; sợ kẻ mình đáng sợ; tôn trọng người đáng tôn trọng.

8 Đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ món nợ yêu thương nhau; vì ai yêu người lân cận mình là đã làm trọn luật pháp. 9 Vì các điều răn: “Ngươi chớ phạm tội ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam,” và bất cứ điều răn nào khác, đều tóm tắt trong câu nầy: “Ngươi phải yêu người lân cận như mình.” 10 Tình yêu thương không làm hại người lân cận; vì vậy, yêu thương là làm trọn luật pháp.

11 Hãy làm như vậy, vì anh em biết mình đang sống trong thời kỳ nào. Đã đến giờ anh em phải thức dậy, vì hiện nay sự cứu rỗi đã gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. 12 Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. 13 Hãy sống một cách đàng hoàng như đi giữa ban ngày, đừng chè chén và say sưa, trụy lạc và phóng đãng, gây gổ và ganh tị. 14 Nhưng hãy mặc lấy Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, đừng tìm cách làm thỏa mãn các dục vọng xác thịt.

Suy ngẫm và hiểu 

Như những công dân của thế giới này, các Cơ Đốc nhân phải có trách nhiệm với dân tộc của họ, và phục tùng luật lệ của thế giới này và không được coi thường ý muốn của Đức Chúa Trời.  Cụ thể, các Cơ Đốc nhân phải trung tín tham gia vào việc nộp thuế với một lương tâm trong sạch (c.1-7). Ngoài ra, các Cơ Đốc nhân phải thực hành tình yêu thương là điều làm trọn Luật pháp. Vì điều này không thể thực hiện được bằng sức riêng của chúng ta, các Cơ Đốc nhân phải ở trong Đức Chúa Jêsus Christ là sự sáng (c.8-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2, 4, 6 Đức Chúa Trời chăm sóc dân Ngài qua thẩm quyền của các nhà cầm quyền. Cho nên, các Cơ Đốc nhân phải thừa nhận rằng Đức Chúa Trời đã ban thẩm quyền cho các nhà cầm quyền và phải tuân theo họ. Nhưng nếu các nhà cầm quyền biểu lộ việc chống lại Đức Chúa Trời và làm tổn thương mọi người, thì những người tin phải can đảm đứng lên chống lại sự bất công này.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-14 Các Cơ Đốc nhân phải lột bỏ những việc tối tăm và mặc lấy áo giáp sáng láng. Nói cách khác, các Cơ Đốc nhân phải theo đuổi Đấng Christ, chứ không phải theo đuổi những ham muốn riêng của họ. Ngày nay, thế giới đang sống trong những sự trác táng, say sưa, trụy lạc và phóng đãng, gây gổ và ganh tị. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta có sống tách biệt khỏi tình trạng tội lỗi như thế không? Chúng ta hãy rèn tập để mặc lấy áo giáp của Đấng Christ qua việc suy ngẫm và lột bỏ những ý nghĩ và việc làm của xác thịt muốn làm thành những ước muốn của chúng ta.

Tham khảo

13:9 Phao-lô trích dẫn một vài điều răn trong Cựu Ước về trách nhiệm đối với người khác, tất cả những điều này được tóm tắt trong sự kêu gọi trong sách Lê-vi ký 19:18 hãy yêu người lân cận như mình. 13:13. Những điều không hợp với những ai thuộc về ánh sáng bao gồm (1) tội chè chén say sưa; (2) Trụy lạc và (3) phóng đãng.

13:14 Những lời hô hào của Phao-lô có thể được tóm tắt trong sự kêu gọi hãy mặc lấy….Đấng Christ. Ẩn dụ về việc mặc quần áo nhấn mạnh không chỉ bắt chước thuộc tính của Đấng Christ, mà còn sống trong mối tương giao mật thiết với Ngài. Dù cho những người tin đều có sự sống mới, nhưng họ vẫn phải không ngừng từ bỏ xác thịt và từ chối làm thỏa mãn dục vọng của nó.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con bày tỏ được bản chất của Ngài, với tư cách là dân của Ngài, dân được nước Đức Chúa Trời tể trị trong thế gian này.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 7-9

Bình Luận:

You may also like