Browsing: sao mai

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Phi-e-rơ lập luận chống lại những sự dạy dỗ sai trật đã bỏ qua Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus, trong đó bao gồm những lời tiên tri trong Cựu Ước về Sự đến Lần thứ hai và kinh nghiệm cá nhân, tận mắt chứng kiến tại núi thánh của Phi-e-rơ.