Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Cho Đến Khi Sao Mai Mọc Lên

Ngày 02 – Cho Đến Khi Sao Mai Mọc Lên

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Phi-e-rơ 1:12-21

12 Vì vậy, tôi sẽ luôn nhắc nhở anh em về những điều nầy, dù anh em đã biết và đang đứng vững trong chân lý mà mình đã nhận. 13 Tôi nghĩ, bao lâu tôi còn ở trong nhà tạm nầy thì tôi cần phải nhắc nhở để thức tỉnh anh em, 14 vì tôi biết rằng đã đến lúc tôi sớm phải lìa nhà tạm nầy, như điều Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ đã bày tỏ cho tôi. 15 Nhưng tôi sẽ cố gắng để sau khi tôi ra đi, anh em vẫn luôn nhớ lại những điều nầy.

16 Khi trình bày cho anh em biết quyền năng và sự quang lâm của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, chúng tôi không dựa vào những huyền thoại khéo bịa đặt, nhưng chúng tôi tận mắt chứng kiến vẻ uy nghi của Ngài. 17 Vì Ngài đã tiếp nhận sự tôn trọng và vinh quang từ Đức Chúa Trời là Cha, khi có tiếng từ Đấng Tôn Nghiêm Vinh Quang phán với Ngài: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.” 18 Chính chúng tôi đã nghe tiếng ấy phán từ trời khi chúng tôi ở với Ngài trên núi thánh. 19 Do vậy, lời tiên tri chúng ta có càng được xác quyết hơn. Anh em nên chú ý vào lời nầy như ngọn đèn soi sáng nơi tối tăm, cho đến khi ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. 20 Trước hết, anh em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người nào, 21 vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh cảm thúc nói ra từ Đức Chúa Trời.

Suy ngẫm

Các giáo sư giả đi vào giảng dạy trong hội thánh rằng Phúc Âm về Đức Chúa Jêsus mà các sứ đồ giảng ra chỉ được bịa đặt từ các câu chuyện. Vì thế, mặc dù Phi-e-rơ sắp bị hành hình, ông đã viết bức thư này cho các Cơ Đốc nhân để làm mới ký ức của họ về Phúc Âm mà ông đã liên tục rao giảng (c.12-15).

Ông đưa ra hai lý do khiến những sự giảng dạy của ông là đúng: thứ nhất, Phi-e-rơ đã thấy trực tiếp rằng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời trên Núi Hóa Hình (Ma-thi-ơ 17), và thứ hai, các lời tiên tri (Cựu Ước) được ban bởi Đức Thánh Linh qua con người đã được ứng nghiệm thông qua Đức Chúa Jêsus (c.16-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.17-21  Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời và là Đấng Mê-si-a mà các tiên tri đã nói trong Cựu Ước. Những người tin Đức Chúa Jêsus, Đấng Mê-si-a, thì sẽ không bị hư mất mà nhận được sự sống đời đời (Giăng 3:16).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13-15  Chúng ta phải làm mọi điều chúng ta có thể để thuộc linh của chúng ta tấn tới cũng như là sự tấn tới thuộc linh của những người quanh chúng ta, những người yếu đuối trong đức tin. Phi-e-rơ đã làm tất cả những gì ông có thể để dạy dỗ lời của chân lý cho các Cơ Đốc nhân và làm sống lại đức tin của họ, ngay cả khi ông sắp đối mặt với sự chết. Những điều mà chúng ta nên làm ngày nay là gì vì sự tấn tới thuộc linh của chúng ta và ai là những người mà chúng ta phải giúp đỡ?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi ngày xin hãy giúp con nhận biết Ngài cách sâu sắc hơn qua Lời Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giăng 4-6 

Bình Luận:

You may also like