Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Mang Gánh Nặng Cho Nhau

Ngày 14 – Mang Gánh Nặng Cho Nhau

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 25:1-19

1 Khi nào người ta có tranh tụng nhau, đi đến tòa để cầu quan án xét đoán, thì phải định công bình cho người công bình, và lên án kẻ có tội. 2 Nhược bằng kẻ có tội đáng bị đánh đòn, quan án phải khiến người nằm xuống đất, đánh người trước mặt mình, số bao nhiêu đòn tùy theo lỗi của người đã phạm. 3 Quan án khiến đánh đòn người đến bốn chục, chớ đánh quá, kẻo nếu cứ đánh hơn, thì anh em ngươi vì cớ hình phạt thái quá ấy phải ra hèn trước mặt ngươi chăng.

4 Chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa.

5 Khi anh em ruột ở chung nhau, có một người chết không con, thì vợ của người chết chớ kết đôi cùng người ngoài; anh em chồng phải đi đến cùng nàng, cưới nàng làm vợ, y theo bổn phận của anh em chồng vậy. 6 Con đầu lòng mà nàng sanh ra sẽ nối danh cho người anh em chết, hầu cho danh của người ấy chớ tuyệt khỏi Y-sơ-ra-ên. 7 Ví bằng người kia không đẹp lòng lấy nàng, nàng phải lên đến cửa thành, tới cùng các trưởng lão mà nói rằng: người anh em chồng tôi không chịu lưu danh anh em người lại trong Y-sơ-ra-ên, và không muốn cưới tôi y theo phận sự anh em chồng. 8 Các trưởng lão của thành ấy sẽ gọi người và nói cùng người; nếu người cứ nói rằng: Tôi không đẹp lòng cưới nàng, —  9 thì chị em dâu người sẽ đến gần, trước mặt các trưởng lão, lột giày khỏi chân người, khạc trên mặt người, đoạn cất tiếng nói rằng: Người nào không lập lại nhà anh em mình sẽ bị làm cho như vậy! 10 Trong Y-sơ-ra-ên sẽ gọi nhà người là nhà kẻ bị lột giày.

11 Khi hai người đánh lộn nhau, nếu vợ của một trong hai người đến gần đặng giải cứu chồng khỏi tay kẻ đánh, và nàng giơ tay nắm nhằm chỗ kín của kẻ ấy, 12 thì ngươi phải chặt tay nàng đi; mắt ngươi chớ thương xót nàng.

13 Trong bao ngươi chớ có hai thứ trái cân, một thứ già và một thứ non.14 Trong nhà ngươi chớ có hai thứ ê-pha, một thứ già và một thứ non. 15 Phải dùng trái cân đúng thật và công bình, cũng phải có ê-pha đúng thật và công bình, để ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. 16 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi lấy làm gớm ghiếc người nào làm các điều nầy và phạm sự bất nghĩa.

17 Hãy nhớ điều A-ma-léc đã làm cho ngươi dọc đường, khi các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô; 18 thế nào người không kính sợ Đức Chúa Trời, đến đón ngươi trên đường, xông vào binh hậu ngươi, đánh các người yếu theo ngươi, trong khi chánh mình ngươi mỏi mệt và nhọc nhằn. 19 Vậy, khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban sự bình an cho, và giải cứu ngươi khỏi mọi kẻ thù nghịch vây phủ ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy làm sản nghiệp, thì phải xóa sự ghi nhớ A-ma-léc khỏi dưới trời. Chớ hề quên!

Suy ngẫm

Một người phạm một tội ác phải bị trừng phạt, nhưng sự trựng phạt người đó phải công bằng. Đặc biệt, người phạm tội bị trừng phạt không được bị đối xử một cách không công bằng (c.1-3). Những người Y-sơ-ra-ên phải chăm sóc cho vợ của một người anh em đã qua đời như chính gia đình mình, và thậm chí phải chăm sóc đến cả con bò đang làm việc ngoài đồng (c.4-10).

Đức Chúa Trời cấm bất cứ sự bạo lực và trả thù bất hợp pháp nào, cũng như những hành động không trung thực. Nhưng Đức Chúa Trời ra lệnh cho người Y-sơ-ra-ên tiêu diệt người A-ma-léc, những người không kính sợ Ngài và sử dụng bạo lực bất hợp pháp chống lại Y-sơ-ra-ên (c.11-19).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 1-4 Đức Chúa Trời là Cha đầy lòng thương xót. Vì thế Ngài muốn sự thương xót ngay trong việc trừng phạt các tội phạm, hoặc thậm chí tại nơi các con vật làm việc. Đức Chúa Trời không cho phép các tội phạm bị đánh roi hơn 40 lần, đến nỗi họ bị đối xử không công bằng, và Ngài cũng cấm để các con vật bị đói phải làm việc. Là những người được nhận sự thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta đang bày tỏ sự thương xót của Đức Chúa Trời bao nhiêu trong đời sống của mình?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17-19 Người A-ma-léc đã không thương xót tấn công những người của Đức Chúa Trời, những người yếu đuối và không được vũ trang, bởi vì họ không kính sợ Đức Chúa Trời. Tương tự như vậy, cuộc sống của những người không kính sợ Đức Chúa Trời thường là bạo lực và trở nên nghèo thiếu.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con sống một đời sống có lòng thương xót trước Ngài, Đấng đầy lòng thương xót.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Lời cầu nguyện của tôi

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ma-thi-ơ 5-7 

Bình Luận:

You may also like