Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Vương Quốc Mà Đức Chúa Trời Thiết Lập

Ngày 17 – Vương Quốc Mà Đức Chúa Trời Thiết Lập

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 6:1-11

1 Bấy giờ, Sa-lô-môn cầu nguyện: “Lạy Đức Giê-hô-va, Chúa đã phán rằng Ngài sẽ ngự trong đám mây dày đặc. 2 Nhưng con đã xây cất một đền thờ làm nơi ở cho Chúa, một nơi để Chúa ngự đời đời.”

3 Rồi vua quay mặt lại chúc phước cho toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên, trong khi cả hội chúng Y-sơ-ra-ên đang đứng. 4 Vua nói: “Đáng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là Đấng đã ra tay hoàn thành lời hứa mà chính miệng Ngài đã phán với Đa-vít, thân phụ trẫm. Vì Ngài phán rằng: 5 ‘Từ ngày Ta đem dân Ta ra khỏi đất Ai Cập, Ta chưa chọn một thành nào trong các bộ tộc Y-sơ-ra-ên để xây cất một đền thờ cho danh Ta ngự tại đó, và Ta cũng chưa chọn người nào làm nhà lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên Ta. 6 Nhưng nay Ta đã chọn Giê-ru-sa-lem để danh Ta ngự tại đó, và chọn Đa-vít để cai trị dân Y-sơ-ra-ên Ta.’ 7 Đa-vít, thân phụ trẫm, có lòng muốn xây cất đền thờ cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 8 Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Đa-vít, thân phụ trẫm, rằng: ‘Con có lòng muốn xây cất một đền thờ cho danh Ta, ước muốn ấy thật tốt. 9 Tuy nhiên, con sẽ không xây cất đền thờ ấy đâu, nhưng con ruột của con, chính nó sẽ xây cất đền thờ cho danh Ta.’ 10 Bây giờ, Đức Giê-hô-va đã làm ứng nghiệm lời Ngài phán, khiến trẫm kế vị thân phụ trẫm là Đa-vít để trị vì Y-sơ-ra-ên, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán, và trẫm đã xây cất đền thờ cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 11 Tại đó, trẫm đã đặt cái Hòm có giao ước của Đức Giê-hô-va mà Ngài đã lập với dân Y-sơ-ra-ên.”

Suy ngẫm

Ê-sai đang công bố sự hủy diệt của A-si-ri, kẻ có thói quen đi xâm lược và bội nghịch, rồi sốt sắng cầu xin ân điển của Đức Chúa Trời. Điều này là bởi vì, chỉ mình Đức Chúa Trời mới có thể hủy diệt A-sy-ri một cách hoàn toàn và phục hồi sự công chính và công lý của Y-sơ-ra-ên (c.1-6).

Ê-sai mô tả tình cảnh vô vọng của Giu-đa, không thể phục hồi được bởi sức của con người và sau đó ông chỉ ra rằng, giờ là lúc mà Đức Chúa Trời sẽ can thiệp và tỏ ra quyền năng Ngài. Ngày mà Đức Chúa Trời mang sự cứu rỗi đến là một ngày của sự kinh khiếp và sự đoán xét kẻ ác; và là ngày của bình an và yên nghỉ cho những người công chính (c.7-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Qua sự cứu rỗi của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ ban sự bình an thật cho Giê-ru-sa-lem và thiết lập một Vương quốc lý tưởng. Đức Chúa Trời như một vị Vua của Giê-ru-sa-lem sẽ chiến thắng mọi kẻ thù và dân Ngài sẽ hưởng sự tha thứ tội lỗi và sự vui mừng. Khi sự tể trị của Đấng Christ được tiếp nhận một cách khiêm nhường, thì Đức Chúa Trời sẽ mang đến sự cứu rỗi.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Chúng ta không cần phải ghen tị hay phàn nàn đối với những kẻ thịnh vượng trong thế giới tội lỗi này, nơi mà người ta chỉ có niềm tin vào sức riêng của họ và tiêu diệt những người khác. Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ báo trả những hành động như thế.

Cầu nguyện: Xin hãy để sự công chính trọn vẹn của Ngài đầy dẫy trong đời sống của chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Châm Ngôn 16-18 

Bình Luận:

You may also like