Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ở Trong Đấng Christ

Ở Trong Đấng Christ

by Debbie Thủy
30 đọc

“Vậy những ai ở trong Đấng Christ thì ấy là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi và này mọi sự đều trở nên mới.” 2 Cô-rinh-tô 5:17

Ở trong Đấng Christ có nghĩa là tôi được ở trong sự bao phủ bởi huyết của Chúa. Huyết đó đã đổ ra để tẩy sạch mọi tội lỗi của tôi, tôi đã là một người mới, tôi không cần phải sống với sự định tội hay mặc cảm tội lỗi nữa. Nhưng tôi được dạn dĩ đến trước ngôi thiên ân của Chúa để thờ phượng Ngài.

Ở trong Đấng Christ có nghĩa là tôi không còn ở trong nước tối tăm, trong đám của những người chết nữa nhưng tôi đã được dời đến nơi sáng láng lạ lùng, được đồng ngồi với Chúa ở các nơi trên trời (Ê-phê-sô 2:6)

Ở trong Đấng Christ tôi không còn phải sống với sự sợ hãi nhưng tôi có uy quyền để giày đạp rắn, bò cạp, và kẻ nghịch tôi, không gì làm hại tôi được (Lu-ca 10:19).

Ở trong Đấng Christ đồng nghĩa là tôi không ở trong sự thất bại nhưng trong sự đắc thắng. Tôi không bị vấp ngã bởi ma quỷ nhưng được đứng vững trong sự bảo vệ và quyền năng của Đức Thánh Linh. Tôi chiến trận với chúng trong địa vị là con của Đức Chúa Trời và đang ở trong sự bảo vệ của Ngài. Chúng muốn tấn công tôi chúng phải vượt qua Chúa trước.

Ở trong Đấng Christ có nghĩa là tôi đã lột bỏ người cũ và mặc lấy người mới. Lột bỏ đời sống gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống…nhưng mặc lấy người mới, bước đi trong đời sống mới, đời sống yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ (Ê-phê-sô 4:22-24; Galati 5: 19-22).

Ở trong Đấng Christ tôi được ở trong sự sáng, được làm sạch bởi huyết Chúa, được nên thánh, được phục hồi lại ảnh tượng ban đầu, được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật.

Con người cũ của tôi đã chết, nay tôi sống không phải tôi sống nữa nhưng Chúa sống trong tôi (Ga-la-ti 2:20).

Ngài ban cho tôi dầu vui mừng thay vì than khóc, áo ngợi khen thay cho lòng nặng nề. Tôi chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày hay dịch lệ lây ra trong nơi tối tăm hoặc sự tàn hại phá hoại lúc ban trưa nhưng tôi được bình an dưới bóng cánh Ngài (Ê-sai 61:3; Thi-thiên 91).

Ở trong Chúa tôi được ở trong vị trí của người đắc thắng luôn luôn.

Debbie Thuỷ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like