Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Đầy Tớ Của Chúa, Sự Sáng Của Các Dân Tộc

Ngày 09 – Đầy Tớ Của Chúa, Sự Sáng Của Các Dân Tộc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 49:1-13

1 Hỡi các hải đảo, hãy nghe tôi! Hỡi các dân xa xăm, hãy chú ý: Đức Giê-hô-va đã gọi tôi từ trong bụng mẹ, Ngài nhắc đến tên tôi khi tôi còn trong lòng mẹ.2 Ngài khiến miệng tôi giống như thanh gươm sắc bén, che tôi dưới bóng tay Ngài. Ngài làm cho tôi như mũi tên nhọn, và cất tôi trong ống tên của Ngài.3 Ngài phán với tôi: “Hỡi Y-sơ-ra-ên, con là đầy tớ Ta, Ta sẽ được tôn vinh bởi con.”4 Còn tôi, tôi nói: “Tôi đã làm việc luống công, đã tốn sức vô ích và không kết quả.” Nhưng Đức Giê-hô-va xét công minh cho tôi, Đức Chúa Trời ban phần thưởng cho tôi.5 Bây giờ, Đức Giê-hô-va, Đấng đã lập tôi làm đầy tớ Ngài từ trong bụng mẹ, để tôi dẫn Gia-cốp trở về cùng Ngài và tập hợp Y-sơ-ra-ên cho Ngài; Vì tôi được tôn trọng dưới mắt Đức Giê-hô-va, và Đức Chúa Trời tôi là sức mạnh của tôi;6 Ngài phán với tôi rằng: “Việc con làm đầy tớ Ta để lập lại các bộ tộc của Gia-cốp, và đưa những người Y-sơ-ra-ên được bảo vệ trở về chỉ là việc nhỏ; Ta sẽ khiến con làm ánh sáng cho các nước, để đem sự cứu rỗi của Ta đến tận cùng trái đất.”

7 Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu Chuộc và Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, phán cùng người bị người ta khinh thường, bị dân nầy ghê tởm, là đầy tớ của kẻ có quyền thế: “Các vua sẽ thấy và đứng lên; Các thủ lĩnh sẽ quỳ lạy vì Đức Giê-hô-va là Đấng thành tín, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Đấng đã chọn con.”8 Đức Giê-hô-va phán thế nầy: “Ta đã nhậm lời con trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ con trong ngày cứu rỗi. Ta sẽ gìn giữ con, đặt con làm giao ước của dân, để xây dựng lại xứ sở, và chia đất bị bỏ hoang làm cơ nghiệp; 9 Để bảo kẻ bị tù: ‘Hãy đi ra,’ bảo kẻ ở trong bóng tối: ‘Hãy ra ngoài ánh sáng!’ họ sẽ chăn bầy trên đường đi, và đồng cỏ họ sẽ ở trên mọi đồi trọc.10 Họ sẽ không đói cũng không khát, hơi nắng và mặt trời chẳng còn hành hạ họ, vì Đấng thương xót họ sẽ dẫn dắt họ, đem họ đến gần các suối nước. 11 Ta sẽ khiến mọi núi của Ta trở thành đường đi, và các đường cái của Ta sẽ được bồi đắp.12 Kìa, những người nầy sẽ đến từ nơi xa, những người kia sẽ đến từ phương bắc, và từ phương tây, và những người khác đến từ đất Si-nim. 13 Hỡi các tầng trời, hãy reo hò! Hỡi đất, hãy vui mừng! Hỡi các núi, hãy cất tiếng hát ca! Vì Đức Giê-hô-va đã an ủi dân Ngài, và thương xót những kẻ khốn khổ của Ngài.”

 

Suy ngẫm:

C.1-4 Đức Chúa Trời đã chọn “Người Đầy tớ”, người sẽ cứu Y-sơ-ra-ên từ lòng mẹ và rèn luyện cho người một cách kỹ càng. Nhưng thậm chí với những sự chuẩn bị kỹ càng của Đức Chúa Trời, Người Đầy tớ vẫn gặp khó khăn trong những việc người làm. Tuy vậy, Người Đầy tớ sẽ không đầu hàng và dựa vào chỉ một mình Đức Chúa Trời.

C.5-7 Vì thế, Đức Chúa Trời cho phép Người Đầy tớ, người trông cậy vào Ngài làm những việc to lớn hơn. Có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ không chỉ cứu Y-sơ-ra-ên qua Người Đầy tớ, nhưng cả thế giới qua người.

C.8-13 Theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Người Đầy tớ sẽ giải phóng Y-sơ-ra-ên khỏi Ba-by-lôn, và cứu dân sự của Đức Chúa Trời, những người ở trải khắp thế giới. Và còn nữa, Người sẽ chăm sóc họ, những người Ngài đã cứu. Trái đất sẽ hát ngợi khen về ân điển của Đức Chúa Trời, Đấng đã cứu họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời không chỉ lựa chọn “người đầy tớ” và ban cho người một sứ mạng, nhưng cũng bảo vệ và huấn luyện người một cách dữ dội, để người có thể thực hiện sứ mạng của mình. Qua “môi miệng của Người Đầy tớ” mà Đức Chúa Trời chuẩn bị như một thanh gươm và mũi tên, và những lời sẽ tuôn trào với uy quyền và sự khôn ngoan (Ma-thi-ơ 7:29), hủy diệt tất cả kẻ thù (Ma-thi-ơ 22:22), và nó sẽ có quyền năng biến đổi linh hồn (Hê-bơ-rơ 4:13). Bạn có vui mừng tiếp nhận sự rèn tập của Đức Chúa Trời cho mình bằng Lời lẽ thật của Ngài, để Ngài có thể hoàn tất các công việc của Ngài hay không?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con rao truyền Phúc âm của Ngài, sự sáng cho những người đang sống trong bóng tối.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 43-46

Bình Luận:

You may also like