Home Dưỡng Linh Hô Hấp Thuộc Linh

Hô Hấp Thuộc Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Một ngày nọ, khi tôi đang đọc Lời Ngài, Đức Chúa Trời dịu dàng chỉ cho tôi thấy cung cách đơn giản mà một người có thể chiếm được sự đầy trọn và quyền năng của Đức Thánh Linh để sống một cuộc đời tin kính và kết quả.  Ngài bày tỏ cho tôi quan niệm tôi gọi là “Hô Hấp Thuộc Linh”, là điều khiến cho tôi kinh nghiệm được niềm vui phiêu lưu, kỳ diệu và lý thú của việc bước đi theo Thánh Linh trong hơn bốn mươi năm qua.  Trải qua nhiều năm tháng, quan niệm nầy đã khiến cho hàng triệu Cơ Đốc Nhân vòng quanh thế giới kinh nghiệm được tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời trong đời sống họ (để thảo luận đầy đủ hơn về vai trò của Đức Thánh Linh trong cuộc đời bạn, tôi khuyên bạn nên đọc quyển sách của tôi:  Bí Quyết Để Sống Một Cuộc Đời Có Mục Đích và Quyền Năng (Here’s Life Publishers). 

Sự hô hấp thuộc linh, giống như sự hô hấp thể lý, là một tiến trình thở ra thán khí và hít vào dưỡng khí.  Hãy suy nghĩ một chút về cách cơ thể bạn cần thở.  Khi bạn thở ra, bạn đẩy ra khỏi phổi khí carbon dioxide và những thán khí khác là những thứ sẽ gây ra bệnh tật nếu chúng cứ nằm lại trong hệ thống cơ thể bạn.  Rồi khi bạn hít vào, bạn thở khí oxygen vốn rất quan trọng việc duy trì một cơ thể khỏe mạnh. 

Đối với sự sống thuộc linh cũng như vậy.  Bởi tội lỗi, chúng ta phá vỡ mối tương giao với Đức Chúa Trời.  Do đó, chúng ta có mặc cảm tội lỗi và tẻ tách khỏi Chúa của mình; chúng ta trở nên tự mãn, nản chí và khủng hoảng.  Là một bài tập trong đức tin, Sự Hô Hấp Thuộc Linh cho phép chúng ta kinh nghiệm được tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời như một phương cách sống. 

 

Chúng ta “thở ra” bằng sự xưng tội.  Sự xưng tội nói đến ba điều:  Thứ nhất, chúng ta đồng ý với Đức Chúa Trời rằng bất cứ điều gì chúng ta làm khiến Ngài không vui lòng đều là tội lỗi.  Kế đó, chúng ta thừa nhận rằng Đấng Christ đã thanh toán xong hình phạt dành cho tội lỗi chúng ta bằng cách đổ huyết Ngài ra và chết trên cây thập tự.  Sau đó chúng ta ăn năn.  Chúng ta kinh nghiệm một sự thay đổi thái độ và hành động.  Nghĩa là chúng ta xoay khỏi những sai phạm của mình. Sau khi đã xưng tội rồi, thì chúng ta “hít vào” bằng cách nhận sự đầy trọn của Thánh Linh Đức Chúa Trời bởi đức tin.  Chúng ta mời Ngài hướng dẫn, kiểm soát và ban quyền năng cho cuộc đời chúng ta theo lời hứa Ngài trong Công Vụ 1:8:  “Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền năng”. 

Sự Hô Hấp Thuộc Linh là bí quyết để sống cuộc đời đầy dẫy Đức Thánh Linh hết lúc nầy đến lúc khác.  Đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh xảy ra khi chúng ta giao quyền kiểm soát ngai lòng mình cho Chúa phục sinh và nhận lấy quyền năng Ngài qua việc Đức Thánh Linh cung ứng khả năng cho cuộc sống Cơ Đốc.  Khi chúng ta lấy lại quyền kiểm soát ngai lòng bởi một tội cố ý, bởi lo lắng và sầu não hoặc vô tín, chúng ta cần sự hô hấp thuộc linh. 

Tội lỗi có gây khó khăn cho cuộc sống của bạn không?  hay là những tội lỗi chưa xưng ra bắt đầu chồng chất?  Tôi khích lệ bạn cứ giữ mối tương giao thường xuyên với Đức Chúa Trời.  Bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình đang lấy lại quyền kiểm soát ngai lòng, hãy hô hấp thuộc linh.  Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn quyền năng Ngài để dành được chiến thắng đối với mọi hình thức tội lỗi, lo lắng, âu sầu__bất cứ thứ gì bạn đã xưng nhận với Ngài.   Bạn sẽ không chỉ kinh nghiệm một đời sống hạnh phúc đầy trọn mà còn biết yêu Chúa nhiều hơn và nhờ đó sẽ hiệu quả hơn trong chức vụ quản gia về các ơn phước Ngài.

Mối tương giao giữa bạn với Chúa đang thế nào?  

Bill Bright

Bình Luận:

You may also like