Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Sự Sai Lầm Của Ê-Xê-Chia

Ngày 24 – Sự Sai Lầm Của Ê-Xê-Chia

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 39:1-8

1 Trong lúc đó, vua Ba-by-lôn là Mê-rô-đác Ba-la-đan, con vua Ba-la-đan, sai người đem thư và quà tặng cho vua Ê-xê-chia, vì nghe tin vua bị bệnh và được chữa lành. 2 Ê-xê-chia chào mừng các sứ thần và cho họ xem kho báu của vua như vàng bạc, hương liệu, dầu quý, tất cả kho vũ khí và mọi vật trong các kho tàng. Chẳng có vật gì trong cung điện và trong toàn lãnh thổ mà Ê-xê-chia không cho họ xem.

3 Nhà tiên tri Ê-sai đến gặp vua Ê-xê-chia và hỏi: “Những người ấy đã nói gì với vua, và họ từ đâu đến?” Ê-xê-chia đáp: “Họ từ xứ Ba-by-lôn xa xôi đến thăm ta.” 4 Ê-sai hỏi tiếp: “Họ đã xem gì trong cung vua?” Ê-xê-chia đáp: “Họ đã xem tất cả những gì có trong cung điện của ta. Chẳng vật gì trong các kho tàng mà ta không cho họ xem.”

5 Bấy giờ, Ê-sai nói với Ê-xê-chia: “Xin vua nghe lời Đức Giê-hô-va vạn quân phán: 6 ‘Nầy, trong những ngày đến, mọi vật trong cung điện của con, tất cả những gì mà tổ tiên con đã tích trữ trong các kho tàng cho đến ngày nay, đều sẽ bị đem qua Ba-by-lôn; chẳng còn một thứ gì!’ Đức Giê-hô-va phán vậy. 7 ‘Trong số các con ruột của con, do chính con sinh ra, một số sẽ bị bắt đi làm hoạn quan trong cung vua Ba-by-lôn.’” 8 Ê-xê-chia đáp lời Ê-sai: “Lời Đức Giê-hô-va mà ông vừa nói là tốt!” Vì vua thầm nghĩ: “Trong đời ta sẽ được hòa bình và ổn định.”

Suy ngẫm:

C.1-4 Khi các sứ thần từ Ba-by-lôn đến để mừng Ê-xê-chia khỏi bệnh, Ê-xê-chia đã trở nên vênh vang và khoe tất cả kho báu của quốc gia ra. Thậm chí khi Ê-sai đến để hỏi về vấn đề này, Ê-xê-chia vẫn không nhận ra tình trạng nghiêm trọng của vấn đề, thực tế thì ông khoe khoang rằng danh tiếng của ông đã trải khắp Ba-by-lôn.

Đức Chúa Trời phán với Ê-xê-chia rằng tất cả kho báu mà ông khoe khoang sẽ bị đem qua Ba-by-lôn và thậm chí các con trai của vua cũng sẽ bị bắt đi và trở thành hoạn quan. Rồi Ê-xê-chia đã nhận ra sai lầm của ông là nghiêm trọng đến mức nào và ông thừa nhận rằng sự đoán xét của Đức Chúa Trời là đúng đắn.

C.6 Ê-sai nói trước về sự bắt đi lưu đày đến Ba-by-lôn do sự vô tín của Giu-đa (II Các Vua 23:26-27, nhắc đến những việc làm của con trai của Ê-xê-chia). Điều này chuẩn bị con đường cho Ê-sai 40-66, những chương mô tả Giê-ru-sa-lem trong cảnh tù đày ở Ba-by-lôn và sẵn sàng trở về.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Ê-xê-chia đã choáng ngợp khi các sứ thần đã đến từ một nước lớn và đã cho họ xem tất cả kho báu và tài sản của Y-sơ-ra-ên. Lẽ ra điều mà Ê-xê-chia nên làm là công bố sự vinh quang của Đức Chúa Trời cho các vua của tất cả các nước và khoe mình về điều mà Đức Chúa Trời đã làm, nhưng không may thay, Ê-xê-chia quan tâm hơn đến việc khiến ông ấy trông tốt đẹp như thế nào. Cuối cùng, thái độ như thế đã trở thành lý do cho tương lai khốn khổ của đất nước. Bạn đã từng khoe khoang về mình, khi lẽ ra đó phải là Đức Chúa Trời, Đấng mà bạn nên khoe chưa?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con chỉ khoe mình về Đức Chúa Trời và về thập tự giá của Đấng Christ trong đời sống của con mà thôi.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 35-37

Bình Luận:

You may also like