Home Dưỡng Linh Chất Vấn Chúa!

Chất Vấn Chúa!

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ông Gióp là một người công chính, theo cái nhìn của loài người, không đáng phải bị đau khổ. Vì ông sống cuộc đời vô tội và tuân giữ trọn vẹn luật lệ của Chúa. Khi ông trải nghiệm cơn khốn khó vô cùng, ông đã kêu lên trong tuyệt vọng và hỏi Chúa vì sao Chúa bắt ông chịu đau khổ như thế. Chúa đã đến với ông Gióp trong hình thức một cơn gió lốc với câu trả lời. Khi Chúa nói, ông Gióp nhận ra rằng không nên thách thức khôn ngoan của Chúa. Chúa đã hỏi ông mấy câu hỏi vô cùng tự nhiên: “Khi Ta đặt nền trái đất thì con ở đâu? Con ở đâu khi Ta định ranh giới cho biển cả? Khi ta đặt tinh tú trên bầu trời?” Các câu hỏi của Chúa làm cho Gióp hạ mình và nhắc cho ông nhớ rằng khôn ngoan của mình chưa thể bắt đầu so gì được với Chúa.

Khi Chúa hỏi xong các câu hỏi đó, ông Gióp thưa rằng: “Thật, con đã nói những điều con không hiểu, những việc quá kỳ diệu mà con không hề biết.” (Gióp 42:3). Trong lúc tuyệt vọng và bất mãn, ông Gióp đã cả gan thách thức khôn ngoan của Chúa và Chúa đã nghiêm khắc cho Gióp nhớ rằng Chúa vẫn là Đấng Chủ tể, và điều đó đã giải đáp cho mọi thắc mắc của ông.

Không biết ông Gióp có biết cuộc đời mình đã được đem ra thí nghiệm hay không? Có lẽ ông không bao giờ nhận biết rằng trải nghiệm đau thương của mình đã đem lại vinh quang cho Chúa trước mặt Sa-tan với các thách thức của nó (Gióp 1:8-12). Nhưng ông Gióp thỏa mãn khi biết rằng khôn ngoan của Chúa là tuyệt đối và không ai có thể thách thức được.

Có thể lắm nhiều khi bạn cũng không hiểu tại sao một người Cha từ ái như Chúa mà lại cho phép bạn chịu khổ đến thế? Bạn có thể hỏi Chúa về sự khôn ngoan của Chúa cho hướng đi của cuộc đời mình. Xin hãy học từ ông Gióp. Hãy ôn lại về quyền năng, khôn ngoan của Chúa Toàn Năng (Gióp 38-41). Nên nhớ rằng chính Đấng nói chuyện với thánh nhân Gióp khi xưa cũng là Đấng điều khiển cuộc đời bạn bây giờ.

Theo Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like