Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Hãy Yêu Thương Những Người Lân Cận Của Anh Chị Em

Ngày 09 – Hãy Yêu Thương Những Người Lân Cận Của Anh Chị Em

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 22:1-12

1 Nếu ngươi thấy bò hay là chiên của anh em mình bị lạc, thì chớ làm bộ chẳng thấy, phải dẫn nó về cho anh em mình. 2 Ví bằng anh em ngươi không ở gần ngươi, và ngươi không quen biết người, thì phải dắt bò, chiên đó vào nhà ngươi, cho đến chừng anh em ngươi đến kiếm; bấy giờ, phải trả nó lại cho. 3 Ngươi làm như vậy cho con lừa, áo xống hay là mọi vật chi của anh em ngươi mất, mà ngươi xí được; chớ làm bộ không thấy. 4 Nếu ngươi thấy lừa hay bò của anh em mình té trên đường, chớ làm bộ không thấy; khá đỡ nó đứng dậy.

5 Người nữ không phép mặc quần áo của người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ; vì ai làm điều đó lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.

6 Khi ngươi gặp ngoài đường, hoặc ở trên cây, hoặc ở dưới đất, một ổ chim với con hay là trứng, mẹ đương ấp con hay là trứng, thì chớ bắt chim mẹ luôn với chim con. 7 Phải để cho chim mẹ đi, bắt con cho phần mình, để ngươi được phước và sống lâu.

8 Khi ngươi cất một cái nhà mới, thì phải làm câu lơn nơi mái nhà, kẻo nếu người nào ở trên đó té xuống, ngươi gây cho nhà mình can đến huyết chăng.

9 Chớ trồng vườn nho mình hai thứ con giâm, e hết thảy hoặc con giâm ngươi đã trồng, hay là hoa lợi của vườn nho, đều thuộc về nơi thánh.

10 Chớ cày bằng một con bò thắng chung với một con lừa.

11 Chớ mặc bằng vải pha lộn, lông chiên và gai với nhau.

12 Ngươi phải kết tua nơi bốn chéo áo choàng của mình mặc.

Suy ngẫm

Bởi vì người Y-sơ-ra-ên là anh em với nhau, họ phải tôn trọng và bảo vệ tài sản của những người láng giềng của mình. Họ không được tảng lờ những con vật bị lạc hoặc những tài sản bị mất, và họ phải giữ chúng cho đến khi tìm thấy người chủ (c.1-4).

Đức Chúa Trời cấm người Y-sơ-ra-ên mặc trang phục của người khác giới, bắt chim mẹ và chim con, gieo trong vườn nho hai loại hạt giống, cày bằng một con bò và một con lừa, và mặc quần áo bằng len và vải lanh pha lẫn với nhau. Đây là những tập tục xứ Ca-na-an, và có lẽ cũng là một sự cảnh báo của Đức Chúa Trời rằng không được bắt chước các truyền thống của họ (c.5-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.5-12 Đức Chúa Trời giám sát từng việc nhỏ diễn ra trong đời sống của dân sự Ngài. Những điều Đức Chúa Trời đang quan sát trong đời sống của chúng ta mà Ngài quan tâm là gì? Hãy để Đức Chúa Trời tể trị mọi thứ bằng cách đặt mọi thứ trước Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-4 Các Cơ Đốc nhân phải yêu thương anh em của mình, cũng như tôn trọng tài sản của họ. Vì thế, sự giàu có của anh em chúng ta được gia tăng phải là hạnh phúc của chúng ta và chúng ta phải chăm sóc anh em của mình. Chúng ta tham gia được bao nhiêu vì hạnh phúc của những người lân cận và anh em của mình? Chúng ta có tảng lờ bất cứ một anh em nào trong khó khăn không? Chúng ta hãy xem xét điều chúng ta có thể làm để giúp đỡ từ bài học ngày hôm nay.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con chăm sóc các anh em của con trong cộng đồng của chúng con vì hạnh phúc của họ.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xa-cha-ri 9-11

Bình Luận:

You may also like