Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Con Cái Hay Nô Lệ?

Ngày 08 – Con Cái Hay Nô Lệ?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-phê-sô 4:17-32

 17 Vậy, trong Chúa, tôi nói và khuyên nài anh em đừng tiếp tục sống như người ngoại nữa, vì họ sống theo ý tưởng hư không của mình. 18 Tâm trí họ tối tăm, xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời vì sự ngu muội ngự trị trong họ, và lòng họ chai cứng. 19 Họ đã mất cả ý thức, buông mình trong trụy lạc, tham muốn làm mọi thứ ô uế. 20 Nhưng đó không phải là những gì anh em học từ Đấng Christ. 21 Vì anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài đúng như chân lý trong Đức Chúa Jêsus. 22 Vậy, anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá; 23 nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em, 24 và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết.

25 Như vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối, “Hãy nói thật với người lân cận”, vì chúng ta đều là chi thể của nhau. 26 Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội; đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, 27 đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. 28 Kẻ quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa; nhưng thà chịu khó, tự tay mình làm việc lương thiện để có thể giúp đỡ người thiếu thốn thì hơn. 29 Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. 30 Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời; vì trong Ngài, anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. 31 Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ, cùng mọi điều hiểm độc. 32 Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.

Suy ngẫm

C.4 khi kì hạn đã được trọn . Đức Chúa Trời sai Con Ngài vào đúng thời điểm trong lịch sử nhân loại, sự giám sát để cung ứng của Đức Chúa trời đối với  các sự kiện trên thế giới đã hướng dẫn và chuẩn bị các dân tộc và các nước cho sự nhập thể và chức vụ của Đấng Christ và cho sự rao giảng Tin lành.

 C.5 Hình ảnh sự nhận của Phao-lô có lẽ được lấy từ trong Cựu Ước khái niệm Đức Chúa Trời gọi dân Y-sơ-ra-ên là “con” của Ngài và so sánh điều này với khái niệm của người La-mã trong việc nhận một người con (thường thì là một người trưởng thành rồi) để lập người ấy làm người thừa kế toàn bộ tài sản của gia đình.

C.1-7 Trong thời của Phao-lô, luật La-mã nói rõ dù là một người, là con một người chủ (hoặc một người thừa kế), nếu người ấy chưa đủ tuổi, anh ta phải ở dưới sự chăm sóc của quản gia. Người con này chỉ có thể trở thành người thừa kế, khi anh ta đủ tuổi mà người cha đã định. Phao-lô dùng thực tế này như một ví dụ và sử dụng “người quản gia” (người giám hộ) và ‘đến thời hạn mà người cha đã định’ là một phép ẩn dụ cho “luật pháp” và “sự đến của Chúa Jêsus”. Nói cách khác, khi đến thời điểm mà Đức Chúa Trời đã định, Ngài đã sai Chúa Jêsus xuống để giải thoát các con cái, là những người đang ở dưới quyền giám hộ của luật pháp và phục hồi địa vị là người thừa kế của mình.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh vào lòng chúng ta. Đức Thánh Linh ở trong những tín hữu để họ có thể sống như là con của Đức Chúa Trời. Cho nên, các Cơ-đốc nhân có thể gọi Đức Chúa Trời là “Cha” của họ mà không cần ngập ngừng gì, và nhận lãnh được sự trông cậy đời đời từ Cha của họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Khi người Ga-la-ti đã kinh nghiệm sự tự do của Tin lành rồi, nhưng họ cứ cố quay lại với luật pháp và thậm chí đã trở thành những nô lệ. Còn bạn thì sao? Dù bạn có thể có vẻ ngoài khác với người Ga-la-ti, thì có những thần tượng nào trong lòng bạn hay những ý nghĩ (tiền bạc, công, danh, thú vui, vv…) mà bạn phải từ bỏ sự tự do vì chúng hay không?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con phục vụ Ngài bằng đức tin như là con cái Ngài, hơn là một nô lệ trong nỗi sợ hãi.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 139-141 

Bình Luận:

You may also like