Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Cách Một Người Được Xưng Công Chính

Ngày 04 – Cách Một Người Được Xưng Công Chính

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-phê-sô 2:11-22

11 Vậy hãy nhớ lại rằng trước kia anh em là dân ngoại theo phần xác, bị những kẻ tự xưng là người được cắt bì trong thân xác, bởi tay con người, gọi anh em là kẻ không cắt bì. 12 Cũng hãy nhớ lúc ấy, ở trần gian nầy, anh em không có Đấng Christ, không có quyền công dân Y-sơ-ra-ên, xa lạ đối với giao ước của lời hứa, không có hi vọng, không có Đức Chúa Trời. 13 Nhưng trong Đấng Christ Jêsus, anh em là người trước kia xa cách, bây giờ đã được gần gũi nhờ huyết của Đấng Christ. 14 Vì Ngài là sự bình an của chúng ta, Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. 15 Qua thân xác mình, Ngài đã hủy bỏ luật pháp với các điều răn và quy tắc, để từ hai nhóm, Ngài tạo dựng thành một nhân loại mới trong chính Ngài, như vậy sự bình an được thực hiện; 16 và qua thập tự giá, Ngài hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể; bằng cách đó, sự thù địch bị tiêu diệt. 17 Vậy, Ngài đã đến rao giảng bình an cho anh em là những người ở xa, và bình an cho những người ở gần. 18 Vì nhờ Ngài mà cả hai nhóm chúng ta đều có thể đến với Đức Chúa Cha trong một Thánh Linh. 19 Như vậy, anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời; 20 anh em được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các nhà tiên tri mà chính Đấng Christ Jêsus là đá góc nhà. 21 Trong Ngài, cả ngôi nhà được kết hợp với nhau và trở thành một đền thờ thánh trong Chúa. 22 Trong Ngài, anh em cũng được xây dựng chung vào nhà đó, để trở nên nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.

Suy ngẫm

C.12 Phi-e-rơ đang ăn với anh em người ngoại cho đến khi ông nghe rằng những Cơ-đốc nhân được cắt bì đến, thì ông rời khỏi đó.

C.11,14-15 Vì hành động này mà trước mặt nhiều người, Phao-lô đã trách Phi-e-ơ. Đó là vì, hành động của Phi-e-rơ không chỉ làm cho Cơ-đốc nhân Do thái lầm lạc, mà còn cả cho Ba-na-ba nữa. Hơn nữa, hành động của Phi-e-rơ là coi thường chân lý của Phúc âm, điều không phân biệt giữa người Do thái và người ngoại ở trong Đấng Christ, và thành thật mà nói, điều đó giống như ép buộc người ngoại cắt bì (theo luật) và trở thành người Do Thái.

C.16-20 Chẳng có ai, cả người Do thái lẫn người ngoại, có thể trở nên công chính bởi công việc của luật pháp, chỉ qua đức tin nơi Chúa Jêsus thì họ được xưng công chính. Vì thế, một Cơ-đốc nhân phải chết đối với luật pháp và chỉ sống với đức tin nơi Đấng Christ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Phao-lô không còn tập trung vào việc vâng theo luật pháp nữa, vì ông biết rằng sự cứu rỗi không được hoàn thành bằng công việc của luật pháp. Giờ đây, ông sống cho Đấng Christ, Đấng ở trong ông và cả quyền năng của sự phục sinh.Bạn có sống trong Đấng Christ, Đấng chiến thắng tội lỗi và ban cho bạn sức mạnh để sống với niềm hy vọng bằng đức tin không? Nếu chúng ta cứ cố gắng để dành được sự cứu rỗi qua những việc lành và những nỗ lực của chúng ta, thì chúng ta đang bội nghịch với ân điển của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sống bằng cách chỉ phụ thuộc vào Đấng Christ, Đấng đã cứu chúng con qua ân điển của thập tự giá mà thôi.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 124-127 

Bình Luận:

You may also like