Home Dưỡng Linh Tìm Một Hội Thánh Làm Gia Đình

Tìm Một Hội Thánh Làm Gia Đình

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nếu bạn chưa thuộc về một Hội Thánh nào, cố gắng tìm một Hội Thánh nơi lời Đức Chúa Trời được tôn trọng và dạy rõ ràng và có ích lợi.  Cá nhân tôi tin quyết rằng vấn đề giáo phái không quan trọng bằng sự sống của Hội Thánh địa phương. Hãy nhờ các tín hữu mà bạn có thể tin cậy cho lời khuyên. Cầu nguyện về vấn đề nầy. Khi bạn chọn một Hội Thánh, đi nhóm nhiều tuần và cố gắng làm quen những tín hữu tại đó. Giới thiệu bạn với ông mục sư.

Đừng vội vã gia nhập cho đến khi bạn biết chắc bạn quyết định đúng. Nói một cách khác đừng mong đợi Hội Thánh không có lỗi lầm gì và không mâu thuẫn. Rất ít khi được như vậy. Nếu bạn tìm kiếm một Hội Thánh lý tưởng thì chắc lâu lắm bạn mới tìm được.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hội Thánh chính là mái nhà thứ hai mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho bạn

Hãy nhớ rằng những người thuộc về Chúa là anh em chị em của bạn. Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh hiện diện ở giữa họ. Một số thành viên trong Hội Thánh có thể có những điểm làm bạn bực bội. Nhưng bạn là ai thấy tổn thương trong khi Chúa chấp nhận họ? Tham dự vào một Hội Thánh địa phương bạn đang tham dự với một tội nhân được Đức Chúa Trời thương xót, giống như Chúa thương xót bạn vậy.

Hội Thánh không phải là một câu lạc bộ. Nếu bạn là thành viên của Hội Thánh rồi, hãy suy nghĩ kỳ trước khi thay đoåi. Có lẽ bạn mới tin Chúa. Nếu bạn có cái nhìn về Hội Thánh bằng một con mắt khác thì cũng dễ hiểu thôi. Nếu bạn thuộc về một Hội Thánh mà các tín hữu nói chuyện với nhau trong tinh thần Cơ Đốc và cung cấp sự giúp dỡ cho những người mới nhận được đời sống mới, thì không có vấn đề gì cả. Ngược lại bạn có thể cảm thấy tín hữu trong Hội Thánh sẽ không hiểu và có thể không chấp nhận niềm vui bạn vừa tìm thấy.

Hãy cảnh giác về sự di chuyển đột ngột. Khi lắng tai nghe và quan sát bằng con mắt tình tế bạn có thể nhận rằng có những điều đang xảy ra trong Hội Thánh địa phương của bạn mà lúc trước bạn không để ý đến. Bạn có thể thấy người khác chia sẻ kinh nghiệm gặp người như bạn. Vì vậy hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời khiến bạn có thể tìm thấy mối quan hệ chân thật của tín hữu ở trong Hội Thánh.

Hãy cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho bạn dịp tiện thích ứng để chia sẻ đức tin mới của bạn với một người nào đó trong Hội Thánh. Hãy xin ông mục sư nửa tiếng đồng hồ và giải thích rõ ràng điều đã xảy ra cho bạn.  Nếu bạn thấy người ta đối xử dè dặt với bạn hoặc có vẻ như là khôi hài thì đừng vội bỏ ra đi. Với thời gian, Đức Chúa Trời sẽ cho bạn thấy điều Ngài muốn bạn làm.  

Trong bất cứ biến cố nào, phải biết chắc rằng bạn tìm được một nhóm tín hữu trong hay ngoài Hội Thánh mà bạn có thể cầu nguyện và học Kinh Thánh với họ. Hãy nhóm với họ thường xuyên. Hãy cố xem kinh nghiệm mỗi tuần không phải là một hoạt động bạn tham gia nhưng là một thân thể mà bạn đang góp phần trong đó. Hãy xem xét cách bạn có thể giúp đỡ những thành viên khác trong nhóm. Nếu có ai cần đi cần nhờ xe? Có ai không có ăn vì ngân quỹ bị cắt giảm? Có ai cần việc làm không? Có ai đang buồn phiền vì một nan đề cá nhân và cần cầu nguyện không? Hãy nhớ, các tín hữu phải là một gia đình chăm sóc lẫn nhau.  Hãy vui lòng nhận sự chăm sóc, và phải sẵn sàng để ban cho.

 Chúa Giê-xu chết để cho mọi loại người được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và với nhau. Sự tuyệt hảo của Cơ Đốc giáo là có thể làm cho các mối quan hệ phát triển liên tục giữa những người không thể chịu nổi nhau và những người cô đơn đến cùng với nhau. Trong một thế giới phân chia giai cấp, thương mại, chủng tộc, giáo dục, chính trị, sự xa cách giữa các thế hệ và hàng triệu sự va chạm trong các sở thích, chỉ có một mình Chúa Giê-xu có thể đan lưới của những sự không tương đồng lại với nhau.

Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể mang những đối nghịch trở nên hòa hợp và Ngài vui mừng để làm điều đó cho Hội Thánh địa phương. Ưa thích gần gũi một số người bạn thích và có cùng bối cảnh thì có gì độc đáo đâu?  Các thành viên trong câu lạc bộ cũng vậy thôi.


 John White

Bình Luận:

You may also like