Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Sự Phán Xét Và Niềm Hy Vọng

Ngày 30 – Sự Phán Xét Và Niềm Hy Vọng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 66:15-24

15 Vì nầy, Đức Giê-hô-va sẽ ngự đến trong lửa, và chiến xa của Ngài như cơn gió lốc, để trút cơn giận của Ngài trong thịnh nộ và sự quở trách của Ngài trong ngọn lửa hừng.16 Vì Đức Giê-hô-va sẽ dùng lửa và gươm mà xét xử mọi xác thịt; Và nhiều người sẽ chết bởi Đức Giê-hô-va.17 Những kẻ dọn mình cho sạch để vào các khu vườn thờ lạy tượng thần giữa vườn, ăn thịt heo, thịt chuột và những vật ghê tởm khác, sẽ chết chung với nhau.” Đức Giê-hô-va phán vậy. 18 “Còn Ta, Ta biết việc làm và ý tưởng của họ. Đến kỳ, Ta sẽ tập hợp tất cả các nước và các thứ tiếng; họ sẽ đến và được thấy vinh quang Ta. 19 Ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ, và sai những người sống sót của họ đến các nước Ta-rê-si, Phun, Lút, là dân có tài bắn cung, đến Tu-banh và Gia-van, đến các hải đảo xa xôi, là nơi chưa nghe nói về Ta và chưa từng thấy vinh quang Ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của Ta giữa các nước.” 20 Đức Giê-hô-va phán: “Các dân ngoại sẽ đem tất cả anh em các ngươi về từ mọi nước. Chúng chở họ trên ngựa, xe, kiệu, la, lạc đà một gu mà đến núi thánh Ta là Giê-ru-sa-lem, để dâng họ như một lễ vật lên Đức Giê-hô-va; cũng như con dân Y-sơ-ra-ên đem lễ vật trong vật dụng thanh sạch vào đền thờ Đức Giê-hô-va vậy.” 21 Đức Giê-hô-va phán: “Ta cũng sẽ chọn một số người trong họ làm thầy tế lễ và người Lê-vi.”

22 “Vì như trời mới đất mới mà Ta sắp tạo dựng, sẽ tồn tại trước mặt Ta thể nào, thì dòng dõi và tên tuổi các ngươi cũng sẽ tồn tại thể ấy.” Đức Giê-hô-va phán vậy. 23 Đức Giê-hô-va phán: “Từ ngày trăng mới nầy đến ngày trăng mới khác, từ ngày sa-bát nọ đến ngày sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lạy trước mặt Ta.

24 Họ sẽ đi ra và thấy xác của những kẻ phản loạn chống lại Ta; sâu bọ trong xác họ không bao giờ chết, lửa thiêu đốt họ không bao giờ tắt, và họ sẽ là vật ghê tởm cho mọi người.”

Suy ngẫm:

C.15-20 Khi Đức Chúa Trời đến vì ngày phán xét, nhiều người sẽ bị trừng phạt đời đời bởi vì tội lỗi của họ. Trong ngày phán xét cuối cùng này, không có sự phân biệt giữa người Y-sơ-ra-ên và người ngoại quốc. Sẽ có những người bị phán xét giữa những người Y-sơ-ra-ên, và sẽ có những người được cứu giữa những người ngoại quốc bởi vì họ được Đức Chúa Trời lựa chọn.

C.21-23 Điều lạ lùng hơn đó là Đức Chúa Trời sẽ lấy một số thầy tế lễ và người Lê-vi trong giữa những người ngoại. Điều này tượng trưng cho thực tiễn rằng những người được chọn của Y-sơ-ra-ên không chỉ là những người gặp gặp gỡ và thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng mà là tất cả mọi người trên thế giới.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Sẽ có một ngày khi cả thế giới sẽ đến trước Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài. Hãy thấy trước ngày này và ao ước tập trung cuộc sống của bạn chỉ vào việc ngợi khen Chúa mà thôi! Và nữa, bất cứ việc gì bạn làm, hãy chỉ làm vì sự vinh quang của Đức Chúa Trời mà thôi.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con rao truyền tin lành của sự vinh hiển Ngài bằng môi miệng và cuộc sống của con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 111-114

Bình Luận:

You may also like