Browsing: lẫn nhau

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Trong lời chào thăm tạm biệt đến những người ở Rô-ma, Phao-lô liệt kê tên của nhiều Cơ Đốc nhân và các đầy tớ, và bằng cách đó chứng mình kết quả chức vụ của ông cho các dân ngoại.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Sau khi nói về luật bảo vệ những tội phạm, các con vật và những người góa bụa, Đức Chúa Trời ra lệnh cho người Y-sơ-ra-ên không được phá hủy sự công chính của Đức Chúa Trời thông qua những cách hối lộ hoặc dùng bạo lực.