Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Sự Trưởng Thành Của Y-Sơ-Ra-Ên Mới

Ngày 29 – Sự Trưởng Thành Của Y-Sơ-Ra-Ên Mới

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 66:1-14

1Đức Giê-hô-va phán: “Trời là ngai của Ta, đất là bệ chân Ta. Các ngươi sẽ xây nhà thế nào cho Ta? Nơi nào sẽ làm chỗ nghỉ ngơi cho Ta?2 Tay Ta đã làm ra mọi điều nầy, và tất cả đều hiện hữu.” Đức Giê-hô-va phán vậy. “Đây là người mà Ta đoái xem, là người khiêm nhường và có tâm linh thống hối, người run sợ khi nghe lời Ta phán. 3 Còn những ai làm thịt một con bò giống như kẻ giết người; Kẻ dâng chiên con làm sinh tế giống như kẻ bẻ cổ một con chó; Kẻ dâng tế lễ chay giống như kẻ dâng huyết heo; Kẻ xông hương giống như kẻ thờ thần tượng. Vì chúng đã chọn đường lối riêng cho mình, và lòng chúng chỉ ưa thích những việc ghê tởm.4 Ta cũng sẽ chọn những tai ương cho chúng, sẽ đem đến cho chúng điều chúng kinh hãi. Vì Ta đã gọi mà không ai đáp lại. Ta đã phán mà chẳng ai lắng nghe; Chúng đã làm điều ác dưới mắt Ta, và chọn điều Ta không hài lòng.”5 Hỡi những người nghe lời phán của Đức Giê-hô-va mà run, hãy nghe lời Ngài: “Anh em các con là kẻ ghét các con và loại bỏ các con vì danh Ta, từng nói rằng: ‘Xin Đức Giê-hô-va được vinh quang, để chúng tôi thấy sự vui mừng các người!’ Nhưng chính họ sẽ bị hổ thẹn.”6 Có tiếng ồn ào vang ra từ trong thành, có tiếng phát ra từ đền thờ, là tiếng của Đức Giê-hô-va, Đấng báo trả những kẻ thù Ngài.7 Trước khi chuyển dạ, người đàn bà đã sinh con; Trước khi cơn quặn thắt đến, nàng đã sinh một trai.8 Ai đã từng nghe một việc như thế? Ai đã từng thấy những việc giống như vậy? Có đất nước nào chuyển dạ trong một ngày, hay dân tộc nào được sinh ra trong một lúc không? Thế mà Si-ôn mới vừa chuyển dạ đã sinh con cái.9 Đức Giê-hô-va phán: “Chính Ta đã khiến tử cung người mẹ mở ra, lại không cho sinh nở sao? Hay Ta là Đấng khiến sinh nở lại ngăn tử cung sao?” Đức Chúa Trời ngươi phán vậy.

10 Hỡi tất cả những người yêu mến Giê-ru-sa-lem! Hãy vui mừng với nó, hãy hân hoan vì nó. Hỡi tất cả những người than khóc Giê-ru-sa-lem! Hãy cùng nó hớn hở vui mừng,11 để các ngươi được bú và no nê nơi vú của sự an ủi nó; Để các ngươi được uống và thỏa thích từ nguồn sung mãn vinh quang của nó.12 Vì Đức Giê-hô-va phán: “Nầy, Ta sẽ cho sự bình an tuôn chảy đến nó như một dòng sông, và vinh quang của các nước tràn ngập như dòng suối; Các con sẽ được bú, được bồng ẵm bên hông, và mơn trớn trên đầu gối.13 Ta sẽ an ủi các con như người mẹ an ủi con mình, các con sẽ được an ủi tại Giê-ru-sa-lem.”

14 “Các ngươi sẽ thấy, và lòng hớn hở; Xương cốt các ngươi sẽ nẩy nở như cỏ non. Tay Đức Giê-hô-va sẽ được bày tỏ cho các đầy tớ Ngài, và Ngài sẽ nổi thịnh nộ cùng kẻ thù Ngài.

Suy ngẫm:

C.1-6 Mọi người có khuynh hướng nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ vui lòng, nếu họ dâng lên Ngài nhiều lễ vật. Nhưng Đức Chúa Trời là Chủ sở hữu của mọi thứ trong thế giới này, bởi vậy, các món quà là không cần thiết. Điều duy nhất Đức Chúa Trời đòi hỏi từ dân sự của Ngài, là sự ăn năn và sự thờ phượng Ngài hết lòng. Những người chỉ thờ phượng bên ngoài, không có tấm lòng, sẽ nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời.

C. 7-14 Đức Chúa Trời giải phóng Y-sơ-ra-ên ra khỏi việc làm một con điếm, là một sự sỉ nhục, và cho phép họ trở nên người mẹ của các dân tộc, điều mà tất cả mọi dân sẽ ngó trông. Cộng đồng mà Đức Chúa Trời phục hồi, sẽ đầy sự bình an, vì thế tất cả các dân tộc và mọi người xung quanh họ cũng sẽ vô số.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời an ủi những người bị bắt bớ bởi vì Lời Ngài; và Ngài phán xét những kẻ bắt bớ. Có những người cố gắng sống bằng Lời Đức Chúa Trời trong thế giới này, nơi có những người đầy dẫy sự thờ lạy thần tượng và không hiểu biết Lời Ngài; kết quả là họ bị bắt bớ. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ chống cự cho những người bị bắt bớ – thậm chí cả ngày nay. Cho dù việc sống bằng Lời Đức Chúa Trời có thể dường như ngu ngốc và khó khăn, hãy im lặng và trông cậy Đức Chúa Trời, Đấng gác canh và an ủi bạn!

Cầu nguyện: Cha ơi, xin hãy giúp con sống chỉ bằng Lời Ngài, chứ không theo thế giới này.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 107-110

Bình Luận:

You may also like