Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Dân Sự Đầy Lầm Lỗi Và Đầy Tớ Vâng Lời

Ngày 11 – Dân Sự Đầy Lầm Lỗi Và Đầy Tớ Vâng Lời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 50:4-51:8

4 Chúa là Đức Giê-hô-va đã ban cho Ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, để Ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức Ta mỗi buổi sáng, Ngài đánh thức tai Ta để lắng nghe như người học trò vậy.5 Chúa là Giê-hô-va đã mở tai Ta, còn Ta, Ta không chống lại, cũng không thối lui.6 Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh Ta, và đưa má cho kẻ nhổ râu Ta; Ta không che mặt khi bị sỉ vả hoặc bị nhổ nước bọt vào mặt.

7 Chúa là Đức Giê-hô-va sẽ giúp đỡ Ta nên Ta không bị xấu hổ; Vì vậy, Ta làm cho mặt Ta cứng như đá, vì biết rằng mình chẳng có điều gì phải hổ thẹn.8 Đấng xưng công chính cho Ta đã đến gần. Ai tranh tụng với Ta? Hãy cùng Ta đứng lên! Ai là kẻ đối địch với Ta? Hãy lại gần Ta!9 Thật, Chúa là Đức Giê-hô-va sẽ giúp đỡ Ta; Ai định tội Ta được? Nầy, tất cả chúng sẽ cũ mòn như chiếc áo và bị mối ăn.10 Trong các ngươi, ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va, nghe theo tiếng của đầy tớ Ngài? Người nào đi trong bóng tối và không có sự sang thì hãy tin cậy danh Đức Giê-hô-va và nương tựa nơi Đức Chúa Trời mình.11 Nầy, tất cả các ngươi là kẻ đốt lửa và thắp đuốc, hãy đi giữa ngọn lửa và đuốc mình đã đốt! Đây là điều tay Ta đã làm cho các ngươi: các ngươi sẽ nằm xuống trong đau khổ!

511 “Hỡi những người đeo đuổi sự công chính, là người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, hãy nghe Ta! Hãy nhìn xem vầng đá mà từ đó các ngươi được đục ra, và hầm đá mà từ đó các ngươi được đào lên! 2 Hãy nhìn xem tổ phụ các ngươi là Áp-ra-ham và Sa-ra, là người đã sinh ra các ngươi; Ta đã gọi Áp-ra-ham khi người chỉ có một mình, nhưng Ta đã ban phước cho người, và làm cho người trở nên đông đảo.3 Vì Đức Giê-hô-va an ủi Si-ôn; Ngài an ủi mọi nơi đổ nát của nó. Ngài khiến hoang mạc trở nên vườn Ê-đen, đồng hoang trở nên vườn của Đức Giê-hô-va; Giữa vườn ấy sẽ có sự vui vẻ, mừng rỡ, lời tạ ơn và tiếng hát ca.4 Hỡi dân Ta, hãy chú ý nghe Ta; Hỡi nước Ta, hãy lắng nghe Ta! Vì luật pháp sẽ ra từ Ta, và công lý của Ta sẽ là ánh sáng cho muôn dân.5 Sự công chính của Ta đã gần kề, ơn cứu rỗi của Ta sắp hiện ra, cánh tay của Ta sẽ cai trị các dân. Các hải đảo sẽ trông đợi Ta, và chúng hi vọng nơi cánh tay Ta.6 Hãy ngước mắt lên các tầng trời, và cúi nhìn dưới đất; Vì các tầng trời sẽ tan ra như khói, đất sẽ cũ mòn như chiếc áo, cư dân trên đất sẽ chết như ruồi. Nhưng sự cứu rỗi của Ta còn đời đời, sự công chính của Ta không bao giờ chấm dứt.7 Hỡi những người hiểu biết công lý, hãy nghe Ta! Các ngươi là những người ghi khắc luật pháp Ta trong lòng; Đừng sợ người ta đả kích, cũng đừng kinh hãi vì những lời sỉ vả của họ.8 Vì mối sẽ cắn nuốt họ như cắn áo, mọt sẽ ăn họ như ăn lông chiên. Nhưng sự công chính của Ta sẽ còn mãi mãi, ơn cứu rỗi của Ta còn từ đời nầy sang đời kia.”

Suy ngẫm:

C.10-11 Đức Chúa Trời sẽ đưa đến Người Đầy tớ, người sẽ vâng lời cho đến cuối cùng, dẫu rằng người phải chịu khổ để cứu dân Y-sơ-ra-ên. Người Đầy tớ này biết rằng Đức Chúa Trời sẽ phục hồi sự tôn kính của người, đó là lý do tại sao người chịu hết mọi đau đớn và sự sỉ nhục, bởi vì người phó mình cho Đức Chúa Trời.

C.1-8 Đức Chúa Trời khiến đồng vắng khô hạn thành như vườn Ê-đen và đồng hoang thành một khu vườn. Đức Chúa Trời, Đấng kêu gọi Áp-ra-ham bơ vơ ra khỏi miền đất khô cằn và ban cho người một nguồn phước và người đã trở nên thịnh vượng, vẫn Đức Chúa Trời này sẽ cứu những người tìm kiếm Ngài, bằng cách xưng họ là “dân Ta”, “dân Ta”, thậm chí ngay ở vùng đất Ba-by-lôn tuyệt vọng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Những người cố gắng sống một cách công chính trước mặt Đức Chúa Trời, sẽ phải đối diện với sự mỉa mai và sự cản trở của thế gian. Tuy thế, người ta chỉ là con người, đã định phải bị sâu bọ ăn mất, vậy nên đừng sợ họ, và hãy cố gắng sống vì sự công bình của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con chiến thắng chống lại những sự cám dỗ và những sự bắt bớ của thế gian với sự vui mừng vì sự cứu chuộc của con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 51-54

Bình Luận:

You may also like