Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Hãy Giữ, Không Dạy Giáo Lý Nào Khác Ngoài Giáo Lý Chân Chính

Ngày 01 – Hãy Giữ, Không Dạy Giáo Lý Nào Khác Ngoài Giáo Lý Chân Chính

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Ti-mô-thê 1:1-11

1 Phao-lô, sứ đồ của Đấng Christ Jêsus theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta, và của Đấng Christ Jêsus, niềm hi vọng của chúng ta, 2 thân gửi Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin: Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta, ban ân điển, sự thương xót và bình an cho con!

3 Như ta đã khuyên con lúc ta đi Ma-xê-đô-ni-a, con hãy ở lại Ê-phê-sô để truyền bảo một số người không được dạy một giáo lý nào khác, 4 cũng đừng bận tâm đến những chuyện huyễn hoặc và những gia phả bất tận, là những thứ gây ra tranh cãi hơn là mở mang công việc của Đức Chúa Trời trong đức tin. 5 Mục đích của việc răn bảo là tình yêu thương đến từ tấm lòng trong sạch, lương tâm trong sáng và đức tin chân thành. 6 Một số người đi chệch mục đích đó, đã sa vào những cuộc tranh luận rỗng tuếch; 7 họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu lời mình nói hoặc điều mình quả quyết.

8 Chúng ta biết luật pháp là tốt nếu được sử dụng đúng đắn, 9 và biết rằng luật pháp được đặt ra không phải cho người công chính, mà cho những kẻ phạm pháp và phản nghịch, những kẻ vô luân và tội lỗi, những kẻ bất khiết và phàm tục, những kẻ giết cha mẹ và giết người, 10 những kẻ tà dâm và đồng tính luyến ái, những kẻ buôn người, nói dối, khai man, và tất cả những gì chống lại với giáo lý chân chính. 11 Đó là điều dạy dỗ từ Tin Lành vinh quang của Đức Chúa Trời hạnh phước, mà ta đã được giao phó.

Suy ngẫm

C.1-4 Phao-lô đã viết thư khích lệ Ti-mô-thê, người đang giảng dạy tại Hội Thánh Ê-phê-sô vì Phao-lô sai ông tới, và để chỉ dẫn điều cần thiết trong Hội Thánh Ê-phê-sô. Tại thời điểm đó, Hội Thánh Ê-phê-sô đang chịu sự dạy dỗ từ các giáo sư giả và Phao-lô bảo Ti-mô-thê hãy ngăn chặn các giáo sư giả khỏi việc dạy dỗ tà giáo.

C.5-11 Các giáo sư giả tại Hội Thánh Ê-phê-sô đã không nhận ra mục đích của luật pháp, họ chỉ muốn trở nên nổi tiếng và kiếm tiền.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1 Đức Chúa Trời đã khiến Phao-lô thành một sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ. Và đã kêu gọi Phao-lô để rao giảng Phúc Âm của vinh quang cho đến tận Sự Đến Lần Thứ Hai, là khi hy vọng của chúng ta sẽ được đáp ứng. Chúng ta có thể không có danh hiệu “sứ đồ”, nhưng tất cả chúng ta được gọi là các sứ giả của Ngài để rao ra Phúc Âm của hy vọng (trong đời sống của chúng ta).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-5 Các giáo sư giả tại Hội Thánh Ê-phê-sô bị ám ảnh với những phù ngôn (chuyện hoang tưởng) và gia phổ của Chúa Jêsus, và những sự dạy dỗ của họ chỉ làm dấy lên những sự rối loạn, gây chia rẽ trong cộng đồng. Vì vậy, qua Ti-mô-thê, Phao-lô muốn ngăn chặn những sự dạy dỗ sai trật của họ và khiến cho cộng đồng đầy dẫy tình yêu thương xuất phát từ đức tin không dối trá và lòng trong sạch. Theo đúng nghĩa, các giáo lý khác tạo ra sự chia rẽ, nhưng giáo lý chân chính tạo nên một cộng đồng đầy “tình yêu thương” nhu mì.

Cầu nguyện: Xin giúp cộng đồng của chúng con giữ giáo lý chân chính để nó có thể được đầy dẫy tình yêu thương.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giê-rê-mi 45-48

Bình Luận:

You may also like