Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Hãy Cầu Nguyện Cho Tất Cả Mọi Người

Ngày 03 – Hãy Cầu Nguyện Cho Tất Cả Mọi Người

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Ti-mô-thê 2:1-7

1 Vậy, trước hết ta khuyên dặn con phải dâng lời khẩn nguyện, cầu xin, cảm tạ và cầu thay cho mọi người, 2 cho các vua, cho tất cả những người lãnh đạo, để chúng ta được sống yên ổn, bình an với tất cả lòng tin kính và đạo đức. 3 Đó là điều tốt đẹp và hài lòng Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta, 4 là Đấng muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý. 5 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Đấng Christ Jêsus, cũng là người. 6 Ngài đã phó chính mình làm giá chuộc mọi người, là lời chứng được ban cho đúng thời điểm. 7 Vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm người truyền giảng và sứ đồ (ta nói thật, không nói dối), làm giáo sư cho các dân ngoại, để dạy họ về đức tin và chân lý.

Suy ngẫm

C.1-2 Phao-lô, người đã khuyên hãy chiến đấu dũng cảm bằng đức tin, trước tiên nói về sự cầu nguyện. Các Cơ Đốc nhân phải cầu nguyện cho tất cả mọi người, cũng như cho những người cai trị đất nước. Điều này là vì qua họ, chúng ta có thể sống yên ổn, bình an.

C.3-7 Các Cơ Đốc nhân nên cầu nguyện cho những người khác nữa bởi vì Đức Chúa Jêsus đã làm thế. Đức Chúa Jêsus đã đến thế gian như là Con Đức Chúa Trời để chết trên thập tự giá cho tội lỗi của tất cả mọi người, và ai tin vào Đức Chúa Jêsus sẽ được tha thứ và có thể tự do cầu nguyện với Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 3-4 Đức Chúa Trời muốn các Cơ Đốc nhân cầu nguyện cho “tất cả mọi người”. Điều này là do Đức Chúa Trời muốn mọi người từ tận cùng trái đất nhìn lên Ngài và tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời thật, Đấng có thể cứu họ (Ê-sai 45:22). Vì vậy, mặc dù đức tin của chúng ta là một (chỉ một Đức Chúa Trời), nhưng sứ mạng của Ngài ban cho chúng ta là phải tất cả (việc cứu chuộc của tất cả mọi người). Chúng ta phải mở rộng mối quan tâm của mình để lời cầu nguyện của chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1 Phao-lô gợi ý ‘sự cầu nguyện’ là một phương pháp chiến đấu dũng cảm. Điều này là vì lời cầu nguyện không phải là để tìm kiếm ý muốn của chúng ta, nhưng là ý muốn của Đức Chúa Trời, và đó là cách thừa nhận sự yếu đuối của chúng ta và sự phụ thuộc vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Có phải bạn đang phải chịu sự bất công không? Hãy chiến đấu bằng lời cầu nguyện.

Cầu nguyện: Xin giúp con luôn luôn cầu nguyện để con có thể chiến đấu dũng cảm và làm đẹp lòng Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ca Thương 1-5  

Bình Luận:

You may also like