Home Dưỡng Linh Lòng Tin Bất Diệt Và Sống Động

Lòng Tin Bất Diệt Và Sống Động

by Ban Biên Tập
30 đọc

Để Hội Thánh trở nên một đạo quân thì điều cần thiết đó là một lực lượng tương xứng.  Không một quân đội nào dám liều lĩnh ra trận mà không đủ khả năng đánh thắng.  Bạn sẽ không đời nào đưa lực lượng của mình vào một cuộc xâm chiếm hay tấn công nếu không có lực lượng thỏa đáng.  Bạn phải có đủ lực lượng tương xứng với kẻ thù về số lượng, về trang bị và về sức mạnh; và bạn phải xem thử mình có thể chiến thắng quân địch hay là chính bạn sẽ bị thất trận chăng? (Lu-ca 14:31).

 

Nhưng, liệu chúng ta có đủ lực lượng không?  Có một số người không chắc chắn về điều đó.  Tôi nói, “Đủ.”  Chúa Giê-xu nói, “Các cửa Âm Phủ sẽ không thắng được anh em.”  Như vậy rõ ràng chúng ta có nguồn lực thích đáng.

 

 Hội Thánh đầu tiên đã không ngã lòng trước vô số thần tượng họ phải đối diện và gánh nặng công việc họ phải đảm đương.  Sự tin tưởng của họ đặt trên nên tảng Tin Lành đã phó thác cho họ.  Phao-lô đã nói với họ cũng như với chúng ta rằng, “Tôi không hổ thẹn vì Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.”

 Cornelious á Lapide kể một câu chuyện về Thomas Aquinas (học giả người Ý nổi tiếng thời Trung Cổ) và Đức Giáo Hoàng Innocent đệ nhị.  Một hôm, trong lúc Giáo Hoàng đang đếm tiền lớn, ông nói, “Xem này, Thomas, vậy là giáo hội chúng ta không còn phải nói ‘Ta chẳng có vàng bạc chi hết.’”  “Đúng vậy, thưa Đức Thánh Cha,” Thomas nói, “Nhưng Hội Thánh cũng không thể nói, ‘Hãy đứng dậy và bước đi.’”

 Sức mạnh của chúng ta sẽ không bao giờ nằm ở con số tín hữu hay ở ngân quỹ của chúng ta mà ở nơi quyền năng vô địch của Tin Lành, là chân lý, là quyền năng của Đức Chúa Trời.

 Khi đối đầu với hệ thống Giáo Hội La Mã và chức quyền Giáo Hoàng, Martin Luther đã nói, “Từ trước đến giờ, tôi chỉ mới đùa giỡn với Giáo Hoàng; nhưng nay tôi sẽ bước vào cuộc chiến thật sự.  Nhơn danh Chúa tôi làm việc này; và chính Ngài sẽ dùng quyền năng của Ngài kết thúc cuộc chiến mà không cần đến tôi.”

 Đó chính là tinh thần chúng ta cần có.  Từ trước đến giờ, chúng ta chỉ mới nô đùa ở nhà thờ.  Đã đến lúc chúng ta bước vào cuộc chiến.  Và một khi đã dấn thân, chúng ta được đảm bảo rằng chiến thắng đã thuộc về chúng ta rồi.

 Cũng không quên nói rằng nếu muốn tiến bước như đạo quân vĩ đại của Đức Chúa Trời thì cá nhân mỗi chúng ta phải bắt đầu bằng việc tham gia vào công việc của Ngài.  Dĩ nhiên là tôi đang nói về việc trở nên một Cơ-đốc nhân.  Trước tiên, mỗi người chúng ta phải thực hiện một quyết định tối quan trọng:  “Tôi có tin Đức Chúa Giê-xu Christ là Con của Đức Chúa Trời không?  Với quyết định ấy, chúng ta sẽ sẵn sàng bày tỏ đức tin của mình bằng cách xưng nhận Đấng Christ cách công khai, ăn năn những tội lỗi trong quá khứ và hướng cuộc đời mình vào đường lối công bình mà Đấng Christ đã sống và chết để mang đến cho chúng ta; chúng ta cũng sẽ được đồng chôn với Ngài trong lễ Báp-têm như hình bóng về sự tha tội.  Chỉ như thế thì Đấng Christ mới kết nạp chúng ta vào đạo quân của Ngài.

 Paul Powell – Hoithanh.com 

 

Bình Luận:

You may also like