Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Sự Phục Hồi Hoàn Toàn Lòng Yêu Thương

Ngày 15 – Sự Phục Hồi Hoàn Toàn Lòng Yêu Thương

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 54:1-17

1 “Hỡi người hiếm muộn, chưa sinh con, hãy ca hát; Hỡi kẻ chưa từng đau đớn vì sinh nở, hãy trỗi tiếng reo mừng. Vì con cái của phụ nữ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của phụ nữ có chồng.” Đức Giê-hô-va phán vậy. 2 Hãy mở rộng chỗ trại ngươi, giương màn chỗ ngươi đang ở, chớ để chật hẹp; Hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc!3 Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên phải và bên trái; Dòng dõi ngươi sẽ chiếm các nước làm cơ nghiệp, chúng sẽ làm cho các thành hoang vu trở nên đông dân.4 “Đừng sợ, vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn. Đừng nản, vì ngươi không còn xấu hổ nữa. Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn trẻ, và không còn nhớ sự nhục nhã trong cảnh góa bụa.5 Vì chồng ngươi là Đấng Tạo Hóa ngươi; Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đấng Cứu Chuộc ngươi là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả trái đất.6 Đức Giê-hô-va đã gọi ngươi về như gọi vợ đã bị bỏ, và tâm thần sầu não, tức là vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị từ bỏ.” Đức Chúa Trời ngươi phán: 7 “Ta đã bỏ ngươi trong một thời gian ngắn, nhưng Ta sẽ đón ngươi về với lòng thương xót vô hạn.8 Trong cơn tức giận tột cùng, Ta ngoảnh mặt khỏi ngươi một lúc,nhưng vì lòng nhân từ vô biên, Ta sẽ thương xót ngươi,” Đấng Cứu Chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán vậy.9 “Đối với Ta, điều nầy cũng giống như nước lụt thời Nô-ê, như Ta đã thề rằng nước lụt thời Nô-ê sẽ không bao giờ tràn ngập mặt đất nữa, thì Ta cũng thề rằng Ta sẽ không giận ngươi và cũng không trách phạt ngươi nữa. 10 Dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ của Ta không dời khỏi ngươi, và giao ước bình an của Ta chẳng chuyển lay;” Đức Giê-hô-va là Đấng thương xót ngươi phán vậy.11 “Hỡi những người cùng khốn, bị bão tố dồi dập, mất sự an ủi, nầy, Ta sẽ lấy ngọc lam làm đá xây nhà của ngươi, và lát nền bằng ngọc bích.12 Ta sẽ lấy hồng ngọc làm tường có tháp canh của ngươi, lấy đá quý lấp lánh làm các cổng của ngươi; Toàn bộ tường thành của ngươi đều làm bằng bửu thạch. 13 Tất cả con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và chúng sẽ được bình an vô cùng.14 Ngươi sẽ được lập vững trên sự công chính, Ngươi sẽ thoát khỏi sự áp bức, chẳng sợ gì cả; Và thoát khỏi sự kinh hãi, vì nó sẽ không đến gần ngươi.15 Nếu có ai tấn công ngươi, thì điều đó không phải đến từ Ta. Ai tấn công ngươi, sẽ sụp đổ vì ngươi. 16 Nầy, chính Ta đã dựng nên người thợ rèn, đốt than thổi lửa, sản xuất vũ khí để dùng; Cũng chính Ta đã dựng nên kẻ hủy diệt để thực hiện việc tàn phá.17 Nhưng tất cả vũ khí được chế tạo để chống lại ngươi đều không thành công; Ngươi sẽ định tội mọi lưỡi nổi lên kiện cáo ngươi. Đó là cơ nghiệp của các đầy tớ Đức Giê-hô-va, và sự công chính của họ do Ta ban cho.” Đức Giê-hô-va phán vậy.

Suy ngẫm:

C.1-10 Đức Chúa Trời phán bảo Y-sơ-ra-ên, những người như một người phụ nữ bị bỏ rơi và không sinh con, hãy hát với sự vui mừng. Điều này là bởi vì Đức Chúa Trời sẽ là chồng của người, để qua đó Y-sơ-ra-ên sẽ sinh nhiều con cái. Y-sơ-ra-ên sẽ quên sự khốn khổ họ phải chịu làm phu tù ở Ai-cập và ở Ba-by-lôn, qua sự an ủi của chồng họ, là Đức Chúa Trời.

C.11-17 Đức Chúa Trời sẽ làm mới lại thành Giê-ru-sa-lem đổ nát với tất cả mọi thứ trang sức và bảo đảm rằng nó sẽ không bao giờ bị sụp đổ nữa. Chắc chắn là sẽ có những kẻ thù tấn công, nhưng không một kẻ thù nào có thể đánh bại được Giê-ru-sa-lem, vì Đức Chúa Trời ở cùng với nó.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, thậm chí những người mạnh mẽ nhất cũng không thể đặt tay lên sợi tóc của con cái Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 10:29-31). Vì thế, Đấng duy nhất bạn phải kính sợ là chính Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài vì ân điển của sự tha thứ của Ngài đã hoàn toàn làm sạch tội lỗi và những sai sót của con. Xin hãy giúp con không phạm tội nữa!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 65-67

Bình Luận:

You may also like