Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Hãy Nhớ Đến Giáo Lý Của Các Sứ Đồ

Ngày 21 – Hãy Nhớ Đến Giáo Lý Của Các Sứ Đồ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giu-đe 1:17-25

17 Nhưng anh em, là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà các sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đã nói trước. 18 Các sứ đồ đó nói với anh em rằng, trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo báng làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. 19 Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng, thuộc về tánh xác thịt, không có Đức Thánh Linh.

20 Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, 21 hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. 22 Hãy trách phạt những kẻ nầy, là kẻ trù trừ, 23 hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa; còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế.

24 Vả, nguyền Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được, 25 là Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời! A-men.

Suy ngẫm

Giu-đe nhắc nhở các Cơ Đốc nhân về các giáo sư giả mà họ đã được các sứ đồ cảnh báo. Giu-đe tiếp tục khuyên họ hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, hãy gây dựng chính mình bằng đức tin, hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và chờ đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ dẫn đến sự sống đời đời với ân điển của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, Giu-đe khuyên rằng họ phải tỏ lòng thương xót đối với những người chưa trưởng thành trong đức tin, và phải cẩn thận không để bị ô uế bởi tội lỗi của họ (c.17-23).

Giu-đe kết thúc thư của mình bằng việc khích lệ họ rằng Đức Chúa Trời sẽ trình bày họra không tì vết trước vinh quang của Ngài và Đức Chúa Trời sẽ giúp giữ họ khỏi vấp ngã (c.24-25).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.17-19 Qua các sứ đồ, Đức Chúa Trời đã cảnh báo về các sự kiện trong những ngày sau rốt. Vì vậy, chúng ta không được nhầm lẫn (đi lạc đường) do lời lẽ ngụy biện của những kẻ không tin kính. Thực tế, họ sống bằng lòng tham của riêng mình. Nếu Hội Thánh đã lắng nghe một cách cẩn thận những lời cảnh báo này và chuẩn bị chiến đấu chống lại những ác linh thì chúng ta sẽ không nhìn thấy rất nhiều người sa ngã vào tà giáo. Thay vì cố gắng để mở rộng kích cỡ của Hội Thánh địa phương, thì điều quan trọng là giúp cộng đồng đức tin của chúng phải nhớ những lời cảnh báo của các sứ đồ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.20-21 Các Cơ Đốc nhân sống trong ngày sau rốt (chúng ta) chỉ có thể chiến thắng bằng cách chiến đấu chống lại Sa-tan (thế lực gian ác) bằng niềm tin thánh khiết của chúng ta, cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, và giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con muốn được ở trong sự vui mừng lớn và không tì vết trước mặt Ngài. Xin hướng dẫn con!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Đa-ni-ên 10-12

Bình Luận:

You may also like